• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Michał Troszyński

  Przeczytaj także...
  Ginekologia – dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Najczęstsze problemy, jakimi zajmują się ginekolodzy, to: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne pochwy, antykoncepcja, niepłodność, nowotwory narządów rodnych. Ściśle związana z położnictwem.Instytut Matki i Dziecka – szpital w Warszawie położony na Woli. Ma status jednostki badawczo-rozwojowej Ministerstwa Zdrowia.
  Czekanowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bobrowo. Przez wieś przechodzi droga wojewódzka nr 543.

  Michał Troszyński (ur. 3 września 1921 w Czekanowie) – polski lekarz, ginekolog, profesor nauk medycznych.

  Życiorys[]

  W 1952 został absolwentem studiów lekarskich na Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1964 uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Warszawie. Habilitował się w 1971. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 1981.

  Pracę zawodową rozpoczął w 1952 w Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1956 przeszedł do Kliniki Położnictwa i Ginekologii warszawskiej Akademii Medycznej w Warszawie. W 1975 stworzył Klinikę Położnictwa i Perinatologii oraz Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka, obejmując stanowisko zastępcy dyrektora tej instytucji. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję przewodniczącego krajowego zespołu specjalistycznego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Zajmował się badaniami poświęconymi kwestiom opieki nad matką i dzieckiem, wprowadził obowiązek dokładnej analizy przyczyn zgonów matek i noworodków. W 1991 przeszedł na emeryturę, jego następcą na stanowisku kierownika KPiG w IMiDz został Bogdan Chazan. Michał Troszyński pozostał konsultantem w Instytucie Matki i Dziecka, w 1998 został kierownikiem Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego. Michał Troszyński był także przewodniczącym Sekcji Demografii Medycznej w ramach Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym rady naukowej Instytutu Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Łodzi oraz przewodniczącym Krajowego Zespołu Naturalnego Planowania Rodziny przy Ministrze Zdrowia.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Jest autorem licznych prac naukowych poświęconych m.in. zagadnieniom położnictwa, w tym wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego Ćwiczenia położnicze.

  Odznaczenia i wyróżnienia[]

 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2016)
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2011)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1998)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1974)
 • Wybrane publikacje[]

 • Alkohol a potomstwo, PZWL, Warszawa 1966
 • Chcemy mieć zdrowe dziecko, czyli o świadomym rodzicielstwie, PZWL, Warszawa 1985
 • Ćwiczenia położnicze, PZWL, Warszawa 1966
 • Porody przedwczesne. Przyczyny, zapobieganie, postępowanie lecznicze, PZWL, Warszawa 1981
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Prof. zw. dr hab. n. medycznych Michał Troszyński. ginekologia.pl. [dostęp 2012-08-15].
 • Michał Troszyński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-08-15].
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa o profilu medycznym powstała w 1950 roku w Poznaniu.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Położnictwo - dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Ściśle związana z ginekologią. W starożytności położnictwo opierało się wyłącznie na intuicji. Współczesne położnictwo oparte jest na podstawach naukowych rozpoczętych w XVI w. dzięki pracom, m.in. A. Parégo i jego ucznia J. Guillemea
  Bogdan Chazan (ur. 1944) – polski lekarz, profesor ginekologii i położnictwa (od 1998). Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od maja 2004 roku dyrektor Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie. W latach 1992-2002 kierownik Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Instytutu Matki i Dziecka. Członek komisji problemowych Regionalnego Biura Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia i Rady Europy, lider programów zdrowotnych organizowanych we współpracy z przedstawicielstwem ONZ i Ministerstwem Zdrowia. Uczestnik licznych zagranicznych staży naukowych, między innymi na Węgrzech, w Anglii (King’s College Hospital) oraz w Holandii. Autor prac i opracowań naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii. Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Od 1998 do 2001 krajowy specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Propagator naprotechnologii w Polsce. Zadeklarowany przeciwnik dokonywania aborcji u kobiet.
  Akademia Medyczna w Łodzi - dawna wyższa uczelnia medyczna działająca w Łodzi w latach 1950 - 2002, w ostatnim okresie swojej działalności złożona z Wydziałów: Lekarskiego (z Oddziałem Pielęgniarstwa), Stomatologicznego, Zdrowia Publicznego i Farmaceutycznego (z Oddziałem Analityki Medycznej).
  Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna; prowadzi kształcenie na 14 kierunkach i 1 specjalności oraz studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz kształcenie ustawiczne (kursy dokształcające i specjalizacyjne). Uczelnia kształci niemal 9 tys. studentów, w tym prawie 600 obcokrajowców. Kadra dydaktyczno-naukowa liczy ponad 1,5 tys. pracowników, w tym 150 profesorów tytularnych.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.