• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mieczysław Mleczko ze Szkopów

  Przeczytaj także...
  Dworzanin – osoba należąca do świty wysoko postawionego arystokraty lub władcy otaczającego się dworem. Dworzanie korzystali najczęściej z wielu przywilejów przyznawanych przez panującego i zajmowali wysokie stanowiska w ich otoczeniu.Stolnik - w Polsce do XIII w. urzędnik sprawujący pieczę nad stołem panującego. Do jego obowiązków należało nakrycie stołu do uczty, a w czasie jej trwania kierowanie podawaniem potraw. W okresie rozbicia dzielnicowego stolnik miał zastępcę podstolego. W XIV-XVI w. honorowy urząd ziemski. W Koronie i na Litwie istniały urzędy stolnika wielkiego, m.in. późniejszy król Stanisław August Poniatowski był w latach 1755-1764 stolnikiem wielkim litewskim.
  Władysław IV Waza (ur. 9 czerwca 1595 w Łobzowie, zm. 20 maja 1648 w Mereczu) – syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, król Polski w latach 1632–1648, tytularny król Szwecji 1632–1648, tytularny car Rosji do 1634.

  Mieczysław Mleczko ze Szkopów herbu Korczak (1604 - 22 czerwca 1646) – dworzanin i sekretarz królewski (1633), miecznik, strukczaszy i stolnik królewski, sędzia; Trybunału Koronnego, ziemski, drohicki (1633-1637) i starosta mielnicki (1637-1646), starosta łosicki, poseł.

  Urodził się w 1604 r. w m. Szkopy. Pochodził on z rodu Mleczków h. Korczak, którzy przyjęli nazwisko od wsi Szkopy, gdzie byli właścicielami Mleczko-Szkopowski , a jego przodkiem, mieszkającym w tej miejscowości w latach 1521-1543 był Leonard Mleczko. Uczył się w Kolegium Jezuickim w Lublinie. Został dworzaninem; Zygmunta III Wazy i Władysława IV. Otrzymał godności: miecznika, strukczaszego i stolnika królewskiego.

  Stolnik - w Polsce do XIII w. urzędnik sprawujący pieczę nad stołem panującego. Do jego obowiązków należało nakrycie stołu do uczty, a w czasie jej trwania kierowanie podawaniem potraw. W okresie rozbicia dzielnicowego stolnik miał zastępcę podstolego. W XIV-XVI w. honorowy urząd ziemski. W Koronie i na Litwie istniały urzędy stolnika wielkiego, m.in. późniejszy król Stanisław August Poniatowski był w latach 1755-1764 stolnikiem wielkim litewskim.Sejm elekcyjny – zjazd szlachty, który miał zadecydować o wyborze nowego króla. Uchwalano na nim układy i pakty (tj. pacta conventa). Szlachta popierała danego kandydata w zamian za coś. Obradował w Woli pod Warszawą, głosować mógł każdy szlachcic.

  W 1626 r., mając 22 lata, został sędzią z województwa podlaskiego do Trybunału Koronnego. W 1629 r. brał udział w wyprawie przeciwko Królowi Szwecji Gustawowi Adolfowi. W 1632 r. był posłem na sejm elekcyjny. W 1633 r. został sekretarzem królewskim, w 1633 r. - sędzią ziemskim drohickim. W 1637 r. mianowano go starostą mielnickim. W 1640 r. wybrano go na posła, lecz z uwagi na obciążenie banicją - został z sejmu usunięty. W 1644 roku Mieczysław Mleczko ze Szkopów ufundował w m. Szkopy i Repki cerkiew unicką i ją uposażył.

  Szkopy – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Repki. Przed II wojną światową nosiła nazwę Zielonej Doliny.Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.

  Zmarł 22 czerwca 1646 r.

  Bibliografia[]

 • Polski Słownik Biograficzny • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Korczak (Ciffus, Ciphus, Karpie, Trzy Wręby, Wrębowie, Wręby) – polski herb szlachecki. Herb ma pochodzenie węgierskie, trzy wręby oznaczają trzy rzeki Dunaj, Cisę (lub Drawę) i Sawę.
  Banicja (łac. bannitio, od bannire - skazać na wygnanie) – ogłoszone wygnanie z ojczyzny. Skazany na taką karę to banita.
  Zygmunt III Waza (ur. 20 czerwca 1566 w szwedzkim zamku Gripsholm, zm. 30 kwietnia 1632 w Warszawie) – król Polski (1587-1632) i Szwecji (1592-1599, jako Sigismund), tytularny król Szwecji 1599-1632 z dynastii Wazów. Starszy z dwóch synów króla szwedzkiego Jana III Wazy i jedyny z jego małżeństwa z królewną polską Katarzyną Jagiellonką.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.