• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miksowanie

  Przeczytaj także...
  Loudness war (z ang. wojna głośności) – tendencja we współczesnym przemyśle muzycznym, aby nagrywać, produkować i dystrybuować nagrania o coraz większej głośności i kompresji dynamiki. Celem takich zabiegów jest postrzeganie nagrań jako wyróżniających się wobec innych.Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.
  Realizator dźwięku – osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, zapewniająca właściwe jego parametry techniczne i estetyczne, czyli np. miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, nagłaśnianiem itp.

  Miksowanie muzyki – mieszanie, połączenie w jeden strumień kilku sygnałów dźwiękowych, z których każdy jest nośnikiem informacji muzycznej.

  Terminologia[]

  Termin miksowanie odnosi się zwykle do jednej z trzech następujących czynności:

  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.Didżej lub DJ, dyskdżokej (ang. Disc Jockey – Dee Jay) – osoba zajmująca się dobieraniem oraz odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo w celu rozbawienia publiczności. DJ najczęściej stara się stworzyć płynność muzyczną w swoim występie, łącząc ze sobą różne utwory muzyczne, a nawet dodając efekty dźwiękowe, sample, utwory typu acapella. DJ-e turntabliści posługują się także skreczem.
  1. miksowanie uprzednio dokonanego nagrania wielośladowego, przez inżyniera dźwięku w studiu nagraniowym, w celu połączenia wszystkich śladów w sygnał stereofoniczny – inaczej miksowanie śladów, miksowanie utworu, miksowanie nagrania;
  2. miksowanie instrumentów w trakcie koncertu przez realizatora dźwięku (potocznie, nieprawidłowo: akustyka) – miksowanie koncertu, miksowanie występu live;
  3. miksowanie utworów na żywo przez DJ'amiksowanie płyt.

  Cel miksowania[]

  Celem miksowania jest podkreślenie zalet przetwarzanego materiału muzycznego oraz połączenie śladów tak, by subiektywnie najlepiej do siebie pasowały i składały się w synergiczną całość. Cel ten osiąga się poprzez m.in.:

  Pogłos (rewerberacja) – zjawisko stopniowego zanikania energii dźwięku po ucichnięciu źródła, związane z występowaniem dużej liczby fal odbitych od powierzchni pomieszczenia. Ucho ludzkie odczuwa pogłos jako przedłużenie dźwięku. Pogłos jest określany ilościowo przez czas pogłosu, czyli ilość sekund potrzebną na spadek energii akustycznej o 60 dB.Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
 • ustalenie proporcji pomiędzy śladami,
 • uwypuklenie charakterystycznych częstotliwości dla danych śladów oraz ukrycie (lub nawet wycięcie) mniej istotnych poprzez zastosowanie equalizerów i filtrów,
 • kompresję dynamiki śladów (zmniejszenie ich dynamiki i pozorne przybliżenie),
 • umieszczenie śladów w panoramie (przestrzeni stereo, 5.1, itp.),
 • nałożenie pogłosów oraz efektów typu delay i innych.
 • Szczególnie przy miksowaniu nagrań, miksujący w miarę możliwości stara się także usunąć lub ukryć ewentualne wady śladów składowych, takie jak słabą jakość brzmień i/lub instrumentów, szumy, braki warsztatowe wykonawców, kiepską akustykę studia czy nawet błędy aranżacyjne mogące utrudnić osiągnięcie atrakcyjnego, a niekiedy głośnego brzmienia w trakcie masteringu (zob. wojna głośności).

  Filtr jest to fragment obwodu elektrycznego lub obwodu elektronicznego odpowiedzialny za przepuszczanie lub blokowanie sygnałów o określonym zakresie częstotliwości lub zawierającego określone harmoniczne.Mikser w elektroakustyce: stół mikserski, konsoleta mikserska – centralny punkt toru elektroakustycznego, do którego podłączone są źródła sygnału elektroakustycznego, takie jak mikrofony, elektrofony, magnetofony i umożliwiający zmianę parametrów doprowadzonego sygnału, jak np. uwypuklenie lub stłumienie określonych zakresów częstotliwości, wprowadzanie efektów brzmieniowych oraz regulacja głośności. Służy również często jako dystrybutor sygnału do innych urządzeń za pomocą przyłączy analogowych lub cyfrowych. Jest podstawowym narzędziem pracy realizatorów dźwięku oraz DJ-ów.

