• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miary gdańskie

  Przeczytaj także...
  Zboża, rośliny zbożowe – grupa roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych (traw, Poaceae). Ich owoce, o wysokiej zawartości skrobi, są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych. Najpopularniejszymi produktami przerobu zbóż są mąki, kasze, oleje i syropy. Zboża są podstawowym surowcem w wielu gałęziach przemysłu takich jak piwowarstwo, młynarstwo, gorzelnictwo, farmaceutyka.Systemy miar stosowane na ziemiach polskich – w Polsce stosowano wiele systemów miar. Było to związane z wpływami ośrodków władzy i handlu. Wynikało z konieczności ujednolicenia miar stosowanych do wymiaru podatków i w wymianie towarowej. W późniejszym okresie mnogość systemów była wynikiem ujednolicania miar, narzucanego przez zaborców na terenie zaborów. Jednocześnie trwały starania o powszechne ujednolicenie miar, którego efektem było wprowadzenie jednostek metrycznych.
  Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku – zabytkowy ratusz na Głównym Mieście w Gdańsku. Jest to gotycko-renesansowa budowla, usytuowana na styku ulicy Długiej i Długiego Targu, która dominuje nad panoramą Drogi Królewskiej, najbardziej reprezentacyjnego traktu tej części miasta. W ratuszu Głównego Miasta mieści się Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.
  Uroczyste odsłonięcie gdańskich wzorców miar na fasadzie Ratusza Głównego Miasta, zrekonstruowanych w 2005 z inicjatywy Akademii Rzygaczy (pierwszy z prawej Paweł Adamowicz)
  Miary gdańskie na fasadzie ratusza

  Miary gdańskie – system miar handlowych używany do początku XIX w. w Gdańsku. Stosowany nadal po wprowadzeniu w 1816 miar pruskich i niemieckich. Były stosowane w handlu zbożem i towarami importowanymi.

  Kilogram – jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg. Jest to masa międzynarodowego wzorca (walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonanego ze stopu platyny z irydem) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres koło Paryża. Wzorzec kilograma został usankcjonowany uchwałą I Generalnej Konferencji Miar (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) w 1889.Akademia Rzygaczy – nazwa stowarzyszenia skupiającego miłośników i pasjonatów Gdańska. Prowadzi wirtualną placówkę quasi-naukową pod tą samą nazwą.

  Podstawowe jednostki[edytuj kod]

  miary długości[edytuj kod]

 • 1 pręt gdański (Rute) = 7,5 łokcia = 15 stóp = 180 cali = 4,26 m
 • 1 sążeń (Klafter) = 3 łokcie = 6 stóp = 1,71 m
 • 1 łokieć (Elle) = 2 stopy = 24 cale = 57,38 cm
 • 1 stopa (Schuh) = 12 cali = 28,69 cm
 • miary objętości[edytuj kod]

 • 1 garniec gdański (Metze) = 3,42 l
 • 1 ćwierć (Viertel) = 4 garnce = 13,68 l
 • 1 korzec (Scheffel) = 4 ćwierci = 54,74 l (po 1816 r. = 54,96 l)
 • 1 łaszt (Last) = 60 korcy = 3284,4 l (po 1816 r. w morskim handlu zbożem = 65,5 korca = 3105 l)
 • miary masy[edytuj kod]

 • 1 funt gdański = 0,4341 kg
 • 1 cetnar = 120 funtów = 52,085 kg
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • Systemy miar stosowane na ziemiach polskich
 • Miary staropolskie - przegląd historyczny
 • Bibliografia[edytuj kod]

 • Donald Fenna Jednostki miar, Świat Książki 2004, ISBN 83-7391-320-3
 • Paweł Bogdan Adamowicz (ur. 2 listopada 1965 w Gdańsku) – polski prawnik, polityk i samorządowiec. W latach 1990–1993 prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący rady miasta i następnie od 1998 prezydent Gdańska. Brat Piotra Adamowicza.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Miary pruskie i niemieckie – pruski system miar wprowadzono ustawą z 6 maja 1816 do stosowania w Prusach od 1817. Z biegiem czasu stosowanie systemu rozszerzano na inne kraje niemieckie oraz ziemie zaboru pruskiego. Od 1884 system obowiązywał w całym Cesarstwie Niemieckim. Prócz oficjalnego systemu w obrocie prywatnym wolno było stosować miary używane wcześniej
  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.