Miejsce urodzenia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Miejsce urodzenia – odnotowana w akcie urodzenia (dokumencie wystawionym przez właściwy urząd stanu cywilnego) nazwa miejscowości, w której odbył się poród danej osoby.

Urząd stanu cywilnego (USC) – jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń określonych w tej ustawie. Zdarzeniami tymi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USC, jednakże wojewoda może w jednej gminie utworzyć kilka USC, a także połączyć kilka gmin w jeden okręg USC. Kierownika USC powołuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.Nazwisko – nazwa rodziny, do której dana osoba należy. Wraz z imieniem stanowi u większości ludów podstawę identyfikacji danej osoby.

Miejsce urodzenia zamieszcza się w akcie stanu cywilnego zgodnie z krajowym rejestrem urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz urzędowych nazw miejscowości i ich części. Wobec tego trzeba uwzględnić zmiany nazwy miejscowości, w której odbył się poród danej osoby.

Miejsce urodzenia w historii pełniło ważną rolę, pozwalając między innymi na rozróżnienie osób posiadających to samo imię jak też lokalizację majątków rodowych (np. Zyndram z Maszkowic). Z czasem określenie miejsca urodzenia w wielu przypadkach dało początek nazwisku (analogicznie – Zyndram Maszkowski). Czasem wraz z datą urodzenia służyło również jako podstawa do określenia narodowości.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709).
Reklama