• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mikrograwitacja

  Przeczytaj także...
  Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.
  Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, MSK (ang. International Space Station, ISS; ros. Международная Космическая Станция, МКС; trb.: Mieżdunarodnaja Kosmiczeskaja Stancyja, MKS) – pierwsza stacja kosmiczna wybudowana z założenia przy współudziale wielu krajów. Składa się obecnie z 15 głównych modułów (docelowo ma ich liczyć 16) i umożliwia jednoczesne przebywanie sześciu członków stałej załogi (trzech do roku 2009). Pierwsze moduły stacji zostały wyniesione na orbitę i połączone ze sobą w 1998 roku. Pierwsza stała załoga zamieszkała na niej w roku 2000. Źródłem zasilania ISS są baterie słoneczne, transportem ludzi i materiałów do 19 lipca 2011 zajmowały się amerykańskie wahadłowce programu STS (od lutego 2003 do 26 lipca 2005 wstrzymane z powodu katastrofy Columbii) oraz rosyjskie statki kosmiczne Sojuz i Progress.

  Mikrograwitacja – zjawisko opisywane jako stan przestrzeni, w której panuje znikomo małe przyspieszenie grawitacyjne pochodzące ze źródeł zewnętrznych – nie wchodzących w skład danego układu w przestrzeni.

  Środowisko Mikro-G[]

  Środowisko mikro-g (µg, często określane terminem mikrograwitacji) jest takim środowiskiem, w którym następuje znaczne zredukowanie lub wyeliminowanie przyspieszenia grawitacyjnego, podczas gdy sama siła grawitacyjna nadal istnieje – powstaje tzw. stan nieważkości. W praktyce zastosowania takiego środowiska pozwalają m.in. na produkcję materiałów jakich nie można uzyskać w „normalnych warunkach”, pozwalają również na szkolenia astronautów do podróży kosmicznych (np. program NASA – Reduced Gravity Research Program, zwany też nieoficjalnie „Vomit Comet”).

  Przyspieszenie grawitacyjne – przyspieszenie ciał wynikające z przyciągania grawitacyjnego. W warunkach spadku swobodnego ciał jest ono po prostu przyspieszeniem ich ruchu. W sytuacji statycznej, np ciała spoczywającego na poziomej powierzchni, przyspieszenie grawitacyjne odpowiada za mierzony ciężar.Nieważkość – stan, w którym działające na układ ciał siły zewnętrzne nie wywołują wzajemnych ciśnień (nacisków) części układu na siebie, a wewnętrzne oddziaływania grawitacyjne są pomijalne. Rzadziej używany jest także termin nieciężkość.

  Znane są co najmniej trzy metody tworzenia środowiska mikro-g:

  1. Redukowanie oddziaływania grawitacyjnego na skutek podróżowania w oddaloną od źródeł grawitacji przestrzeń kosmiczną – możliwe w teorii, ale trudne do wykonania w praktyce.
  2. Opadanie podczas lotu parabolicznego samolotem. Podczas fazy opadania we wnętrzu samolotu powstaje zjawisko nieważkości, ponieważ przedmioty znajdujące się we względnym układzie odniesienia (w stosunku do kabiny samolotu) osiągają stan znacznie zredukowanego przyspieszenia grawitacyjnego, ale sama grawitacja nadal istnieje. Metodę tę wykorzystuje NASA w programie Reduced Gravity Research Program.
  3. Orbitowanie, podczas którego następuje równoważenie się siły grawitacji i siły odśrodkowej, ma ono miejsce np. w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

  Termin mikrograwitacji nie powinien być mylony z pojęciem grawitacji kwantowej.

  Siła odśrodkowa w fizyce – jedna z sił bezwładności występująca w obracających się układach odniesienia. Układy takie zalicza się do układów nieinercjalnych.Grawitacja kwantowa – grawitacja opisana z zastosowaniem formalizmu teorii kwantowej. Model oddziaływań grawitacyjnych w bardzo małych skalach przestrzennych.

  Przypisy

  1. About the NASA Reduced Gravity Research Program (ang.). NASA. [dostęp 2013-01-31].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona poświęcona mikrograwitacji (ang.)
 • Labflight: A Researcher's Guide to Microgravity (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Układ fizyczny - układ (wyodrębniony, realnie lub jedynie myślowo, fragment rzeczywistości), w postaci obiektu fizycznego lub zbioru takich obiektów. Może on być oddzielony od otoczenia wyraźnymi granicami, które są powierzchniami nieciągłości określonych wielkości fizycznych, charakteryzujących układ. W znaczeniu używanym w mechanice klasycznej to przede wszystkim zbiór ciał.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.