• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Milicz  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Kościoły łaski (niem. Gnadenkirchen; czes. Kostely milosti) – kościoły ewangelickie w Żaganiu, Kożuchowie, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Miliczu i Cieszynie (jako świątynia ewangelicka do dziś przetrwał tylko cieszyński kościół łaski) zbudowane na mocy ugody altransztadzkiej. Kościoły w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Miliczu przejęli katolicy po II wojnie światowej. Świątynie w Żaganiu i Kożuchowie zostały zburzone. Ocalały z nich tylko wieże.

  Milicz (łac. Milicium, niem. Militsch) – miasto w północnej części województwa dolnośląskiego, leżące w powiecie milickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Milicz, nad rzeką Barycz.

  Historycznie leży na Dolnym Śląsku, na pograniczu z Wielkopolską. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. wrocławskiego.

  Według danych z 31 marca 2011 miasto ma 11 964 mieszkańców. Siedziba urzędu miejskiego i starostwa powiatowego.

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Maria von Maltzan (ur. 25 marca 1909 w Miliczu, zm. 12 listopada 1997 w Berlinie) - niemiecka arystokratka z rodu Maltzan, lekarka weterynarii, żona pisarza Hansa Hirschela; działaczka opozycji antyhitlerowskiej, ratująca Żydów w czasie II wojny światowej.

  Miasto leży przy drodze krajowej nr 15, przy linii kolejowej WrocławJarocin, ok. 55 km od Wrocławia, 125 km od Poznania i ok. 45 km od Ostrowa Wielkopolskiego.

  Od nazwy Milicza wziął nazwę największy w Europie zespół stawów hodowlanychStawy Milickie. Co roku władze miejskie organizują tu imprezę zwaną Świętem Karpia Milickiego oraz Dni Ziemi Milickiej.

  W miejscowości działało Państwowe Gospodarstwo Rybackie Milicz.

  Lohr am Main, Lohr a.Main – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Frankonia, w regionie Würzburg, w powiecie Main-Spessart, siedziba wspólnoty administracyjnej Lohr am Main, do której jednak miasto nie należy. Leży 15 km na północny zachód od Karlstadt, przy drodze B26, B276, B310 i linii kolejowej Würzburg - Frankfurt nad Menem.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Spis treści

 • 1 Nazwa
 • 2 Rys historyczny
 • 3 Zabytki
 • 4 Demografia
 • 5 Nazwa, herb, flaga
 • 6 Burmistrzowie i pełniący funkcję burmistrza od 1990
 • 7 Komunikacja
 • 8 Klimat (1979-2013)
 • 9 Turystyka i rekreacja
 • 10 Wspólnoty wyznaniowe
 • 11 Znane osoby związane z miastem
 • 12 Współpraca międzynarodowa
 • 13 Zobacz też
 • 14 Przypisy
 • 15 Literatura
 • 16 Linki zewnętrzne
 • Głogówek (dodatkowa nazwa w j. niem. Oberglogau, śl-niem. Kraut Glôge, cz. Horní Hlohov, łac. Glogovia minor) – miasto w Polsce położone na Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Głogówek. Leży nad rzeką Osobłogą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do dawnego województwa opolskiego.Pałac klasycystyczny w Miliczu – wybudowany w latach od 1797 do 1798 roku. Projektantem budowli był Karol Geissler, na zlecenie Joachima Karola Maltzana.

  Nazwa[]

  Nazwa Mielicz wśród innych nazw śląskich miejscowości w urzędowym pruskim dokumencie z 1750 wydanym w języku polskim w Berlinie.

  Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od polskiego słowa miły. Milicz wzmiankowany po raz pierwszy w dokumencie z 1136 jako Milice oraz Milich. Na dokument ten powołuje się niemiecki językoznawca Heinrich Adamy w swoim dziele o znaczeniu nazw miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu. Wymieniając ją jako najwcześniejszą zanotowaną nazwę podaje jednocześnie jej znaczenie "Lieblingort" czyli po polsku "Miła, ulubiona miejscowość".

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Brzeg Dolny (niem. Dyhernfurth) – miasto w woj. dolnośląskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brzeg Dolny. Historycznie leży Dolnym Śląsku. Miasto położone jest na prawym brzegu Odry, w odległości 31 km na północny zachód od Wrocławia stanowiąc tym samym przedłużenie miejsko-przemysłowej aglomeracji wrocławskiej.

  Wymieniony jako jedna z posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego – zamek „Milich” w przywileju papieża Hadriana IV z 1154. Natomiast dokument z 1249 wymienia Milicz po łacinie jako Milicium. Miejscowość pod obecnie stosowaną nazwą Milicz zanotowany jest w łacińskojęzycznym dokumencie Przemysła I z 1249 roku. Nazwa miejscowości w obecnie używanej formie Milicz wymieniona jest w łacińskim dokumencie z 1312 roku wydanym w Głogowie. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w staropolskiej formie Mylicz. Nazwę miejscowości w obecnej polskiej formie "Milicz" wymienia spisany ok. 1300 roku średniowieczny łaciński utwór opisujący żywot świętej Jadwigi Vita Sanctae Hedwigis.

