• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miasta w Szwecji  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  To jest lista stolic państw Unii Europejskiej. Podane powierzchnie obejmują wyłącznie powierzchnię miasta bez aglomeracji ani przedmieść.Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.
  Miejscowości o historycznym statusie miasta[ | edytuj kod]

  Poniższa tabela zawiera spis szwedzkich miejscowości, które w latach 1863–1970 posiadały status gminy miejskiej (stadskommun). Maksymalna liczba miejscowości o statusie miasta istniejących równocześnie wynosiła 133 (w latach 1951–1967). W 1971, w wyniku reformy administracyjnej i wprowadzeniu jedolitego typu gminy, posiadanie historycznego statusu miasta straciło prawno-administracyjne znaczenie.

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Tätort (ze szw. dosłownie „gęsto (zabudowana) miejscowość”; fiń. taajama; duń. byområde; norw.: bokmål tettsted, nynorsk tettstad; tłumaczenie ang. urban area lub locality) – termin używany w Szwecji, Finlandii, Danii i Norwegii na określenie miejscowości o liczbie mieszkańców 200 lub więcej, gdzie odległość między zabudowaniami mieszkalnymi nie przekracza 200 m oraz gdzie odsetek domów letniskowych nie jest większy niż 50%.

  Lista uwzględnia również miejscowości, które utraciły prawa miejskie jeszcze przed 1862.

  Źródła: Zestawienie sporządzone w oparciu o Sveriges National Atlas oraz szwedzkojęzyczną Wikipedię.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • miasto (Szwecja)
 • Gminy w Szwecji
 • köping
 • tätort


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina (kommun) jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Szwecji. Szwecja podzielona jest na 290 gmin (kommuner) wchodzących w skład 21 regionów administracyjnych (län). Gminy szwedzkie w obecnym kształcie zostały wprowadzone w wyniku reformy administracyjnej 1 stycznia 1971, kiedy zniesiono dotychczasowe gminy wiejskie (landskommuner), miasta (stadskommuner) i köping (köpingskommuner) wprowadzając w ich miejsce jednolity typ gminy. Proces ten zakończył się w latach siedemdziesiątych XX w.
  Szwecja podzielona jest na 21 regionów administracyjnych (szw. län) i 290 gmin (szw. kommun). Niniejsza tabela zawiera listę szwedzkich gmin.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Köping (wym. [ʃøːpɪŋ]) – wyraz w języku szwedzkim oznaczający "miasto targowe" (porównaj z miasteczkiem). W średniowieczu używane było w stosunku do miast, którym nadano prawo urządzania targu. W dzisiejszej Finlandii, która stanowiła do 1809 część Szwecji, istnieje podobne określenie – kauppala.
  Pojęciem miasto (stad) nieformalnie określa się w Szwecji miejscowość posiadającą historyczny status miasta (gminy miejskiej; stadskommun), nadany jej przed 1 stycznia 1971. Z chwilą wprowadzenia w życie reformy administracyjnej 1971 oraz jednolitego typu gminy, posiadanie statusu miasta straciło administracyjne i prawne znaczenie.
  To jest lista miast w Unii Europejskiej według liczby ludności. Obejmuje ona wyłącznie obszar w miejskich granicach administracyjnych, w przeciwieństwie do obszarów miejskich lub aglomeracji, które są zazwyczaj posiadają znacznie większą populację niż główne miasto.
  Småort (ze szw., l.mn. småorter; dosłownie mała miejscowość) – jedna z dwóch typów jednostek osadniczych Szwecji (drugą jest tätort).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.