• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Michał Lasocki - sędzia

  Przeczytaj także...
  Milanówek – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, leżące na południowy zachód od Warszawy i wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa warszawskiego.Ziemianie – warstwa społeczna, w dawnych i współczesnych społeczeństwach, posiadacze znacznych (wielkich i średnich) majątków ziemskich, zwykle obejmowanych drogą dziedziczenia (dziedzice), obywatele ziemscy.
  Grodzisk Mazowiecki (do 1928 Grodzisk) – miasto na Równinie Łowicko-Błońskiej, w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Grodzisk Mazowiecki.

  Michał Lasocki (ur. 1862, zm. 1938) – posiadacz ziemski i społecznik, a także sędzia, założyciel letniska Milanówek. Był synem właścicieli majątku Brochów, do jego matki należał majątek Milanówek, w dużej części złożony z lasów.

  W 1899 Michał Lasocki nabył od matki Milanówek, a następnie utworzył spółkę, w której miał połowę udziałów, a której celem było utworzenie na terenie Milanówka letniska. W 1901 dzięki staraniom spółki doprowadzono do Milanówka linię kolejową i zbudowano przystanek. W 1908 Michał Lasocki założył Milanowskie Towarzystwo Letnicze i został jego pierwszym prezesem. Ofiarował także działkę na budowę pierwszego w letnisku kościoła, od imienia jego zmarłej w dzieciństwie córki patronką parafii ustanowiono św. Jadwigę Śląską. Rozwój osiedla przystacyjnego spowodował kolejne parcelacje terenów leśnych w 1910 i 1923 roku. Na kolejnych podarowanych letnisku przez Lasockiego działkach powstały ośrodek rekreacyjno-kulturalny "Rozrywka" oraz Teatr Letni. Powstały także urządzenia sportowe, korty tenisowe i boisko do siatkówki. Poza działalnością związaną z urządzaniem letniska, Michał Lasocki był także sędzią w Grodzisku Mazowieckim.

  Spółka (łac. societas) – rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.

  Obecnie milanowski park, urządzony na terenach podarowanych Milanówkowi przez Michała Lasockiego nosi jego imię. Herb szlachecki Dołęga, którym pieczętowali się Lasoccy, umieszczono w herbie miasta. 29 grudnia 2006 dokonano w Milanówku odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej postać Michała Lasockiego.

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.

  Bibliografia[]

 • Serwis UM Milanówek



 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jadwiga Śląska, właściwie: Księżna Jadwiga z Andechs-Meran (ur. między 1178 a 1180, według innych źródeł w 1174 w Andechsie, zm. 15 października 1243 w Trzebnicy) – święta Kościoła Katolickiego, fundatorka kościołów i klasztorów. Żona Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego, matka Henryka II Pobożnego. Córka Bertolda IV, księcia Meranii i Agnieszki von Rochlitz z rodu Wettynów, hrabiów Andechs.
  Park – teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory, w tym często zadrzewiony. W miastach ma charakter dużego, swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami spacerowymi. W Polsce 9249 parków jest objętych ochroną prawną poprzez wpisanie ich do rejestru zabytków lub rejestru pomników przyrody. Łącznie zajmują obszar 50354,65 ha.
  Herb Milanówka ma tarczę dwudzielną w słup. W polu prawym o barwie błękitnej przedstawia srebrną podkowę ze złotym krzyżem maltańskim w barku, wewnątrz podkowy srebrna strzała skierowana grotem w dół. W polu lewym o barwie żółtej zielony liść dębu w słup. Obecny wzór herbu Milanówka zatwierdzono 10 czerwca 1997 uchwałą Rady Miasta numer 157/XLVI/97.
  Sport – forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.
  Letnisko – miejscowość wypoczynkowa, odznaczająca się atrakcyjnością turystyczną. Przeważnie jest położona w lesie, w górach, nad morzem lub nad jeziorem. Posiada korzystne warunki klimatyczne oraz zaplecze pomieszczeniowo-gospodarcze. Jest dogodnie połączona komunikacyjnie z dużymi ośrodkami miejskimi lub przemysłowymi. W pewnych porach roku, cechy te powodują napływ mieszkańców miast do letniska w celach wypoczynkowych.
  Parcelacja – dokonanie podziału większego obszaru gruntów (folwarcznych, wspólnoty gminnej) na mniejsze działki i oddanie ich w użytkowanie indywidualnym gospodarstwom w drodze sprzedaży; także unormowany ustawą podział większych gospodarstw rolnych poprzez sprzedaż bądź nadanie.
  Las (biocenoza leśna) - kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.