• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mickey Finn  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Gran (gr) – jednostka masy zwany także ziaren, obecnie stosowana w krajach anglosaskich. Po angielsku słowo gran pisze się GrainWodzian chloralu – organiczny związek chemiczny powstający w wyniku addycji jednej cząsteczki wody do chloralu (aldehydu trichlorooctowego).
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Drug Fact Sheet (ang.). ok.gov. [dostęp 2013-12-27].
  2. Mickey Finn (drugs) History of term (ang.). chtf.stuba.sk. [dostęp 2013-12-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-02)].
  3. Barry A.J. Fisher, William J. Tilstone, Catherine Woytowicz: Introduction to Criminalistics – the Foundation of Forensic Science (ang.). Elsevier Inc., 2009. s. 166. [dostęp 2013-12-29].
  4. What is a „Mickey Finn”? (ang.). intropsych.com. [dostęp 2013-12-27].
  5. Christopher P. Holstege, Thomas M. Neer, Gregory B. Saathoff, R. Brent Furbee: CriminalPoisoning – clinical and forensic perspectives (ang.). Jones and Bartlett Publishers, 2011. s. 147. [dostęp 2013-12-29].
  6. Peter Taylor: The Molecular World – mechanism and synthesis (ang.). The Open University London, 2002. s. 33. [dostęp 2013-12-29].
  7. Mickey Finn. skewsme.com. [dostęp 2013-12-30].
  8. It's a hard knock life" Original Annie 1982 (ang.). youtube.com. [dostęp 2013-12-30].
  9. Ev Henke: [http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:322595/FULLTEXT01.pdf Knock out - a missing C1s line in the photoelectron spectrum of aqueous chloral hydrate] (ang.). Uppsala Universiteit, 2010. [dostęp 2013-12-30].
  10. Forensic Medicine – Chloral hydrate (ang.). forensicmedicine.ca. [dostęp 2014-01-02].
  Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:Depresanty - grupa środków psychoaktywnych działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (uspokajająco, relaksująco, usypiająco, przeciwlękowo i spowalniająco).


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bezsenność (asomia, agrypnia, łac. insomnia, ang. insomnia) – jest zakłóceniem stanu zdrowia, w którym niewystarczająca jest długość snu lub niezadowalająca jakość snu. Bezsenność może polegać na trudnościach w zasypianiu, wczesnym przebudzaniu się, wybudzaniu się w trakcie snu lub na złej jakości snu, czego następstwami są brak poczucia wypoczęcia, gorsze samopoczucie lub zaburzenia funkcjonowania w ciągu dnia. Bezsenność może być rozumiana bądź jako objaw, bądź jako odrębna jednostka chorobowa.
  Whisky (z gaelickiego: uisge beatha - woda życia; w pisowni irlandzkiej i amerykańskiej whiskey) – napój alkoholowy powstały z destylacji zacieru zbożowego i poddawany dojrzewaniu w drewnianych (głównie dębowych) beczkach. Jest kojarzony najczęściej ze Szkocją, produkowany również w Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach.
  Napój alkoholowy – napój zawierający etanol. Napoje alkoholowe dzielone są na piwa, wina oraz alkohole spirytusowe. Spożywanie napojów alkoholowych jest legalne w większości krajów a ponad 100 państw posiada przepisy regulujące ich produkcję, sprzedaż i spożywanie. W Polsce, według definicji ustawowej napój alkoholowy to każdy produkt przeznaczony do spożycia zawierający więcej niż 0,5% alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.
  Musical – forma teatralna, łącząca muzykę, piosenki, dialogi mówione i taniec. Ładunek emocjonalny dzieła – humor, patos, miłość, gniew – podobnie jak sama opowieść, jest wyrażany poprzez słowa, muzykę, ruch i aspekty techniczne przedstawienia, tworząc jedną, spójną całość. Od początków XX wieku produkcje teatru muzycznego są nazywane po prostu "musicalami". Wcześniejszą podobną do musicalu formą widowiska była extravaganza.
  Hipotermia – obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian.
  Leki benzodiazepinowe – grupa leków o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym, miorelaksacyjnym i amnestycznym. Naśladując prawdopodobnie działanie naturalnie występujących związków w ośrodkowym układzie nerwowym, tzw. endozepin, ułatwiają one przekaźnictwo GABAergiczne. Pierwszą benzodiazepiną wprowadzoną do lecznictwa w 1960 r. był chlordiazepoksyd.
  Leki nasenne – preparat farmakologiczny lub produkt spożywczy, mający za zadanie ułatwienie zaśnięcia osobom charakteryzującym się trudnościami z zasypianiem, częstym budzeniem się podczas snu czy zbyt krótkim okresem snu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.