• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Michał Wojtczak

  Przeczytaj także...
  Okręg wyborczy nr 5 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 2001–2011 obszar miast na prawach powiatu: Grudziądza, Torunia i Włocławka oraz powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego (województwo kujawsko-pomorskie). Wybierano w nim 3 senatorów na zasadzie większości względnej.Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.

  Michał Józef Wojtczak (ur. 19 marca 1954 w Toruniu) – polski polityk, poseł na Sejm III kadencji, senator VI, VII i VIII kadencji.

  Życiorys[]

  Z wykształcenia pedagog, ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie później pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki i Psychologii.

  Od 1980 związany z „Solidarnością”. Wchodził w skład podziemnych władz związku w Toruniu, redagował tygodnik „Kontra”, przygotowywał audycje Radia „Solidarność”. Od 1991 pełnił etatowo funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przez dwie kadencje przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Toruniu.

  Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskimWybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.

  Działalność polityczną rozpoczął w Ruchu Społecznym AWS, pełniąc między innymi funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu w województwie toruńskim, a później w województwie kujawsko-pomorskim. W 1997 został wybrany na posła na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Komisji Nadzwyczajnej ds. Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Wchodził w skład stałej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. W marcu 2000 objął funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po zakończeniu pracy w Sejmie przystąpił do SKL-RNP, pełniąc funkcję szefa partii w województwie kujawsko-pomorskim. W 2002 bez powodzenia kandydował do sejmiku tego województwa z listy Wspólnoty 2002. W 2004 wstąpił do Platformy Obywatelskiej.

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Pełnił także funkcję dyrektora generalnego w Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, będące organizatorem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

  W 2005 z ramienia PO został wybrany na senatora VI kadencji w okręgu toruńskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując 103 087 głosów. W 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, w nowym okręgu jednomandatowym dostał 40 492 głosy. W 2015 nie został wybrany na kolejną kadencję.

  Posłowie III kadencji (od 20 października 1997 do 18 października 2001) – posłowie na Sejm RP, wybrani 21 września 1997.Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).

  Życie prywatne[]

  Żonaty (żona Mirosława), ma córkę Martę.

  Przypisy

  1. Serwis PKW – Wybory 2002. [dostęp 2015-08-01].
  2. Serwis PKW – Wybory 2011. [dostęp 2015-08-01].

  Bibliografia[]

 • Biogram na stronie Senatu (VII kadencja). [dostęp 2015-08-01]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 – wybory do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015, zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły się 25 października 2015.
  Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 9 października 2011 i w wyborach uzupełniających. Kadencja senatorów rozpoczęła się z dniem rozpoczęcia 1. posiedzenia Sejmu VII kadencji i Senatu VIII kadencji – 8 listopada 2011, kiedy to senatorowie elekci złożyli ślubowanie.
  Ruch Społeczny (RS) – polska prawicowa partia polityczna, działająca w latach 1997-2004, do 2002 pod nazwą Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS AWS).
  Senatorowie VI kadencji zostali wybrani 25 września 2005 oraz w wyniku wyborów ponowionych 22 stycznia 2006 i wyborów uzupełniających 28 stycznia 2007. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu VI kadencji wyznaczonym na 20 października 2005, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 4 listopada 2007.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
  Okręg wyborczy nr 12 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Grudziądza oraz powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, rypińskiego i wąbrzeskiego (województwo kujawsko-pomorskie). Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.