• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Michał Gnatowski

  Przeczytaj także...
  Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – stowarzyszenie powstałe 4 września 1974 roku, natomiast oficjalne rozpoczęcie działalności nastąpiło rok później. Do głównych celów towarzystwa należą wspieranie i prowadzenie badań naukowych dotyczących głównie ziemi łomżyńskiej oraz inwentaryzacja materiałów naukowych omawiających region, jego odrębność kulturową i językową.Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.
  Z Pola Walki – kwartalnik ukazujący się w latach 1958-1989 w Warszawie. Wydawcą był Zakład Historii Partii przy KC PZPR, następnie Instytut Ruchu Robotniczego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Periodyk był poświęcony historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego. Publikowali w nim historycy zasłużeni w fałszowaniu historii m.in. PPR.

  Michał Gnatowski (ur. 1934) - polski historyk.

  Życiorys[]

  Specjalizuje się w historii najnowszej. Był rektorem Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie. Od 1988 pełni funkcję prezesa zarządu Łomżyńskiego Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika KC PZPR Z Pola Walki, w którym publikowano artykuły na temat historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego.

  Wołomin – miasto w woj. mazowieckim, siedziba powiatu wołomińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Wołomin. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969, 1975, 1988).

  Ważniejsze publikacje[]

 • Kształtowanie się władzy ludowej na Białostocczyźnie w latach 1944-1947, 1965
 • Za wspólną sprawę : z dziejów partyzantki radzieckiej w okręgu białostockim, 1970
 • W białostockich lasach : wspomnienia uczestników polskiego i radzieckiego ruchu oporu w okręgu białostockim 1941-1944, 1975
 • Białostocczyzna w latach wojny i okupacji hitlerowskiej : zarys dziejów politycznych regionu, 1979
 • Puszcza Białowieska była ich domem : zarys dziejów partyzanckiej Brygady "W imię Ojczyzny", 1979
 • Wieś białostocka oskarża : ze studiów nad pacyfikacją wsi na białostocczyźnie w latach wojny i okupacji hitlerowskiej (wraz z Józefem Kowalczykiem i Waldemarem Monkiewiczem) , 1981
 • Białostockie Zgrupowanie Partyzanckie, 1994
 • W radzieckich okowach : studium o agresji 17 września 1939 r. i radzieckiej polityce w regionie łomżyńskim w latach 1939-1941, 1997
 • Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi : fakty, oceny, dokumenty, 2001
 • "Sąsiedzi" w sowieckim raju : rejon jedwabieński pod radziecką władzą 1939-1941, 2002
 • Polacy, Sowieci, Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939-1941. T. 1, Studia, 2005
 • Mity, fikcje i przemilczenia "Białostockiej Prawdy" : zarys monograficzny konspiracyjnego pisma radzieckiego podziemia obwodu białostockiego (1943-1944) , 2006
 • Bibliografia[]

 • Michał Gnatowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Katalog Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.