• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miary wrocławskie

  Przeczytaj także...
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.
  Systemy miar stosowane na ziemiach polskich – w Polsce stosowano wiele systemów miar. Było to związane z wpływami ośrodków władzy i handlu. Wynikało z konieczności ujednolicenia miar stosowanych do wymiaru podatków i w wymianie towarowej. W późniejszym okresie mnogość systemów była wynikiem ujednolicania miar, narzucanego przez zaborców na terenie zaborów. Jednocześnie trwały starania o powszechne ujednolicenie miar, którego efektem było wprowadzenie jednostek metrycznych.

  Miary wrocławskie – system miar regionalnie stosowany na Śląsku i lokalnie w Wielkopolsce i na Mazowszu.

  System został w 1816 roku zastąpiony przez miary pruskie i niemieckie, jednak nieoficjalnie był stosowany nadal.

  Podstawowe jednostki[]

  miary długości[]

 • 1 stopa = 0,288 m
 • 1 łokieć = 2 stopy = 0, 576 m
 • 1 pręt = 7,5 łokcia = 4,32 m
 • rolne miary powierzchni (dwa systemy)[]

 • 1 kwadratowy pręt wrocławski = 18,65 m
 • 1 morga śląska = 300 prętów kwadratowych = 5596 m
 • 1 włóka = 30 morgów = 167 883 m
 • miary objętości[]

  ciał sypkich[]

 • 1 garniec = 4,68 l
 • 1 korzec = 16 garncy = 74,9 l
 • 1 małder = 12 korcy = 898 l
 • płynów[]

 • 1 kwarta = 0,695 l
 • 1 garniec = 4 kwarty = 2,78 l
 • 1 wiadro = 20 garncy = 55,6 l
 • miary masy[]

 • 1 funt = 0,405 kg
 • 1 kamień = 24 funty =9,725 kg
 • 1 cetnar = 5,5 kamienia = 53,49 kg
 • Zobacz też[]

 • Systemy miar stosowane na ziemiach polskich
 • Miary staropolskie - przegląd historyczny
 • Bibliografia[]

 • Donald Fenna Jednostki miar, Świat Książki 2004, ISBN 83-7391-320-3
 • Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Miary pruskie i niemieckie – pruski system miar wprowadzono ustawą z 6 maja 1816 do stosowania w Prusach od 1817. Z biegiem czasu stosowanie systemu rozszerzano na inne kraje niemieckie oraz ziemie zaboru pruskiego. Od 1884 system obowiązywał w całym Cesarstwie Niemieckim. Prócz oficjalnego systemu w obrocie prywatnym wolno było stosować miary używane wcześniej  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielkopolska (łac. Polonia Maior) – kraina historyczna w środkowej i zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej i dolnej Warty; dzielnica historyczna Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.