• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Microsoft PhotoDraw  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  wmf (ang. Windows Metafile Format - format metaplików Windows) - format graficzny stosowany w systemach Windows, zawierający instrukcje dla systemu operacyjnego, jak wyświetlać grafikę wektorową i rastrową. Pliki WMF (rozszerzenie .wmf) zajmują mniej miejsca niż zawierające te same informacje bitmapy.Windows XP (nazwa kodowa Whistler) – wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows z rodziny Windows NT (oparty na jądrze NT) firmy Microsoft, wydana oficjalnie 25 października 2001 roku. Koniec wsparcia technicznego dla tego systemu operacyjnego planowany jest na 8 kwietnia 2014.

  Microsoft PhotoDraw jest edytorem grafiki wektorowej, wyprodukowanym przez firmę Microsoft. PhotoDraw był pierwszym programem w pakiecie Microsoft Office, służącym do tworzenia i edycji grafiki. Zastąpiony został programem Microsoft Photo Editor, edytorem grafiki bitmapowej.

  Historia programu[ | edytuj kod]

  Microsoft PhotoDraw 2000[ | edytuj kod]

  Microsoft PhotoDraw 2000 ukazał się w 1999 roku równolegle z programem Microsoft Office 2000 Premium and Developer, ale znajdował się na dwóch płytach oddzielnie. Rozwinął się on z silnika programu Microsoft PictureIt!, używającego formatu .MIX i rozszerzonego o nowsze technologie grafiki wektorowej. Wymagał on oddzielnej instalacji od reszty pakietu i był także częścią innych pakietów produkcji Microsoft (m. in. Microsoft Greetings).

  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników. PNG (ang. Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.

  Microsoft PhotoDraw 2000 Version 2[ | edytuj kod]

  Microsoft wydał następną (i ostatnią) wersję programu 31 grudnia 1999 roku.

  Sposoby rozprowadzania pakietu[ | edytuj kod]

  PhotoDraw 2000 był rozprowadzany w następujące sposoby:

 • Jako samodzielny program wydawany na 3 płytach CD,
 • jako część pakietu Microsoft Office 2000 Premium,
 • jako część pakietu Microsoft Office 2000 Developer.
 • PhotoDraw 2000 Version 2 był rozprowadzany w następujące sposoby:

 • Jako samodzielny program wydawany na 3 płytach CD,
 • jako część pakietu Microsoft Office 2000 Premium SR-1,
 • jako część pakietu Microsoft Office 2000 Developer SR-1.
 • Koniec rozwoju[ | edytuj kod]

  Po wydaniu Microsoft PhotoDraw 2000 Version 2, Microsoft zaprzestał rozwoju aplikacji. Było to spowodowane niską popularnością pakietu, jednakże część użytkowników używało go razem z następnymi wersjami pakietu Microsoft Office. Wynikało to z faktu, że Microsoft nie stworzył żadnego zastępczego programu do grafiki wektorowej aż do roku 2007.

  Grafika rastrowa – prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.Adobe Photoshop – rozbudowany program graficzny przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej i jednocześnie flagowy produkt firmy Adobe Systems.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Microsoft Office (w skrócie MSO od Microsoft Office) – pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Wprowadzony na rynek 1 sierpnia 1989.
  BMP – format pliku z grafiką bitmapową. Opracowany pierwotnie dla systemu OS/2, wykorzystywany później także w interfejsach systemów z rodziny Microsoft Windows™, jednak jako wolny od patentów jest dostępny i – mimo dużych rozmiarów – popularny jako format przechowywania danych również na wszystkich pozostałych platformach. Zawiera w sobie prostą kompresję bezstratną RLE (która nie musi być użyta), informację o użytych kolorach. Obsługuje tryby RGB oraz RGBA.
  Micrografx – przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Richardson, Teksas. Założone w 1982 r. przez braci Paula i George’a Graysonów, które specjalizowało się w oprogramowaniu graficznych – jego czołowymi produktami były ABC FlowCharter (Micrografx FlowCharter), Micrografx Designer, Picture Publisher i Charisma oraz pierwszy spolonizowany pakiet do schematów blokowych SnapGrafx. Wśród użytkowników domowych dość popularny był też Windows Draw.
  JPEG (wym. dżej-peg lub jot-peg) – metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.
  Microsoft Office 2000 - wersja pakietu biurowego Microsoft Office, przygotowywana jako następca pakietu Microsoft Office 97. Następcą Office 2000 jest Microsoft Office XP. Najbardziej rozbudowaną polską edycją Office 2000 była wersja Premium, której uzupełnieniem była oddzielnie dostępna polska edycja Microsoft Project 2000. Office 2000 RTM to ostatnie wydanie Office pozbawione aktywacji, a SR-1 to pierwsze wydanie wymagające aktywacji.
  Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Drugim z podstawowych typów grafiki komputerowej jest grafika rastrowa.
  Microsoft Photo Editor – aplikacja graficzna oparta na programie HALO Desktop Imager. Znajduje się on w pakietach: Office 97, Office 2000, Office XP. Służy do obróbki fotografii, obrazów i rysunków. Zdjęcia i obrazy poddawane edycji mogą być pobierane do programu ze skanera, kamery internetowej, cyfrowego aparatu fotograficznego, dyskietki, CD-ROM-u, dysku twardego komputera, innego programu i internetu. Posiada możliwość zastosowania kilkunastu efektów specjalnych, jak przykładowo symulacja rysunku węglem, przekształcenie obrazu na malowany akwarelą, witraż i wiele innych. Pozwalają one na przekształcenie zdjęcia lub obrazu w bardzo ciekawe grafiki artystyczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.814 sek.