l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Miasta w Polsce

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.
  Rozmieszczenie miast w Polsce, stan na 1 stycznia 2014 r.
  Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, stan na 01.01.2010
  Wszystkie miasta Polski, stan na 30.06.2013

  W Polsce jest 913 miast (według stanu na 1 stycznia 2014).

  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 24 lipca 2014 roku miasta te należą do następujących przedziałów wielkości pod względem liczby mieszkańców:

 • 7 miast ponad 400 000 (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin)
 • 9 miast od 200 000 do 399 999 (Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń)
 • 23 miasta od 100 000 do 199 999
 • 71 miasta od 40 000 do 99 999
 • 112 miast od 20 000 do 39 999
 • 187 miast od 10 000 do 19 999
 • 181 miast od 5000 do 9999
 • 214 miast od 2500 do 4999
 • 109 miast poniżej 2500.
 • Największe miasta w Polsce[ | edytuj kod]

  Największe miasta w Polsce według liczebności mieszkańców (stan na 30 czerwca 2014):

  Dobrzyca – wieś o charakterze miejskim (od 1 stycznia 2014 r. miasto), położona w Polsce, województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Dobrzyca. Miejscowość ta jest druga pod względem liczby mieszkańców powiatu pleszewskiego.Mrozy – wieś (od 1 stycznia 2014 miasto) we wschodniej Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Mrozy.

  Najnowsze miasta w Polsce[ | edytuj kod]

 • Najnowszymi miastami w Polsce będą od 1 styczna 2015 Chocz, Stopnica.
 • W dniu 1 stycznia 2014 prawa miejskie otrzymały Dobrzyca, Modliborzyce, Mrozy, Stepnica i Zaklików.
 • W latach 2012 i 2013 nie przybyło nowych miast.
 • Lista miast w Polsce w porządku alfabetycznym[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Miasta w Polsce (statystyki).
  tabela z możliwością sortowania

  Poniższa lista zawiera miasta w Polsce w porządku alfabetycznym. W nawiasach kod województwa według ISO 3166-2:PL (z użyciem polskich znaków).

  Miasta II Rzeczypospolitej – według danych Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 kwietnia 1939 w Polsce było 611 miast.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Skróty nazw województw:

 • DŚ – dolnośląskie
 • KP – kujawsko-pomorskie
 • LB – lubelskie
 • LS – lubuskie
 • ŁD – łódzkie
 • MP – małopolskie
 • MZ – mazowieckie
 • OP – opolskie
 • PK – podkarpackie
 • PL – podlaskie
 • PM – pomorskie
 • ŚL – śląskie
 • ŚK – świętokrzyskie
 • WM – warmińsko-mazurskie
 • WP – wielkopolskie
 • ZP – zachodniopomorskie
 • Przejdź do: A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

  Zaklików – wieś (od 1 stycznia 2014 miasto) w Polsce na Równinie Biłgorajskiej, położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików. Miejscowość lokowana w XVI wieku jako miasto, do dziś zachowała małomiasteczkowy układ urbanistyczny z rynkiem w centrum i siecią prostopadle ułożonych uliczek.Co pewien czas kilka miejscowości o statusie wsi (dawniej także osiedla, gromady itp.) otrzymuje prawa miejskie. Poniższa lista przedstawia najmłodsze polskie miasta, które otrzymały lub odzyskały taki status po roku 1900.

  B[ | edytuj kod]

  C[ | edytuj kod]

  Ć[ | edytuj kod]

  D[ | edytuj kod]

  E[ | edytuj kod]

  F[ | edytuj kod]

  G[ | edytuj kod]

  H[ | edytuj kod]

  I[ | edytuj kod]

  J[ | edytuj kod]

  K[ | edytuj kod]

  L[ | edytuj kod]

  Ł[ | edytuj kod]

  M[ | edytuj kod]

  N[ | edytuj kod]

  O[ | edytuj kod]

  P[ | edytuj kod]

  R[ | edytuj kod]

  S[ | edytuj kod]

  Ś[ | edytuj kod]

  T[ | edytuj kod]

  U[ | edytuj kod]

  W[ | edytuj kod]

  Z[ | edytuj kod]

  Ż[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Miasta w Polsce (statystyki)
 • Aglomeracje w Polsce
 • Miasta w Polsce o największym wzroście i spadku ludności
 • Miasta II Rzeczypospolitej
 • Najstarsze miasta Polski
 • Nowe miasta w Polsce
 • Miejscowości w Polsce pozbawione praw miejskich
 • Dawne osiedla typu miejskiego w Polsce
 • Polscy prezydenci miast (kadencja 2006–2010)
 • Polscy prezydenci miast (kadencja 2010–2014)
 • Związek Miast Polskich
 • miastowieś
 • aglomeracjaobszar metropolitalnykonurbacjamegalopolis
 • Przypisy

  1. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13647_PLK_HTML.htm
  2. http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1023
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy Dz. U. z 2014 r. poz. 869

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • City Population (ang. • niem.)
 • World Gazetteer (ang.)
 • W województwie śląskim jest 71 miast, w tym 19 miast na prawach powiatów. W poniższej tabeli zostały one uszeregowane według liczby mieszkańców. Pochylone zostały siedziby powiatów, a pogrubione miasta na prawach powiatu.Polscy prezydenci miast V kadencji zostali wybrani w wyniku bezpośrednich wyborów samorządowych na lata 2006–2010. Łącznie w wyniku tych wyborów samorządowych wybrano 107 prezydentów miast, w tym 65 w miastach na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².
  Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.
  W Polsce znajduje się kilka większych aglomeracji. Według większości źródeł, największą aglomeracją, obszarem metropolitalnym jak zespołem miejskim w Polsce jest aglomeracja katowicka, następnie warszawska oraz krakowska i łódzka.
  Modliborzyce – wieś (od 1 stycznia 2014 roku miasto) w Polsce na Równinie Biłgorajskiej, położona na skraju województwa lubelskiego, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).
  Konurbacja (z łac. con − z, razem + urbs − miasto) – typ aglomeracji policentrycznej złożonej z kilku miast położonych blisko siebie, z których żadne nie dominuje. Miasta te pełnią rozmaite funkcje, dzięki czemu się uzupełniają. Jest to możliwe dzięki istniejącej, dobrze rozbudowanej sieci komunikacyjnej, łączącej poszczególne miasta.

  Reklama

  tt