• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miary rosyjskie

  Przeczytaj także...
  Zboża, rośliny zbożowe – grupa roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych (traw, Poaceae). Ich owoce, o wysokiej zawartości skrobi, są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych. Najpopularniejszymi produktami przerobu zbóż są mąki, kasze, oleje i syropy. Zboża są podstawowym surowcem w wielu gałęziach przemysłu takich jak piwowarstwo, młynarstwo, gorzelnictwo, farmaceutyka.Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Systemy miar stosowane na ziemiach polskich – w Polsce stosowano wiele systemów miar. Było to związane z wpływami ośrodków władzy i handlu. Wynikało z konieczności ujednolicenia miar stosowanych do wymiaru podatków i w wymianie towarowej. W późniejszym okresie mnogość systemów była wynikiem ujednolicania miar, narzucanego przez zaborców na terenie zaborów. Jednocześnie trwały starania o powszechne ujednolicenie miar, którego efektem było wprowadzenie jednostek metrycznych.

  Miary rosyjskie – system miar wprowadzony w Rosji ukazem carskim 11 października 1835, w Królestwie Kongresowym w 1849. W Rosji obowiązywał do wprowadzenia w 1918 systemu metrycznego (pud był używany jako jednostka masy przy określaniu plonów zbóż jeszcze w latach 30. XX w.)

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Kilogram – jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg. Jest to masa międzynarodowego wzorca (walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonanego ze stopu platyny z irydem) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres koło Paryża. Wzorzec kilograma został usankcjonowany uchwałą I Generalnej Konferencji Miar (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) w 1889.

  Podstawowe jednostki[]

  miary długości[]

 • 1 cal (дюйм) = 0,0254 m
 • 1 werszek (вершок) = 1 ¾ cala = 0,04445 m
 • 1 stopa (фут) = 6 6/7 werszka = 0,3048 m
 • 1 arszyn (аршин, miara podstawowa) = 28 cali = 16 werszków = 2 1/3 stopy = 0,7112 m
 • 1 sążeń (сажень) = 3 arszyny = 2,134 m
 • 1 wiorsta (верста) = 500 sążni = 1066,8 m
 • 1 mila (миля) = 7 wiorst = 7 467,6 m
 • rolne miary powierzchni[]

 • 1 sążeń kwadratowy (квадратный сажень) = 4,5522 m
 • 1 ośmina (осьминник) = 800 sążni kwadratowych = 3641,8 m
 • 1 dziesięcina skarbowa (miara podstawowa) = 3 ośminy = 10 925 m
 • miary objętości[]

  ciał sypkich[]

 • 1 garniec (miara podstawowa) = 3,2798 l
 • 1 czetwiertyk = 8 garncy = 26,238 l
 • 1 ośmina = 4 czetwiertyki = 104,95 l
 • 1 kadź = 8 ośmin = 839,63 l
 • 1 łaszt = 4 kadzie = 3358 l
 • cieczy[]

 • 1 sztof = 1,230 l
 • 1 wiadro = 10 sztofów = 12,3 l
 • 1 anker = 3 wiadra = 36,898 l
 • 1 beczka = 13 1/3 ankera = 492 l
 • miary masy[]

 • 1 łut = 0,0128 kg
 • 1 funt (miara podstawowa) = 32 łuty = 0,4095 kg
 • 1 pud = 40 funtów = 16,38 kg
 • 1 berkowiec = 10 pudów = 163,8 kg
 • Zobacz też[]

 • Systemy miar stosowane na ziemiach polskich
 • Bibliografia[]

 • Donald Fenna Jednostki miar, Świat Książki 2004, ISBN 83-7391-320-3
 • Car (bułg. цар, ros. царь, srb. цар / car) – tytuł monarszy, pochodzący ze starosłowiańskiego zniekształcenia tytułu cesarza (z łac. caesar).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.