• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miernik

  Przeczytaj także...
  Multimetr – zespolone urządzenie pomiarowe posiadające możliwość pomiaru różnych wielkości fizycznych. Termin stosowany najczęściej w elektrotechnice do opisania urządzenia zawierającego co najmniej: amperomierz, woltomierz, omomierz.Anemometr, także wiatromierz – przyrząd służący do mierzenia prędkości ruchu gazów i cieczy, a zwłaszcza wiatru. Niektóre anemometry wskazują również kierunek ruchu.
  Przyrząd pomiarowy (narzędzie miernicze) – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.

  Miernik (probierz) – przyrząd pozwalający określić wartość mierzonej wielkości (np. napięcia elektrycznego, ciśnienia, wilgotności) i przedstawiający ją zazwyczaj przy pomocy podziałki ze wskazówką lub wyświetlacza cyfrowego.

  Miernik poziomu – rodzaj woltomierza, przyrząd pomiarowy wykorzystywany głównie w telekomunikacji. Służy do pomiarów poziomu napięcia lub mocy sygnału elektrycznego (lub ich zmiany). Skala przyrządu cechowana jest zwykle w decybelach.Galwanometr – czuły miernik magnetoelektryczny, służący do mierzenia niewielkich wartości natężenia prądu elektrycznego (wykrywa nawet milionowe części ampera); może też służyć do sygnalizacji stanu równowagi mostka elektrycznego.

  Szersze pojęcie tego słowa to „przyrząd pomiarowy”, które obejmuje również urządzenia do rejestracji wartości, generatory pomiarowe, wzorce, analizatory itp. Do najczęściej spotykanych mierników zaliczyć można mierniki wielkości elektrycznych i przyrządy do pomiarów meteorologicznych.

  Termometr – przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury)Barometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W zależności od zasady działania, barometry dzielą się na cieczowe i sprężynowe.

  Mierniki wielkości elektrycznych[ | edytuj kod]

 • amperomierz
 • galwanometr
 • miernik poziomu
 • miernik uniwersalny (multimetr)
 • watomierz
 • woltomierz
 • Przyrządy do pomiarów meteorologicznych[ | edytuj kod]

 • anemometr
 • barometr
 • termometr
 • Przyrządy wykorzystywane w motoryzacji i przemyśle[ | edytuj kod]

 • grubościomierz elektroniczny
 • Amperomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.641 sek.