• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mieczysław Bohatkiewicz

  Przeczytaj także...
  Władysław Maćkowiak (ur. 27 listopada 1910 r. w Sytkach, zm. 4 marca 1942 r. w Berezweczu) – kapłan i męczennik, błogosławiony katolicki.Nowogródek (biał. Навагрудак, ros. Новогрудок, jid. נאַוואַרעדאָק, Nawaredok) – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi, na Wyżynie Nowogródzkiej. 29,2 tys. mieszkańców (2010).
  Brasław (biał. Браслаў, Brasłau) – miasto na Białorusi, w obwodzie witebskim, siedziba rejonu brasławskiego. W 2010 roku liczył ok. 9,5 tys. mieszkańców.

  Mieczysław Bohatkiewicz (ur. 1 stycznia 1904 w Krykałach, zm. 4 marca 1942 w Berezweczu) – polski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony katolicki.

  Życiorys[]

  Mieczysław Bohatkiewicz urodził się w Krykałach k. Duniłowicz na Wileńszczyźnie, syn Stanisława i Józefy z Zienkiewiczów. Jeden z jego młodszych braci był także księdzem.

  Naukę początkowo pobierał w domu, a następnie w szkole powszechnej w Sitce k. Parafianowa. Edukację kontynuował w Gimnazjum w Budsławiu, Dokszycach i gimnazjum biskupim w Nowogródku. Tam wstąpił do Seminarium Duchownego. W 1925 utworzona zostaje diecezja pińska i seminarium przeniesione zostaje do Pińska. Dnia 23 sierpnia 1933 otrzymuje święcenia kapłańskie.

  Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku – szkoła wyższa, kształcąca księży na terenie archidiecezji mińsko-mohylewskiej, diecezji pińskiej i witebskiej znajdująca się w Pińsku. Jest to jedno z dwóch seminariów katolickich znajdujących się na Białorusi (drugie znajduje się w Grodnie).

  W 1933 roku podejmuje pracę jako wychowawca w Niższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie i jednocześnie podejmuje studia na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1936-1939 był prefektem gimnazjum w Łunińcu. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 (szkoła zostaje zamknięta) wyjeżdża do młodszego brata ks. Stanisława, który był proboszczem w Puszkach w powiecie brasławskim. W pobliskich Pelikanach obejmuje nieobsadzone probostwo. W listopadzie 1941 przenosi się do Dryssy, aby tam służyć katolikom od wielu lat pozbawionym obsługi kapłańskiej. Jego działalność pasterska nie podobała się okupantom. Dostaje ostrzeżenia od księży Marianów z Drui o grożącym mu aresztowaniu przez gestapo. Pozostaje jednak na posterunku. Dnia 16 stycznia 1942 zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu w Brasławiu. Z Brasławia przewieziony zostaje do więzienia w Berezweczu. Dnia 4 marca 1942 ks. Mieczysław Bohatkiewicz wraz z grupą więźniów został rozstrzelany w lesie Borek. Mieczysław Bohatkiewicz został beatyfikowany przez Jana Pawła II w Warszawie dnia 13 czerwca 1999 roku w grupie 108 błogosławionych męczenników. Wśród nich byli ks. Władysław Maćkowiak i ks. Stanisław Pyrtek rozstrzelani razem z Mieczysławem Bohatkiewiczem.

  Kętrzyn (daw. Rastembork, niem. Rastenburg, prus. Rastanpils) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba powiatu kętrzyńskiego.Berezwecz (biał. Беразьве́чча) – miejscowość w obwodzie witebskim Białorusi, przed wojną wieś na terenie Polski w ówczesnym powiecie głębockim, w dawnym województwie wileńskim. Berezwecz stanowił garnizon macierzysty Batalionu KOP "Berezwecz". Obecnie Berezwecz jest północno-wschodnią częścią miasta Głębokie.

  Zobacz też[]

 • 108 błogosławionych męczenników
 • Polscy święci i błogosławieni
 • Beatyfikowani i kanonizowani przez Jana Pawła II
 • Bibliografia[]

 • Zenobia Alejun, "Żyli na Ziemi Wileńskiej", Civitas Christiana Oddział w Kętrzynie (broszura), Kętrzyn, 2007
 • Linki zewnętrzne[]

 • Biogram na stronie internetowej Rzymskokatolickiej Parafii św. Zygmunta w Słomczynie
 • Marianie – potoczna nazwa Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (łac. Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, (skr. MIC). Pierwsze powstałe na ziemiach polskich w XVII w., męskie, katolickie zgromadzenie zakonne – założone w 1673 przez bł. o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego. W 1909 roku Litwin bł. abp Jerzy Matulaitis-Matulewicz dokonał jego odnowy i reformy. Duchowość marianów koncentruje się na szerzeniu kultu Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej i nabożeństwie wstawienniczym za dusze czyśćcowe. Motto: (łac.) Immaculate Virgin Mariae Conceptio Sit Salus Et Protectio Nostra, (pol.) Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy, niech nam będzie zbawieniem i obroną.Pińsk (biał. Пінск, Pinsk, ros. Пинск, Pinsk) – miasto i port na Białorusi, na Polesiu, nad rzeka Piną, u jej ujścia do Prypeci, w odległości 29 km od kanału Dniepr-Bug. Miasto położone jest administracyjnie w obwodzie brzeskim, do 1939 w województwie poleskim (1921 stolica), węzeł drogowy; stolica diecezji pińskiej (1925), seminarium duchowne (1925, 2001); 130 600 mieszkańców (2010).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Budsław (biał. Будслаў) – dawne miasteczko, obecnie wieś na Białorusi w rejonie miadziolskim, leży na wysokości 172 m n.p.m., nad rzeką Serwecz (dopływem Wilii). W 1996 r. liczyło 718 mieszkańców..
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Łuniniec (biał.: Лунінец, ros.: Лунинец) – miasto na Białorusi, stolica rejonu w obwodzie brzeskim. 23,6 tys. mieszkańców (2010).
  Powiat brasławski − powiat utworzony 31 października 1919 r. pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich z części dawnych powiatów nowoaleksandrowskiego (jezioroskiego) z guberni kowieńskiej (gminy Brasław, Dryświaty, Dukszty, Opsa, Plusy, Rymszany, Słobódka, Smołwy i Widze) i iłłuksztańskiego (lub iłłukciańskiego) z guberni kurlandzkiej (gminy Borów, Boruny, Demeń, Kałkuny, Skrudelino, Sołonaj) z tymczasową siedzibą w miasteczku Brasław, wszedł w skład okręgu wileńskiego.
  Wierchniedźwińsk (hist. Dryssa, biał. Верхнядзвінск, Дрыса / Wierchniadźwinsk, Drysa) – miasto na Białorusi, nad rzeką Dryssą. Stolica rejonu wierchniedźwińskiego obwodu witebskiego, 7,3 tys. mieszkańców (2010).
  Drohiczyn – miasto w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Drohiczyn. Leży na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, nad Bugiem. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.

  Reklama