• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mikrofizyka chmur  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Hydrometeoryopady, zbiór cząsteczek wody w stanie ciekłym lub w formie lodu, które opadają na powierzchnię ziemi, unoszą się w powietrzu, są wywiewane przez wiatr lub osadzają się na powierzchni ziemi, bądź w atmosferze. Hydrometeory to najbardziej obszerna grupa zjawisk meteorologicznych. Para przechłodzona (para przesycona) – para mająca temperaturę niższą niż temperatura pary nasyconej przy tym samym ciśnieniu. Nie skrapla się z braku centrów kondensacji. Występuje w powietrzu. W laboratorium otrzymywana przez zmniejszenie ciśnienia pary suchej, jest wykorzystywana w komorze Wilsona.
  Mikrofizyka chmur i klimat[ | edytuj kod]

  Mikrofizyka chmur jest obecnie uważana za jeden z dominujących mechanizmów oddziaływania promieniowania słonecznego i podczerwonego (efekt cieplarniany) z chmurami. W związku z tym struktura mikrofizyczna chmur: (a) wielkość, (b) ilość, czy (c) kształt cząstek chmurowych ma istotny wpływ na ogólną zmianę klimatu. Hipoteza, że ilość dostępnej wody w atmosferze jest dana przez ruchy wielkoskalowe, a mikrofizyka chmur jest determinowana przez efekty antropogeniczne jest nazywana hipotezą Twomey – od nazwiska fizyka atmosfery S. Twomey. To, że mikrofizyka chmur istotnie wpływa na ich własności oddziaływania z promieniowaniem słonecznym jest prosto obserwowalne na zdjęciach satelitarnych chmur nad obszarami oceanicznymi. Widać na nich zwiększone odbicie w miejscach, w których płyną statki. Jest to związane z zanieczyszczeniami wydzielanymi z kominów i związaną z nimi modyfikacją liczby chmurowych jąder nukleacji.

  Konwekcja – proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym ruchem materii w gazie, cieczy bądź plazmie, np. powietrzu, wodzie, plazmie gwiazdowej. Czasami przez konwekcję rozumie się również sam ruch materii związany z różnicami temperatur, który prowadzi do przenoszenia ciepła. Ruch ten precyzyjniej nazywa się prądem konwekcyjnym.Proces Bergerona-Findeisena – zjawisko występujące w chmurach mieszanych (złożonych z kropelek przechłodzonej wody i kryształków lodu) odpowiedzialne za wzrost kryształków śniegu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. U. Dusek, G. P. Frank, L. Hildebrandt, J. Curtius, J. Schneider, S. Walter, D. Chand, F. Drewnick, S. Hings, D. Jung, S. Borrmann, M. O. Andreae: Size Matters More Than Chemistry for Cloud-Nucleating Ability of Aerosol Particles (ang.). Science Online.
  2. Yoram J. Kaufman, Ilan Koren: Smoke and Pollution Aerosol Effect on Cloud Cover (ang.). Science Online.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Aerozole atmosferyczne
 • Zjawisko meteorologiczne
 • Hydrometeory
 • Nukleacja (zarodkowanie) - początkowy etap przemiany fazowej, podczas którego powstają w substancji niewielkie zarodki nowej fazy.Chmury – obserwowane w atmosferze skupiska kondensatów substancji występującej w postaci pary. W atmosferze ziemskiej jest to para wodna. Ochładzanie zmniejsza prężność pary nasyconej, osiągnięcie temperatury punktu rosy powoduje nasycenie pary wodnej (saturację), dalsze ochładzanie wywołuje przesycenie i kondensację. Kondensacja i parowanie (w przypadku chmur wodnych) oraz depozycja i sublimacja (w przypadku chmur lodowych) zachodzą w atmosferze na chmurowych lub lodowych jądrach (zarodkach) nukleacji.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Zjawisko odwrotne do sublimacji to resublimacja.
  Kropla – ciało ciekłe – zazwyczaj małej objętości – ograniczone w całości lub większości powierzchnią swobodną. Przykładem są krople deszczu, rosy lub tłuszczu w śmietanie.
  Za zjawisko meteorologiczne uznaje się różnorakie przejawy procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w atmosferze, które mogą być obserwowane w powietrzu lub na powierzchni ziemi. Do zjawisk meteorologicznych nie zalicza się chmur. Dzieli się je ze względu na ich naturę: może to być obecność wody w różnej postaci (hydrometeory) lub cząstek stałych (litometeory), mogą to być zjawiska świetlne (fotometeory) lub elektryczne (elektrometeory).
  Deszcz – opad atmosferyczny dosięgający powierzchni Ziemi w postaci kropel wody o średnicy większej od 0,5 mm. Gdy krople są mniejsze niż 0,5 mm opad taki nazywa się mżawką. Opad nie sięgający powierzchni Ziemi nazywa się virgą.
  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
  Aerozole atmosferyczne (pyły zawieszone, drobiny) to ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego jak w przypadku aerozolu soli morskiej lub pyłów mineralnych, albo cząstki produkowane przez człowieka (zanieczyszczenia) jak to jest w przypadku aerozolu kropli lub cząstek stałych siarczanów. Często prekursorami aerozoli atmosferycznych są tlenki siarki i azotu, które są przekształcane w procesach chemicznych i fotochemicznych w aerozole atmosferyczne.
  Marian Smoluchowski (Marian Ritter von Smolan Smoluchowski, ur. 28 maja 1872, zm. 5 września 1917) – polski fizyk, pionier fizyki statystycznej, alpinista i taternik.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.