  Bp Adam Andrzej Rosiek (ur. 17 listopada 1959 w Olszanach) – polski duchowny Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, były ksiądz rzysmokatolicki i były duchowny Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP, założyciel Wyższego Seminarium Duchownego KKN, organizator i zwierzchnik Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce.Województwo wrocławskie – jednostka administracyjna wyższego szczebla w latach 1975–1998. Dawniej jako większe województwo. Graniczyło z województwami: legnickim, wałbrzyskim, opolskim, leszczyńskim i kaliskim. Po reformie całość znalazła się w województwie dolnośląskim.

  Jeszcze w 1750 polska nazwa „Mielicz” wymieniona jest w języku polskim przez Fryderyka II pośród innych miast śląskich w zarządzeniu urzędowym wydanym dla mieszkańców Śląska. Miejscowość wymieniona jest w opisie Śląska wydanym w 1787 roku w Brzegu w jęz. niemieckim jako Militsch, po łacinie Milich, Milith, oraz Milicium oraz w języku polskim jako Mielicz.

  Cmentarz żydowski w Miliczu – kirkut mieści się w dzielnicy Karłów, niedaleko cmentarza komunalnego. Powstał w 1819 roku. Ma powierzchnię 0,12 ha. Obecnie teren kirkutu jest zdewastowany i zniszczony. Na miejscu nekropolii stoją domy mieszkalne.Henryk z Wierzbna także Henryk z Wierzbnej (ur. pod koniec lat 60. XIII w., zm. 23 września 1319) – biskup wrocławski w latach 1302–1319. Organizator trybunału inkwizycyjnego na Śląsku.

  W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie miejscowość występuje pod nazwami: niemiecką Militsch, polską Mielicz oraz łacińską Milicium. Nazwę miejscowości jako Mielidza oraz Mielicza w książce "Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej" wydanej w Głogówku w 1847 wymienił śląski pisarz Józef Lompa. Obecna nazwa została administracyjnie zatwierdzona 7 maja 1946.

  Bolesław III Krzywousty (ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138) – książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107, książę Polski w latach 1107–1138. Pochodził z dynastii Piastów, był synem Władysława I Hermana i Judyty czeskiej, córki króla Czech Wratysława II, oraz ojcem książąt: Władysława II Wygnańca, Bolesława IV Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza II Sprawiedliwego.Henryk II Pobożny (ur. 1196/1207, zm. 9 kwietnia 1241) – książę śląski, krakowski i wielkopolski 1238–1241 (do 1239 tylko w południowej Wielkopolsce po linię rzeki Warty). Przez cały okres panowania nad ziemią kaliską i wieluńską (rudzką) sprawował wyłącznie opiekę nad małoletnimi książętami. W latach 1238–1239 rządził w księstwie opolskim i był regentem w sandomierskim. W 1238 odziedziczył po ojcu księstwo krakowskie. Kontynuował starania o koronę królewską. W czasie najazdu mongolskiego w 1241 stanął na czele koalicji wojsk wielu księstw polskich. Poległ w bitwie pod Legnicą. W diecezji legnickiej rozpatruje się możliwość jego beatyfikacji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga wojewódzka nr 439 (DW439) – droga wojewódzka o długości 31 km w województwie dolnośląskim łącząca Żmigród z Miliczem. Na całej długości przebiega przez Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Trasa zaczyna się w Żmigrodzie na drodze krajowej nr 5 i kończy się w Miliczu łącząc się z drogą krajową nr 15.
  Język staropolski – etap rozwoju języka polskiego w tzw. dobie staropolskiej, którą umownie wyznacza się między rokiem 1136 a przełomem XV i XVI wieku. W początkach doby staropolskiej pojawiły się pierwsze różnice między poszczególnymi językami zachodniosłowiańskimi, zwłaszcza między grupami: czesko-słowacką a lechicką (język polski, język kaszubski, języki pomorskie, język połabski).
  Milicz – stacja kolejowa w Miliczu, w województwie dolnośląskim, w Polsce, na trasie linii kolejowej nr 281: (Wrocław Główny) / Oleśnica – Milicz – Krotoszyn – Jarocin / Poznań Główny – Gniezno – Chojnice.
  Żmigród (niem. Trachenberg, dawna polska nazwa: Straburek) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żmigród, leży nad rzeką Barycz i Sąsiecznica.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
  Twardogóra (niem. Festenberg) – miasto w Polsce, położone w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Twardogóra, której jest siedzibą. W Twardogórze mieszka 6802 osób (stan na 30 czerwca 2012 roku).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.