• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mieczysław Małynicz-Malicki

  Przeczytaj także...
  Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Mońki należącym do metropolii białostockiej. Parafia jest siedzibą dekanatu Mońki, a jej proboszcz piastuje także funkcję dziekana.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Brzostowica Wielka (biał. Вялі́кая Бераставі́ца, Wialikaja Bierastawica, ros. Большая Берестовица, Bolszaja Bieriestowica) – osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, centrum administracyjne rejonu brzostowickiego.

  Mieczysław Małynicz-Malicki (ur. 1888 w Brzostowicy, zm. 30 marca 1969) - duchowny rzymskokatolicki,działacz społeczny i pierwszy proboszcz w Mońkach, następnie duszpasterz w Białoruskiej Republice Radzieckiej.

  Biografia[]

  Urodzony w rodzinie inteligenckiej w Brzostowicy. 10 czerwca 1912 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze w Wilnie i w 1916 roku został skierowany do posługi w Mońkach, a w 1920 roku został pierwszym proboszczem tamtejszej parafii. Organizował budowę pierwszego kościoła w tej miejscowości, a także udzielał się społecznie - brał udział w zakładaniu szkoły, kasy pożyczkowej, kółka rolniczego, spółdzielni spożywczo-handlowej. W 1923 roku, po konflikcie z Komitetem Budowy Kościoła, udał się do Warszawy na studia.

  Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – rzymskokatolicki kościół położony w metropolii białostockiej w Mońkach. Kościół i parafia erygowane w 1920 r.Gułag, GUŁag (zapis dopuszczalny: GUŁAG) – system obozów pracy przymusowej w ZSRR, w którym więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za społecznie niepożądane lub politycznie podejrzane. Słowo jest akronimem rosyjskiej nazwy instytucji zarządzającej tym systemem: Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (Gławnoje uprawlenije isprawitielno-trudowych łagieriej i kolonij, Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy). W rzeczywistości, w różnych okresach, instytucja ta nosiła różne nazwy. Jako synonim stosowane jest określenie łagry od rosyjskiego słowa obóz (лагерь, łagier). Niekiedy spotyka się nieprawidłowe użycie terminu „gułag” w znaczeniu „łagier” (pojedynczy).

  W swej późniejszej działalności z okresu dwudziestolecia międzywojennego spotykał się z represjami ze strony polskich władz. Jego aresztowanie było przedmiotem interpelacji poselskiej.

  W 1944 roku został skierowany do parafii we Słucku, prowadził szeroką działalność duszpasterską. Został aresztowany w czerwcu 1947 roku, by po półrocznym areszcie zostać skazanym na siedem lat łagru. Po powrocie w 1955 roku do Słupska, skąd prowadził działalność wśród katolików na wschodniej Białorusi.

  Wielki Poniedziałek – w liturgii chrześcijańskiej drugi dzień Wielkiego Tygodnia, przypadający po Niedzieli Palmowej, rozpoczynającej oktawę obchodów Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Białoruś (ros. Белорусская Советская Социалистическая Республика, błr. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка) – jedna z czterech republik, które w grudniu 1922 roku utworzyły Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

  Umarł w Wielki Poniedziałek. Został pochowany na cmentarzu w Brzostowicy. Jak podaje Arkadiusz Studniarek, był powszechnie uważany za ostatniego katolickiego duszpasterza na wschodniej sowieckiej Białorusi.

  Pamięć[]

  Imieniem księdza została nazwana jedna z ulic w Mońkach. Znajduje się w pobliżu kościoła, którego budowie kapłan uczestniczył.

  Przypisy

  1. Archidiecezja Białostocka
  2. 42 rocznica śmierci ks. Mieczysława Małynicza, Arkadiusz Studniarek
  Mońki – miasto w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mońki. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.