• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Michałowo - gmina

  Przeczytaj także...
  Powiat białostocki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białystok. Powiat białostocki zajmuje obszar 2 984,64 km², co czyni go największym powiatem w Polsce.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.

  Michałowogmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim.

  W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie białostockim. Do 2008 była gminą wiejską.

  Siedziba gminy to miasto Michałowo.

  Według danych z 30 czerwca 2012 gminę zamieszkiwały 7142 osoby.

  Gmina Zabłudów – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.Żuraw (zwyczajny), żuraw popielaty, żuraw szary (Grus grus) – gatunek dużego ptaka z rodziny żurawi (Gruidae), zamieszkujący północną i środkową część Eurazji. Do niedawna można go było spotkać w całej Europie. W wyniku osuszania podmokłych lasów zniszczono jego lęgowiska i obecnie na południe od Bałtyku i na południu Europy występuje tylko wyspowo. Ciągły zasięg obejmuje Półwysep Skandynawski, północną Rosję i Azję aż po wschodnią Syberię. Wiosenne powroty w marcu i kwietniu, a jesienne przeloty we wrześniu i październiku. Zimuje na Półwyspie Iberyjskim, w zachodniej Azji i Afryce Północnej aż do Sudanu.

  Struktura powierzchni[]

  Widok na gminę Michałowo od strony wsi Odrynki w gminie Narew. Droga jest częścią Podlaskiego Szlaku Bocianiego

  Według danych z roku 2002 gmina Michałowo ma obszar 409,19 km², w tym:

 • użytki rolne: 48%
 • użytki leśne: 37%
 • Gmina stanowi 13,71% powierzchni powiatu.

  Kościół Opatrzności Bożej w Michałowie – rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Michałowo, w województwie podlaskim. Należy do dekanatu Białystok - Dojlidy archidiecezji białostockiej.Bąk zwyczajny (Botaurus stellaris) – gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący północną część Eurazji (podgatunek nominatywny) i Afrykę południową (B. s. capiensis). Zimuje na południu Eurazji i w Afryce. W Europie Zachodniej i Południowej gatunek osiadły. Przeloty w III - IV i IX - XI. W Polsce bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi.

  Przez południową część gminy przepływa rzeka Narew. Niektóre miejscowości w tej części gminy, m.in. Suszcza, Supruny leżą na Podlaskim Szlaku Bocianim.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2012:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Michałowo w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Michalowo.png

  Fauna i flora gminy[]

  Ptaki[]

 • wodne
 • czajka, bociany, kaczki, siewkowce, czaple, łyska, czernica, bąk owistun, błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, kureczka kropiatka, batalion, dubelt, płaskonos, cietrzew, wodniczka, biegusy, potrzos, rokitniczka, trzcinniczek, żurawie, pliszki, pliszki cytrynowe, orły, mewy, rybitwy, kaczki, gęsi, czaple siwe, perkozy, rybołowy, świergotki,
 • Leśne
 • sowy, dzięcioły, jaskółki, trznadle, a nawet świergotek rdzawogardły, liczne ptaki drapieżne i dużo innych gatunków.
 • Ssaki[]

 • norki, jenoty, wydry, kuny, borsuki, wilki, jelenie, sarny, żubry, łosie, zające, lisy
 • Grzyby i owoce leśne[]

 • borowiki szlachetne, kurki, koźlarze babka, koźlarz czerwony, opieńka, kania, rydze,
 • jagody, maliny, poziomki, a w Rezerwacie Gorbacz nawet żurawiny.
 • Ryby[]

 • szczupak, okoń, karp, karaś, jaź, lin, płoć, jazgarz, leszcz, węgorz, sum
 • Roślinność[]

 • dęby, brzozy, z iglastych: sosna, świerk
 • mniszek lekarski, zawilec
 • Sąsiednie gminy[]

  Gródek, Narew, Narewka, gmina Zabłudów. Gmina sąsiaduje z Białorusią.

  Dzięciołowate (Picidae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych (Piciformes). Obejmuje gatunki leśne, zamieszkujące lasy całego świata poza Australią, Nową Gwineą, Madagaskarem i innymi mniejszymi wyspami.Lin (Tinca tinca) – słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Tinca. Inne nazwy: pszenicznik, oczeretniak oraz kaliniak.

  Zabytki[]

 • Dom Ludowy im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sokolem z 1937 r.; budynek stanowi połączenie różnych stylów architektonicznych: modernizmu, tzw. stylu "narodowego" oraz tradycji regionalnego budownictwa drewnianego
 • Cerkiew św. Mikołaja w Michałowie
 • Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Topolanach
 • Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli
 • Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Jałówce
 • Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy w Juszkowym Grodzie
 • Kościół Opatrzności Bożej w Michałowie
 • Kościół Przemienienia Pańskiego w Jałówce
 • Zobacz też[]

 • rezerwat przyrody Gorbacz
 • Przypisy

  1. Dz. U. z 2008 r. Nr 137, poz. 860 (Fotokopia)
  2. GUS-Główny Urząd Statystyczny (pol.). stat.gov.pl. [dostęp 2013-01-19].
  3. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  4. Podlaski Szlak Bociani. Wrota Podlasia. [dostęp 31 lipca 2009].
  5. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Michalowo, w oparciu o dane GUS.

  [[Kategoria:Michałowo (gmina)| ]

  Bekas dubelt, dubelt (Gallinago media) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae), zamieszkujący Europę Środkową i Wschodnią od Półwyspu Skandynawskiego i Polski po Jenisej. Zimuje w subsaharyjskiej Afryce. Przeloty w marcu-maju i lipcu-listopadzie.Cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Topolanach – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Gródek diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.
  Płaskonos zwyczajny, płaskonos (Anas clypeata) – gatunek średniego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae).
  Łoś (Alces alces) – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Alces. Żyje w podmokłych lasach północnej Eurazji i Ameryki Północnej. Występujący w Polsce podgatunek A. a. alces – łoś europejski jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym.
  Czubajka kania (Macrolepiota procera (Scop.) Singer) – gatunek grzybów należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae).
  Kuna leśna, tumak (Martes martes) – gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Występuje w całej niemal Europie oraz w Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się z występowaniem kuny domowej.
  Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja w Michałowie – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Gródek diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
  Żubr (Bison bonasus) – gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych. W 2012 roku światowe zasoby gatunku wynosiły około 4663 osobników, z czego 1552 z nich przebywa w hodowlach zamkniętych, a 3111 żyje w wolnych i w półwolnych stadach. Według danych z 2012 roku w Polsce żyło 1299 żubrów, z czego większość z nich w stadach wolnościowych (pięć populacji). Prawie połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej, ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej oraz w rejonie Mirosławca i Drawska Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.