  Na ten temat istnieją dwa konkurencyjne poglądy ujęte popularnymi wśród muzyków powiedzeniami padającymi w trakcie sesji nagraniowych:

  1. „(We'll) fix it in the mix" – „zajmiemy się tym podczas miksu”, „poczekajmy z tym do miksu”, „naprawimy to w trakcie miksu”;
  2. „Fix it at the source” – „popraw to u źródła”, „popraw to od razu”.

  Narzędzia do miksowania[]

  Głównym narzędziem służącym do łączenia sygnałów dźwiękowych, czyli miksowania, jest konsoleta mikserska. Dodatkowo stosowane są także rozmaite urządzenia elektroniczne, a w ostatnich latach bardzo często oprogramowanie komputerowe, służące podnoszeniu jakości sygnałów składowych przed ich ostatecznym zmieszaniem.

  Fortepian – strunowy (chordofon), młoteczkowy, klawiszowy instrument muzyczny, zaliczany do rodziny cytr. Współczesny fortepian dysponuje skalą od A2 (czasami najlepsze koncertowe od F2; instrumenty z pocz. XIX wieku od C1 ) do c (88 dźwięków/klawiszy).Korektor graficzny, equalizer – jeden z rodzaju korektorów, składający się z zestawu potencjometrów suwakowych pozwalających na podbijanie bądź tłumienie określonych pasm częstotliwości.

  Miksowanie jako dzieło artystyczne[]

  Można uznać, że miks jest nie tylko czynnością natury technicznej, lecz w pewnym sensie artystycznym dziełem (performance), którego budulcem są nagrane już dźwięki, a instrumentem (takim jak dla pianisty fortepian) – konsoleta. To podejście dotyczyć może każdego z wymienionych rodzajów miksowania.

  Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.

  Zobacz też[]

 • utwór muzyczny • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studio nagraniowe - obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną. Z założenia studio nagraniowe to szereg pomieszczeń zaprojektowanych przez akustyka, tak aby uzyskać optymalne warunki akustyczne.
  Mastering – końcowy etap procesu realizacji produkcji muzycznej, podczas którego wydobywa się niuanse brzmieniowe realizowanego materiału. Ma to na celu ujednolicenie brzmienia wszystkich utworów (zwłaszcza, gdy materiał nagrywany był w różnych studiach) oraz dostosowanie brzmienia materiału do obowiązujących standardów. Podstawą dla masteringu jest poprzednio przeprowadzone poprawnie brzmiące miksowanie.
  Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.
  Delay (z angielskiego "opóźnienie") to efekt często używany przez muzyków - przeważnie gitarzystów, ale i dubmasterów.
  Dźwięk wielokanałowy, dźwięk dookolny, dźwięk przestrzenny (ang. surround sound) – technika będąca rozwinięciem stereofonii, pozwalająca na utrwalanie i odtwarzanie co najmniej trzech kanałów dźwięku. Zastosowanie dodatkowych kanałów i odpowiadających im głośników po bokach i z tyłu słuchacza pozwala na zwiększenie poczucia otoczenia dźwiękiem.
  Performance (z ang.: przedstawienie, wykonanie) – sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń.
  Aranżacja - "ogół czynności twórczych i technicznych, związanych z rozwinięciem utworu muzycznego i nadaniem mu nowego obrazu dźwiękowego. W węższym znaczeniu, w jakim używa się tego terminu w muzyce rozrywkowej, aranżacją (opracowaniem) nazywamy przystosowanie utworu [...] do konkretnych warunków wykonania i tendencji panujących aktualnie w muzyce" .

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.084 sek.