• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Microsoft Developer Network

  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.Subskrypcja MSDN (Microsoft Software Developer Network) – usługa i program firmy Microsoft pozwalająca na dostęp do wszystkich narzędzi, systemów serwerowych i klienckich Microsoft, które mogą być przydatne do prac programistycznych i testowych.
  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

  MSDN (Microsoft Developer Network) – nazwa portalu i społeczności programistów i deweloperów, skupionych wokół technologii firmy Microsoft. Równocześnie jest to nazwa działu korporacji Microsoft, zajmującego się utrzymywaniem kontaktu z firmami, programistami, deweloperami i testerami oprogramowania: deweloperami sprzętu oraz systemów operacyjnych, tworzących i wykorzystujących API produktów Microsoft oraz języków skryptowych różnych aplikacji.

  Microsoft Visual Studio – to zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft. Jest używane do tworzenia oprogramowania konsolowego oraz z graficznym interfejsem użytkownika, w tym aplikacje Windows Forms, WPF, Web Sites, Web Applications i inne. Aplikacje mogą być pisane na platformy: Microsoft Windows, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, Microsoft Silverlight oraz konsole XBOX.Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.

  Rodzaje wsparcia społeczności MSDN przez Microsoft[ | edytuj kod]

 • Strony internetowe
 • Newslettery
 • Konferencje dla programistów
 • Blogi profesjonalistów
 • Oprogramowanie
 • Program subskrypcji MSDN
 • Biblioteka MSDN
 • Fora dyskusyjne
 • Strony internetowe[ | edytuj kod]

  Strona internetowa MSDN pod adresem www.msdn.pl to kolekcja stron dla społeczności programistów, na której można znaleźć informacje, dokumentacje i dyskusje na temat programowania, w których uczestniczą zarówno pracownicy Microsoft jak i członkowie społeczności MSDN. Główna strona portalu MSDN jest dostępna w 56 lub więcej językach.

  AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) – technika tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Ma to umożliwiać bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML.Blog (ang. web log – dziennik sieciowy) — rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów, a także komentowanie notatek przez czytelników danego dziennika sieciowego. Ogół blogów traktowany jako medium komunikacyjne nosi nazwę blogosfery.

  Biblioteka MSDN[ | edytuj kod]

  Biblioteka MSDN to scentralizowana baza wiedzy i baza oficjalnych dokumentów dla programistów i deweloperów, zawierająca dokumentacje technologiczne. Różne rodzaje dokumentów w bibliotece są publikowane przez użytkowników oprogramowania oraz członków społeczności, przy merytorycznym wsparciu Microsoft. Tak zwany "Community Content" może być edytowany przez każdego członka społeczności.

  Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.Forum dyskusyjne – przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej.

  Fora[ | edytuj kod]

  Forum MSDN to forum internetowe używane przez członków społeczności MSDN do dyskusji na tematy powiązane z szeroko pojętą tematyką wytwarzania oprogramowania. Od 2008 roku forum MSDN zostało przeniesione na nową platformę, na której można znaleźć szybki podgląd wątków, filtrowanie AJAX i ulepszony (w porównaniu do poprzedniej wersji) edytor postów.

  Newsletter - elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów. Dawniej (przed powstaniem Internetu) to forma szybkiego czasopisma naukowego powielanego na kserokopiarce i rozsyłanego do zainteresowanych prenumeratorów. Forma taka była szybsza niż tradycyjne przygotowanie poligraficzne, służyła do szybkiej dyskusji naukowej. Obecnie papierowa forma kserowanych newsletterów znajduje się w zaniku i wypierana jest przez coraz powszechniejsze wersje elektroniczne.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Subskrypcja MSDN
 • Microsoft
 • Programowanie
 • Visual Studio
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Microsoft: MSDN Worldwide. [dostęp 2009-05-28].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • MSDN Strona Główna (pol.)
 • Blog MSDN (ang.)
 • Oficjalne Forum MSDN (ang.)
 • Wydarzenia związane z MSDN (ang.)
 • Strona Główna MSDN2 (ang.) (Dokumentacja powiązana z Visual Studio 2005)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.573 sek.