• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mila kwadratowa

  Przeczytaj także...
  Wykaz ten zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.Mila – dawna jednostka długości o różnej wartości, zależnej od rejonu i okresu. Nazwa pochodzi z łac. mille – tysiąc. Początkowo mila oznaczała 1000 kroków podwójnych.
  Pole powierzchni (potocznie po prostu powierzchnia figury lub pole figury) – miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

  Mila kwadratowa (ang. square mile, mi²) – pozaukładowa jednostka miary powierzchni stosowana w krajach anglosaskich.

  Kraje anglosaskie (ang. Anglosphere – anglosfera) – kraje, w których system prawny i ustrój polityczny oparte są na brytyjskim systemie parlamentarnym, kultura i obyczaje są w dużej mierze zakorzenione w kulturze i obyczajowości brytyjskiej, ludność w dużym stopniu wywodzi się z obszaru Wysp Brytyjskich, a urzędowym i narodowym językiem jest angielski. Do krajów anglosaskich należą: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, oraz częściowo Kanada, Irlandia i Afryka Południowa. Wszystkie one były niegdyś brytyjskimi koloniami i oprócz USA należą obecnie do Wspólnoty Narodów.Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.
 • 1 akr = 0,001563 mili kwadratowej
 • 1 stopa kwadratowa = 0,0000000358 mili kwadratowej
 • 1 cal kwadratowy = 0,000000000249 mili kwadratowej
 • 1 kilometr kwadratowy = 0,3861 mili kwadratowej
 • 1 hektar ≈ 0,003846 mili kwadratowej
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mila
 • pozaukładowe jednostki miary
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Davies, Charles (1872). Mathematical dictionary and cyclopedia of mathematical science. Original from Harvard University: A.S. Barnes and co.. p. 582.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.771 sek.