• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miechów  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Jan Bielawski (ur. 1864 w Nasiechowicach, zm. 5 sierpnia 1916 tamże) – polski chłop, polityk, działacz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego na Kielecczyźnie, poseł do Dumy Państwowej.Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy – linia kolejowa łącząca Warszawę z Krakowem przez Warkę, Radom, Skarżysko-Kamienną, Kielce, Sędziszów i Kozłów.

  Miechówmiasto w woj. małopolskim, w powiecie miechowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Miechów. Położone w Wyżynie Miechowskiej nad potokiem Miechówką. Liczy 11 497 mieszkańców (31 grudnia 2010).

  Miechów położony jest przy międzynarodowej trasie nr 7 (E77), w odległości ok. 45 km od Krakowa i 80 km od Kielc.

  Centralnym elementem miasta, widocznym już z daleka, jest potężna bryła kościoła z charakterystyczną wieżą zwieńczoną hełmem w postaci kuli. Kula ta symbolizuje Ziemię. Pod koniec października 2006 roku na hełmie wieży ustawiono figurę Chrystusa Zmartwychwstałego.

  Bitwa pod Miechowem – stoczona 13 kwietnia 1734 przez wojska wierne prawowitemu władcy Rzeczypospolitej Stanisławowi Leszczyńskiemu z siłami saskimi. Było to jedno z nielicznych zwycięstw Polaków nad Sasami i Rosjanami w wojnie z lat 1733-1735.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Miasto położona w końcu XVI wieku w powiecie ksiąskim województwa krakowskiego było własnością klasztoru bożogrobców w Miechowie.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Historia
 • 3 Demografia
 • 4 Zabytki
 • 5 Dzielnice i osiedla mieszkalne w Miechowie
 • 6 Komunikacja
 • 7 Edukacja
 • 8 Organizacje
 • 9 Wspólnoty religijne
 • 10 Współpraca międzynarodowa
 • 11 Osoby związane z Miechowem
 • 12 Ciekawostki
 • 13 Zobacz też
 • 14 Przypisy
 • 15 Bibliografia
 • 16 Linki zewnętrzne
 • Położenie[]

  Powierzchnia miasta wynosi 15,49 km² (1 stycznia 2011).

  Cmentarz żydowski w Miechowie – kirkut powstał w 1882, w 20 lat po tym jak Żydom pozwolono osiedlać się w mieście. Mieści się przy obecnych ulicach Powstańców 1863 roku i Pęckowskiego. Wraz z powstaniem cmentarza wzniesiono dom przedpogrzebowy, który służył jako miejsce ablucji zwłok. Grzebaniem zmarłych zajmowało się bractwo pogrzebowe "Chewra Kadisza". W czasie okupacji naziści powyrywali płyty nagrobne i używali ich do utwardzania dróg.Kolegiata Grobu Bożego w Miechowie – miechowska kolegiata jest trzynawową trójprzęsłową bazyliką gotycką z XIV/XV wieku z fragmentami romańskimi z pierwszego trzydziestolecia XIII wieku, przebudowaną w stylu późnobarokowym w drugiej połowie XVIII wieku. Jest siedzibą Miechowskiej Kapituły Kolegiackiej. W 1996 roku uzyskała od Jana Pawła II tytuł Bazyliki mniejszej.

  Miechów położony jest w centralnej części Wyżyny Miechowskiej. Leży w dolinie potoku Miechówki, lewego dopływu Cichej (której ujściowy odcinek jest często błędnie utożsamiany z Miechówką).

  Zanieczyszczenie powietrza: Położenie geograficzne utrudnia wentylację miasta, przez co spowija je smog, szczególnie w sezonie grzewczym. Miechów znajduje się w czołówce rankingu polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

  Pogrom – tradycyjnie, w znaczeniu słownikowym tyle co „zadanie komuś klęski”, „rozgromienie” (np. wrogich wojsk), „unicestwienie”, „wybicie”. Współcześnie, za rosyjskim погром, słowo to jest używane najczęściej w odniesieniu do zbiorowych, brutalnych ataków na przedstawicieli mniejszości narodowych, a potocznie, zwłaszcza w języku publicystyki, bywa uogólniane jako wszelki grupowy akt przemocy skierowany przeciw jakiejś grupie narodowościowej lub religijnej, często połączony z niszczeniem własności jej członków (domów, miejsc pracy, miejsc kultu).Parafia Grobu Bożego w Miechowie – parafia rzymskokatolicka w Miechowie, jedyna parafia pod wezwaniem Grobu Bożego w Polsce. Należy do dekanatu miechowskiego diecezji kieleckiej. Założona w 1176 została przy klasztorze Bożogrobców.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo krakowskie (łac. Palatinatus Cracoviensis) – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 17 650 km² posiadając 8 powiatów. Siedzibą wojewody był Kraków, a sejmiki ziemskie odbywały się w Nowym Korczynie.
  Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska, ps. Jan Sawa, Marko, Jan Waręż (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we Lwowie) – polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.
  Dobrosława Bałazy - (ur. 24 października 1957 w Miechowie) - reżyser Teatru Polskiego Radia, zajmująca się też polskimi wersjami językowymi seriali animowanych.
  Aleksander Wielopolski herbu Starykoń (ur. 13 marca 1803 w Sędziejowicach, zm. 30 grudnia 1877 w Dreźnie) – polski polityk, hrabia, margrabia Gonzaga-Myszkowski, XIII ordynat pińczowski.
  Zespół klasztorny bożogrobców w Miechowie – zespół obiektów stanowiących dawniej założenie klasztorne zakonu bożogrobców w Miechowie. Składają się na niego: Bazylika Grobu Bożego, klasztor, zamek generałów zakonu i baszta.
  Diabeł (gr. διάβολος diábolos – oskarżyciel, oszczerca) – w judaizmie i chrześcijaństwie ogólna nazwa złych, upadłych aniołów; inne określenia: szatan, demon.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.