• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Michael Coleman Talbot

  Przeczytaj także...
  Hologram – fotograficzny zapis na nośniku przynajmniej dwufalowego obrazu interferencyjnego, który w odczycie daje dwa niezależne od siebie obrazy przestrzenne 3D (trójwymiarowe).Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.
  Telepatia – ogólnie pojęta możliwość komunikacji pomiędzy formami życia bez użycia żadnych znanych człowiekowi zmysłów. Nazwa pochodzi od greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie). Podobnie jak w przypadku innych zjawisk parapsychologicznych istnieją liczne relacje świadków twierdzących, że zetknęli się z tym zjawiskiem lub potrafią je wywoływać, ale mimo wielu studiów, zjawisko nigdy nie przeszło pozytywnie testów naukowych w warunkach uniemożliwiających dokonywanie oszustw. Istnieje wiele proponowanych teorii na temat mechanizmu działania tego zjawiska, jednak żadna nie została jak na razie jednoznacznie potwierdzona.

  Michael Coleman Talbot (29 września 1953, Michigan – 27 maja 1992) to amerykański autor książek na temat związków starożytnego mistycyzmu i mechaniki kwantowej, popierającym teoretyczny model rzeczywistości sugerujący, że fizyczny wszechświat jest podobny do gigantycznego hologramu. Według Talbota, postrzeganie pozazmysłowe, telepatia, i inne zjawiska paranormalne są rzeczywiste i są wytworami holograficznego modelu rzeczywistości.

  Stanislav Grof (urodzony 1 lipca 1931 w Pradze w byłej Czechosłowacji, osiadły na stałe w USA) – jeden z twórców psychologii transpersonalnej, nurtu zwanego "czwartą siłą w psychologii" (obok psychoanalizy, behawioryzmu oraz orientacji humanistycznej); pionier w dziedzinie badań nad terapeutycznym zastosowaniem odmiennych stanów świadomości.Przeżycie szczytowe, doznanie mistyczne – naukowy, psychologiczny termin na różnorakie głębokie przeżycia emocjonalne, podobne do tych jakie opisywali mistycy.

  Prace[]

  Popularnonaukowe książki Michaela Talbota to Mysticism And The New Physics, Beyond The Quantum, oraz (prawdopodobnie jego najważniejsza praca) The Holographic Universe.

  W The Holographic Universe, Talbot przedstawia ideę całego wszechświata jako hologramu. Bada prace fizyka Davida Bohma i neuropsychologa Karla H. Pribrama, którzy obaj niezależnie doszli do holograficznych teorii modeli wszechświata. Talbot sugeruje, że holograficzny model mógłby dostarczyć naukowych podstaw do zrozumienia paranormalnych i niewyjaśnionych zjawisk, jak postrzeganie pozazmysłowe, i pomóc zrozumieć od strony naukowej doświadczenie mistyczne. Powiązał także elementy teorii Carla Junga "nieświadomości zbiorowej" ze zjawiskiem synchroniczności, i zasugerował istnienie jednolitego pola łączącego wszystkie rzeczy we wszechświecie.

  Rzeczywistość w znaczeniu potocznym to "wszystko co istnieje". Termin rzeczywistość w najszerszym znaczeniu zawiera wszystkie byty, zarówno obserwowalne jak i pojęciowe, wprowadzone przez naukę czy filozofię.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Talbot często powoływał się na Stanislava Grofa, którego prace nad oddychaniem holotropowym wywarły na niego niepodważalny wpływ.

