• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mikołaj Krzysztof Sapieha

  Przeczytaj także...
  Pisarz polny, łac. notarius campestris – urząd wojskowy w I Rzeczypospolitej. Na Litwie był pisarz polny litewski, a w Koronie pisarz polny koronny.Lew Sapieha herbu Lis (ur. 4 kwietnia 1557 w Ostrownie, zm. 7 lipca 1633 w Wilnie) – hetman wielki litewski od 1625, kanclerz wielki litewski w latach 1589–1623, marszałek sejmu w Warszawie w 1582, podkanclerzy litewski do 1589, wojewoda wileński od 1621, sekretarz królewski, pisarz wielki litewski od 1581, starosta słonimski, brzeski, mohylewski.
  Krzysztof Stefan Sapieha (ur. 1590, zm. 9 kwietnia 1627 w Dubrowlanach) – pisarz wielki litewski, starosta lidzki, mścisławski i wilkijski.

  Mikołaj Krzysztof Sapieha (ur. 1613, zm. 2 czerwca 1639 w Wilnie) – pisarz polny litewski, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1638 roku.

  Był synem Krzysztofa Stefana i Anną z Hołowczyńskich Sapiehą.

  Po śmierci ojca wykradziony matce przez stryja Aleksandra Dadźboga, po interwencji Lwa Sapiehy oddany na wychowanie temu ostatniemu. W 1634 uczył się w Kolegium Nowodworskiego w Krakowie.

  W 1637 otrzymał urząd pisarza polnego litewskiego.

  Anna z Hołowczyńskich Sapieha (zm. 1643), córka Aleksandra Hołowczyńskiego, wojewody mścisławskiego, żona Krzysztofa Stefana Sapiehy, matka Mikołaja Krzysztofa Sapiehy. Była tenutariuszką wilkijską i przyjamniej do ślubu kalwinistką, potem przeszła na katolicyzm, fundując klasztor karmelitów trzewiczkowych w Kniażycach.Collegium Nowodworskiego – budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego położony przy ulicy św. Anny 12. Bartłomiej Nowodworski (stąd nazwa) zapisał budynek na rzecz uniwersytetu z przeznaczeniem dla pierwszej świeckiej szkoły średniej istniejącej na uniwersytecie od 1586. Kolegium Nowodworskiego architektonicznie nawiązuje do późnogotyckiego Collegium Maius, a słynie z arkadowego barokowego dziedzińca.

  Zmarł 2 czerwca 1639 w Wilnie, otruty najprawdopodobniej przez żonę, Zuzannę z Gosiewskich.

  Przypisy

  1. Artur Walden, Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633-1648, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXV, 2013, z. 1, s. 168.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aleksander Dadźbóg Sapieha herbu Lis (ur. 1585, zm. w styczniu 1635), kasztelan witebski, podkomorzy witebski, starosta orszański, rotmistrz królewski.
  Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego, Trybunał Litewski – ustanowiony na wzór Trybunału Koronnego najwyższy sąd apelacyjny dla Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama