• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Migracja danych

  Przeczytaj także...
  ETL (ang. Extract, Transform and Load) – narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni danych.Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:

  Migracja danych (ang. data migration) – przeniesienie danych z jednego systemu informatycznego, bazy danych, formatu danych do innego.

  Format pliku w informatyce to ustalony standard zapisu informacji w pliku danego typu. Sposób zakodowania informacji lub danych zależy od zastosowanej aplikacji. Ze względu na dostępność do specyfikacji struktury formatu, wyróżnia się powszechnie znany, czyli otwarty format pliku (o publicznie dostępnej strukturze) oraz utajniony przez producenta programu format zamknięty.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ETL
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Piotr Adamczewski: Słownik informatyczny. Wydawnictwo HELION, 2005, ​ISBN 83-7361-645-4
 • Adam Rakowski: Migracja danych – wyzwanie biznesowe czy techniczne?. BiznesTrend.pl. [dostęp 2011-12-12].
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.