• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miasta w Szwecji

  Przeczytaj także...
  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Tätort (ze szw. dosłownie „gęsto (zabudowana) miejscowość”; fiń. taajama; duń. byområde; norw.: bokmål tettsted, nynorsk tettstad; tłumaczenie ang. urban area lub locality) – termin używany w Szwecji, Finlandii, Danii i Norwegii na określenie miejscowości o liczbie mieszkańców 200 lub więcej, gdzie odległość między zabudowaniami mieszkalnymi nie przekracza 200 m oraz gdzie odsetek domów letniskowych nie jest większy niż 50%.

  Według kryteriów statystycznych w Szwecji wyróżnia się podział na tätorty i småorty. Podział wraz z wyznaczeniem granic miejscowości oraz wyliczeniem liczby ich ludności jest przeprowadzany co 5 lat przez Statistiska centralbyrå (SCB) według obowiązującej definicji. Określenie „miasto” było oficjalnie stosowane do 1 stycznia 1971, kiedy wprowadzono w Szwecji reformę administracyjną. Zniesiono wówczas dotychczasowy podział na gminy wiejskie (landskommuner), miejskie (stadskommuner) i köping (köpingskommuner). W ich miejsce wprowadzono jednolity typ gminy. Tym samym posiadanie historycznego statusu miasta (gminy miejskiej) straciło administracyjne i prawne znaczenie.

  Gmina (kommun) jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Szwecji. Szwecja podzielona jest na 290 gmin (kommuner) wchodzących w skład 21 regionów administracyjnych (län). Gminy szwedzkie w obecnym kształcie zostały wprowadzone w wyniku reformy administracyjnej 1 stycznia 1971, kiedy zniesiono dotychczasowe gminy wiejskie (landskommuner), miasta (stadskommuner) i köping (köpingskommuner) wprowadzając w ich miejsce jednolity typ gminy. Proces ten zakończył się w latach siedemdziesiątych XX w.Szwecja podzielona jest na 21 regionów administracyjnych (szw. län) i 290 gmin (szw. kommun). Niniejsza tabela zawiera listę szwedzkich gmin.

  Największe miejscowości (tätort) Szwecji[ | edytuj kod]

  Według danych Statistiska centralbyrå (SCB), pochodzących z 2015 roku, Szwecja miała 124 miejscowości (tätorty) o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Sztokholm jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; drugie miasto, Göteborg, miało ponad 500 tys. mieszkańców; 7 miast z ludnością 100÷500 tys.; 12 miast z ludnością 50÷100 tys., 40 miast z ludnością 20÷50 tys. Dla porównania, w 1950 w Szwecji istniały 3 miasta z ludnością powyżej 100 tys., 7 miast z ludnością 50÷100 tys., 18 miast z ludnością 20÷50 tys. i 37 miast z ludnością 10÷20 tys.

  Köping (wym. [ʃøːpɪŋ]) – wyraz w języku szwedzkim oznaczający "miasto targowe" (porównaj z miasteczkiem). W średniowieczu używane było w stosunku do miast, którym nadano prawo urządzania targu. W dzisiejszej Finlandii, która stanowiła do 1809 część Szwecji, istnieje podobne określenie – kauppala.Pojęciem miasto (stad) nieformalnie określa się w Szwecji miejscowość posiadającą historyczny status miasta (gminy miejskiej; stadskommun), nadany jej przed 1 stycznia 1971. Z chwilą wprowadzenia w życie reformy administracyjnej 1971 oraz jednolitego typu gminy, posiadanie statusu miasta straciło administracyjne i prawne znaczenie.

  Największe miejscowości w Szwecji według liczebności mieszkańców (stan na 31.12.2010):

  Sweden CIA map PL.png

  Miejscowości o historycznym statusie miasta[ | edytuj kod]

  Poniższa tabela zawiera spis szwedzkich miejscowości, które w latach 1863–1970 posiadały status gminy miejskiej (stadskommun). Maksymalna liczba miejscowości o statusie miasta istniejących równocześnie wynosiła 133 (w latach 1951–1967). W 1971, w wyniku reformy administracyjnej i wprowadzeniu jedolitego typu gminy, posiadanie historycznego statusu miasta straciło prawno-administracyjne znaczenie.

  Småort (ze szw., l.mn. småorter; dosłownie mała miejscowość) – jedna z dwóch typów jednostek osadniczych Szwecji (drugą jest tätort).

  Lista uwzględnia również miejscowości, które utraciły prawa miejskie jeszcze przed 1862.

  Źródła: Zestawienie sporządzone w oparciu o Sveriges National Atlas oraz szwedzkojęzyczną Wikipedię.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • miasto (Szwecja)
 • Gminy w Szwecji
 • köping
 • tätort
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. SCB Statistiska centalbyrån: Tätorter 2015 Befolkning och arealer [dostęp 2016-11-04] [zarchiwizowane z adresu 2018-02-19] (szw.).
  2. Sveriges National Atlas: Städer 1970 (szw.). [dostęp 2014-03-03].
  3. Sveriges National Atlas: Städer 1971 (szw.). [dostęp 2014-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-06-15)].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • City Population (ang. • niem.)
 • World Gazetteer (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.