  Książki wydane po angielsku[]

  Powieści

 • The Delicate Dependency – 1982
 • The Bog – 1986
 • Night Things – 1988
 • Popularnonaukowe

 • Mysticism and the New Physics – 1980, 1992; wyd. Penguin (Non-Classics); wyd. poprawione (3 sierpnia 1993), 208 stron, miękka okładka, ISBN 0-14-019328-6, ISBN 978-0-14-019328-2
 • Beyond the Quantum, 1986; wyd. Bantam (1 marca 1988), 240 stron, miękka okładka, ISBN 0-553-34480-3, ISBN 978-0-553-34480-6
 • Your Past Lives – 1987; 1989: wyd. Fawcett (28 marca 1989), 177 stron, miękka okładka, ISBN 0-449-21679-9, ISBN 978-0-449-21679-8
 • The Holographic Universe – 1991; 1992: wyd. Harper Perennial (6 maja 1992), 338 stron, miękka okładka, ISBN 0-06-092258-3, ISBN 978-0-06-092258-0
 • Przypisy

  1. "Michael Talbot". Contemporary Authors Online. Gale, 2003. Retrieved on December 1, 2008.

  Linki zewnętrzne[]

 • The Universe As A Hologram – artykuł Michaela Talbota
 • Synchronicity and the Holographic Universe (Wywiad w Thinking Allowed)
 • Physics of the Mind: Holographic Realities (New Dimensions Radio – April 30, 1991)
 • Recenzja książki "The Holographic Universe" (zawiera wstęp do książki autorstwa Talbota)
 • Postrzeganie pozazmysłowe (ESP, ang. ExtraSensory Perception) - rzekoma umiejętność zdobywania informacji poznawczej inaczej niż za pomocą znanych zmysłów, tzn. na przykład wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku lub propriocepcji (zmysłu orientacji przestrzennej własnego ciała). ESP - postrzeganie pozazmysłowe jest nazwane jako "szósty" zmysł, instynkt lub przeczucie, jest również znana jako intuicja.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Carl Gustav Jung (ur. 26 lipca 1875 w Kesswil w Szwajcarii, zm. 6 czerwca 1961 w Zurychu) – szwajcarski psychiatra i psycholog. Był twórcą psychologii głębi, na bazie której stworzył własną koncepcję nazywaną psychologią analityczną (stanowiącą częściową krytykę psychoanalizy). Wprowadził pojęcia nieświadomości zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu, które odegrały także wielką rolę w naukach o kulturze.
  Oddychanie holotropowe (dosłownie: zmierzanie do całości, z gr. holos - całość, trepein - zmierzanie w kierunku czegoś) - technika psychoterapeutyczna opracowana przez Stanislava Grofa wspólnie z żoną Christiną Grof, umożliwiająca dostęp do odmiennych stanów świadomości. Metoda łączy w sobie pogłębione i przyspieszone oddychanie, oraz relaksację i muzykę jako czynniki wspomagające.
  Zjawiska paranormalne, określane też jako parapsychologiczne, parapsychiczne, nadprzyrodzone i nadnaturalne, lub zgodnie z najnowszą terminologią: anomalne zjawiska mentalne – umiejętności lub zjawiska, których istnienie nie zostało potwierdzone eksperymentem naukowym i których istnienie wydaje się sprzeczne z panującymi obecnie teoriami naukowymi, lecz ich badaniem zajmują się parapsycholodzy. Badanie zjawisk paranormalnych jest przykładem pseudonauki.
  David Joseph Bohm (ur. 20 grudnia 1917 w Wilkes-Barre, zm. 27 października 1992 w Londynie) - amerykański naukowiec żydowskiego pochodzenia zajmujący się fizyką kwantową i filozofią fizyki.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Nieświadomość zbiorowa – strukturalna część ludzkiej psychiki, której istnienia dowodził Carl Gustav Jung. Ma ona zawierać podstawowe wzorce reagowania (instynkty) oraz myślenia, przeżywania i zachowania człowieka (archetypy). Można ją przyrównać do morza, po którym płynie statek świadomego „ja” (ego). Nieświadomość zbiorowa jest fundamentem dla chaotycznej nieświadomości indywidualnej pojedynczego człowieka.
  Synchroniczność – termin na określenie hipotetycznej zasady wszechzwiązku zdarzeń, która działa obok zasady przyczynowości. Synchroniczność definiowana jest jako pojawienie się w równoległych liniach dwóch zjawisk, wydarzeń lub stanów psychicznych mających wspólne znaczenie, które nie są ze sobą powiązane przyczynowo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.