• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mila angielska

  Przeczytaj także...
  Jard (yd) (Yard) – anglosaska jednostka długości. Jednostka podstawowa angielskiego i amerykańskiego układu miar. Jest on równy trzem stopom lub 36 calom, jego długość w jednostkach SI różni się w zależności od układu. Najpowszechniej używanym jardem jest jard międzynarodowy, mierzący dokładnie 0,9144 metra.Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  Mila angielska (mila anglosaska, land mile, statute mile) – pozaukładowa jednostka odległości, stosowana w krajach anglosaskich. 1 mila angielska = 1760 jardów = 5280 stóp = 8 furlongów = 1609,344 metra

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Expert Participation, Weights and Measures Act 1985, www.legislation.gov.uk [dostęp 2017-12-02] (ang.).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.