• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miasteczko akademickie w Lublinie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Aleja Kraśnicka – ulica w Lublinie w dzielnicach Konstantynów i Węglin (na granicy Północnego i Południowego) oraz na granicy dzielnic Sławinek i Wieniawa o długości 6,4 km. Jest częścią drogi krajowej 19. Rozpoczyna się na rondzie Honorowych Krwiodawców i biegnie aż do południowo-zachodnich granic miasta. Większa część ulicy jest w granicach miasta Lublina od 1959 roku.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Część parku akademickiego
  Zachodnia część miasteczka
  Domy akademickie Amor i Babilon, z tyłu po prawej Cebion
  Nowe skrzydło Biblioteki Głównej UMCS i UP
  Centrum Języka i Kultury Polskiej
  Boisko do siatkówki plażowej, po lewej boisko do koszykówki, dalej korty tenisowe
  ACK, występ łódzkiego Teatru Napięcie
  Rektorat UMCS
  pomnik patronki przed Rektoratem

  Miasteczko uniwersyteckie w Lubliniemiasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Miasteczko uniwersyteckie, także miasteczko akademickie – część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, akademii lub innej szkoły wyższej, m.in. biblioteka, domy studenckie i in.

  Miasteczko uniwersyteckie w Lublinie zostało zaprojektowane w 1947 przez Czesława Gawdzika dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zgodnie z postulatami Karty Ateńskiej (1933); budowę miasteczka rozpoczęto w 1949.

  W 2012 na pl. Marii Curie-Skłodowskiej odsłonięto ławeczkę Henryka Raabego, pierwszego rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dzięki zabiegom którego Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) rozpisało w 1947 konkurs architektoniczny na projekt Dzielnicy Uniwersyteckiej, a następnie rozpoczęto jej budowę.

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Lubelski węzeł kolejowy jest jednym z większych i ważniejszych węzłów kolejowych w województwie lubelskim obejmujący linie kolejowe oraz stacje i posterunki ruchu kolejowego zlokalizowane na terenie Lublina. Przez miasto przebiega linia kolejowa łącząca Warszawę z granicą państwa w Dorohusku, a dalej z Kijowem. Dwie inne linie wybiegają z Lublina w kierunkach: południowym (do Stalowej Woli Rozwadowa i dalej – Przeworska) oraz północnym (do Łukowa – obecnie ruch pasażerski funkcjonuje jedynie do Lubartowa).

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Granice
 • 3 Zabudowa i infrastruktura
 • 4 Akademicki Ośrodek Sportowy
 • 5 Zobacz też
 • 5.1 Linki zewnętrzne
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konkurs architektoniczny – konkurs w dziedzinie architektury, najczęściej na najlepszą koncepcję lub na najlepszy projekt architektoniczny zagospodarowania danego terenu lub danego obiektu.
  Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Ławeczka Henryka Raabego, pierwszego rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, znajduje się w Lublinie na placu noszącym imię patronki Uniwersytetu, na terenie miasteczka akademickiego UMCS. Autorem rzeźby pomnikowej jest rzeźbiarz Benedykt Popek z Mazur w województwie podkarpackim.
  Aleje Racławickie w Lublinie - ulica w Lublinie łącząca centrum miasta z Rondem Honorowych Krwiodawców. Jej długość to 1,8 km.
  Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest dziesiątym Wydziałem UMCS. Utworzony został 23 kwietnia 1997 roku, w sprawie przekształcenia Instytutu Wychowania Artystycznego.
  Klub studencki – klub związany z uczelnią wyższą (uniwersytetem, politechniką, akademią), przeznaczony na spotkania środowiskowe oraz wydarzenia inspirowane działalnością studentów i patronującej klubowi uczelni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.