• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miary austriackie

  Przeczytaj także...
  Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.Miary krakowskie – system miar Wolnego Miasta Krakowa wprowadzony w 1836 na miejsce miar galicyjskich. System miar wywodzący się z miar staropolskich. W 1857 został zastąpiony przez miary austriackie.
  Systemy miar stosowane na ziemiach polskich – w Polsce stosowano wiele systemów miar. Było to związane z wpływami ośrodków władzy i handlu. Wynikało z konieczności ujednolicenia miar stosowanych do wymiaru podatków i w wymianie towarowej. W późniejszym okresie mnogość systemów była wynikiem ujednolicania miar, narzucanego przez zaborców na terenie zaborów. Jednocześnie trwały starania o powszechne ujednolicenie miar, którego efektem było wprowadzenie jednostek metrycznych.

  Miary austriackie – system miar używany w końcu XVIII w. i na początku XIX w. stosowany w monarchii austriackiej i później austro-węgierskiej.

  Do Galicji wprowadzony, aby zastąpić miary galicyjskie i miary krakowskie.

  Podstawowe jednostki[]

  miary długości[]

  handlowe[]

 • 1 cal wiedeński = 0,0264 m
 • 1 łokieć wiedeński (miara podstawowa) = 29,46 cala = 0,7792 m
 • drogowe i rolne[]

 • 1 stopa wiedeńska = 0,3161 m
 • 1 sążeń wiedeński (miara podstawowa) = 6 stóp = 1,8966 m
 • 1 mila pocztowa austriacka = 4000 sążni = 7585,6 m
 • rolnicze miary powierzchni[]

 • 1 sążeń kwadratowy wiedeński = 3,597 m
 • 1 miara = 533 1/3 sążnia kwadratowego = 1918,5 m
 • 1 morga dolnoaustriacka (miara podstawowa) = 3 miary = 1600 sążni kwadratowych wiedeńskich = 5755 m
 • miary objętości[]

  ciał sypkich[]

 • 1 garniec (miara podstawowa) = 3,8438 l
 • 1 achtel = 2 garnce = 7,6858 l
 • 1 ćwiertnia = 2 achtele =15,375 l
 • płynów[]

 • 1 zajdel = 0,356 l
 • 1 miara (miara podstawowa) = 4 zajdle = 1,415 l
 • 1 wiadro wiedeńskie = 40 miar = 56.6 l
 • miary masy[]

 • 1 łut (miara podstawowa) = 0,0175 kg
 • 1 funt = 32 1/10 łuta = 0,560 kg
 • 1 kamień = 20 funtów = 11,2 kg
 • 1 cetnar = 5 kamieni = 56,02 kg
 • Zobacz też[]

 • Systemy miar stosowane na ziemiach polskich
 • Miary staropolskie - przegląd historyczny
 • Bibliografia[]

 • Donald Fenna Jednostki miar, Świat Książki 2004, ISBN 83-7391-320-3
 • Łokieć (niem. Elle, franc. Aune, ang. Ell) – jednostka długości o różnej wartości w zależności od państwa, regionu i epoki historycznej. Tradycyjna miara nawiązująca do średniej długości ręki od stawu łokciowego do końca palca środkowego. Dzielił się najczęściej na 2 stopy albo 24 cale.Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kilogram – jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg. Jest to masa międzynarodowego wzorca (walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonanego ze stopu platyny z irydem) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres koło Paryża. Wzorzec kilograma został usankcjonowany uchwałą I Generalnej Konferencji Miar (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) w 1889.
  Miary galicyjskie inaczej miary lwowskie – system miar wywodzący się od miar staropolskich, używany od 1787 używany we Lwowie i okolicach, w 1801 wprowadzony w całej Galicji. Stosowany od 1802 w Krakowie i stosowany później do 1836 w Wolnym Mieście Krakowie, kiedy to zastąpiły go miary krakowskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.