• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Michael Walzer  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.

  Michael Walzer (ur. 3 marca 1935) − amerykański filozof i intelektualista. Profesor emerytowany w Instytucie Studiów Zaawansowanych (IAS) w Princeton w stanie New Jersey. Jest współwydawcą (wraz z Michaelem Kazinem) magazynu Dissent, z którym jest związany od czasu studiów na Uniwersytecie Brandeis. Jest autorem książek z zakresu wielu dziedzin, w tym dotyczących genezy wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych, nacjonalizmu, grup etnicznych, sprawiedliwości społecznej, krytyki modeli społecznych, radykalizmu, tolerancji oraz zaangażowania politycznego. Jest również redaktorem dwutygodnika „The New Republic”. Do dzisiaj napisał 27 książek oraz opublikował ponad 300 artykułów, esejów i recenzji książek w magazynach „Dissent”, „The New Republic”, „The New York Review of Books”, „The New Yorker”, „The New York Times”, „Harpers” i wielu innych czasopismach politycznych i filozoficznych.

  Brandeis University - amerykańska uczelnia wyższa o statusie uniwersytetu prywatnego, z siedzibą w Waltham w stanie Massachusetts. Powstała w 1948 roku, a jej patronem jest zmarły siedem lat wcześniej Louis Dembitz Brandeis, pierwszy w historii Żyd powołany w skład Sądu Najwyższego USA. Uczelnia kształci ok. 5 tysięcy studentów, z czego ok. 2/3 stanowią uczestnicy studiów licencjackich, a pozostałą część magistranci i doktoranci. Zatrudnia na pełnym etacie ok. 330 pracowników naukowych, a kolejnych 140 wykładowców współpracuje z nią w niepełnym wymiarze godzin.Alasdair MacIntyre (ur. 12 stycznia 1929 w Glasgow) – historyk idei, etyk i filozof pochodzenia szkockiego. Twórca jednej z odmian komunitaryzmu.

  Życie i twórczość[ | edytuj kod]

  Michael Walzer jest zwykle identyfikowany jako jeden z liderów ruchu propagującego idee komunitaryzmu w teorii nauk politycznych, wraz z Alasdairem MacIntyrem oraz Michaelem Sandelem. Podobnie jak oni, Walzer niekoniecznie zgadza się z taką kategoryzacją. Jednocześnie wielokrotnie twierdził, że teoria polityczna musi być oparta na tradycjach i kulturze danego społeczeństwa. Uznaje, że w filozofii politycznej dominują idee nadmiernie abstrakcyjne. Do jego najważniejszych intelektualnych dokonań zalicza się Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe (Just and Unjust Wars), zawierające rewitalizację teorii wojny sprawiedliwej, podkreślającej wagę aspektów etycznych w czasie wojny, przy jednoczesnej rezygnacji z pacyfizmu; teorię „równości złożonej”, dla której miernikiem równości nie jest pojedyncze materialne czy moralne dobro, lecz pochodzące z egalitarnej sprawiedliwości wymaganie, aby każde dobro było rozdzielane według jego społecznego znaczenia oraz głoszącej, że żadne dobro (takie jak pieniądze czy polityczna władza) nie może dominować lub zniekształcać dystrybucji dóbr z innych obszarów; a także przekonującej, że sprawiedliwość jest przede wszystkim moralnym standardem obowiązującym w poszczególnych narodach i społeczeństwach, a nie czymś, co może być rozwijane w uogólnionej abstrakcji.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  W książce O Tolerancji (On Toleration) Walzer opisuje różne przykłady i podejścia do tolerancji w wielonarodowych imperiach, takich jak starożytny Rzym, w historycznych i teraźniejszych społeczeństwach międzynarodowych, wspólnotach (takich jak Szwajcaria), krajach narodowych (jak Francja) oraz społeczeństwach imigrantów (jak Stany Zjednoczone). Podsumowuje całość opisując ponowoczesny obraz, w którym kultury w narodach imigracyjnych zmieszały się i połączyły do tego stopnia, że tolerancja staje się wewnętrzną kwestią rodziny i wspólnoty.

  University of Cambridge (nieformalnie: Cambridge University, po polsku Uniwersytet Cambridge lub po prostu Cambridge) – drugi po Oksfordzie najstarszy angielski uniwersytet, założony w 1209 roku. Znajduje się w Cambridge w środkowej Anglii. Uważany za jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie i na świecie. Uniwersytety Oksfordzki i Cambridge określane są wspólną nazwą Oxbridge.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Walzer jest starszym bratem historyczki Judith Walzer Leavitt.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  "The New Yorker" – amerykański tygodnik społeczno-polityczny o charakterze liberalnym i szerokiej tematyce, wydawany przez Condé Nast Publications. Ukazuje się rocznie 47 numerów, z czego pięć podwójnych.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Dissent (ang. różnica zdań) – niezależny, lewicowy magazyn dotyczący polityki i kultury, wydawany przez Michaela Kazina i Michaela Walzera w USA. Jest wydawany dla Fundacji Studiów Niezależnych Koncepcji Społecznych (Foundation for the Study of Independent Social Ideas) na Uniwersytecie Pensylwanii.
  Komunitaryzm (lub komunitarianizm) – nurt we współczesnej filozofii polityki, podkreślający ważność i wartość wspólnot w społecznym życiu człowieka. Narodził się jako odpowiedź na proceduralny liberalizm sformułowany przez Johna Rawlsa w książce "Teoria sprawiedliwości" (wyd. 1971, wyd. pol. 1994) oraz na kryzys kapitalizmu w drugiej połowie XX wieku.
  The New York Times – jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników o profilu liberalno-lewicowym, wychodzący w Nowym Jorku. Jest trzecią pod względem nakładu gazetą w Stanach Zjednoczonych, po USA Today i The Wall Street Journal. Codzienny nakład wynosi 1,125 mln, a obieg wydania niedzielnego 1,700 mln (dane na 26 grudnia 2004). Właścicielem gazety jest The New York Times Company, która kontroluje również około 40 innych gazet, czasopism i wiele krzyżówek, między innymi The Boston Globe i International Herald Tribune.
  Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.