miRNA

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

miRNA, mikroRNA – jednoniciowa cząsteczka RNA o długości od 21 do 23 nukleotydów, regulująca ekspresję innych genów.

Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów. Termin mylony jest z genotypem, czyli całością informacji genetycznej zawartej w chromosomach organizmu.siRNA (small interfering RNA) – dwuniciowe cząsteczki RNA o długości ok. 20-25 par zasad, które powodują wyciszanie ekspresji genów o homologicznej sekwencji (interferencja RNA - RNAi). Powstają przez pocięcie dwuniciowego RNA (np. wirusowego) w komórce przez enzym Dicer na fragmenty odpowiedniej długości. Krótkie siRNA wiążą się z kompleksem białkowym o aktywności rybonukleazy zwanym RISC. Kompleks ten wiąże się z komplementarną do siRNA cząsteczką mRNA i tnie ją na kawałki, uniemożliwiając w ten sposób powstanie kodowanego przez nią białka. Zazwyczaj - w przeciwieństwie do miRNA - sekwencja siRNA jest w 100% komplementarna z sekwencją docelowego mRNA. Rośliny (i inne organizmy eukariotyczne) wykorzystują mechanizm interferencji RNA powodowany przez siRNA do obrony przed wirusami. Ponadto sztuczne siRNA wykorzystywane są w biologii molekularnej, prowadzone są też badania nad zastosowaniem ich w medycynie.

Ten kwas rybonukleinowy kodowany jest przez genom komórki, jak normalne geny, i transkrybowany przez polimerazę RNA II jak mRNA. Jego prekursorem jest krótka cząsteczka RNA w kształcie spinki do włosów (shRNA, od ang. short hairpin RNA), która podlega obróbce podobnie do siRNA. miRNA wchodzi w skład kompleksów rybonukleoproteinowych swoiście blokujących translację mRNA i nadaje im specyficzność. W odróżnieniu od siRNA, miRNA nie charakteryzuje się całkowitą identycznością sekwencji z docelowym mRNA. miRNA obniża ekspresję genów podczas rozwoju – ocenia się, że bierze udział w regulacji 30% ludzkich genów. Jest mediatorem mechanizmu interferencji z translacją mRNA (RNAi).

Kwasy rybonukleinowe, RNA – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi. Z chemicznego punktu widzenia są polimerami kondensacyjnymi rybonukleotydów. Występują w jądrach komórkowych i cytoplazmie, często wchodząc w skład nukleoprotein. Znanych jest wiele klas kwasów rybonukleinowych o zróżnicowanej wielkości i strukturze, pełniących rozmaite funkcje biologiczne. Zarówno struktura, jak i funkcja RNA jest silnie uzależniona od sekwencji nukleotydów, z których zbudowana jest dana cząsteczka.PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ambros V. The functions of animal microRNAs. „Nature”. 431 (7006), s. 350–355, 2004. DOI: 10.1038/nature02871. PMID: 15372042. 
  2. Bartel DP. MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism, and function. „Cell”. 116 (2), s. 281–297, 2004. DOI: 10.1016/S0092-8674(04)00045-5. PMID: 14744438. 
  3. Kim M, Han J, Yeom KH, Lee S, Baek SH, Kim VN Lee Y i inni, MicroRNA genes are transcribed by RNA polymerase II, „The EMBO Journal”, 20, 23, 2004, s. 4051–4060, DOI10.1038/sj.emboj.7600385, PMID15372072, PMCIDPMC524334.c?
  4. Zhou X, Ruan J, Wang G, Zhang W, Ruan, Wang, Zhang. Characterization and identification of microRNA core promoters in four model species. „PLoS Comput. Biol.”. 3 (3), s. e37, 2007. DOI: 10.1371/journal.pcbi.0030037. PMID: 17352530. PMCID: PMC1817659. Bibcode2007PLSCB...3...37Z. Sprawdź autora:2, 3 oraz 4.
Ekspresja genu (ang. gene expression) – proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA.Translacja (łac. translatio - tłumaczenie) – w biologii molekularnej, proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA. W jego wyniku dochodzi do ostatecznego przetłumaczenia informacji genetycznej zawartej pierwotnie w kodzie genetycznym DNA na konkretną strukturę białka, zależną od uszeregowania aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym.
Warto wiedzieć że... beta

Transkrypcja – w genetyce proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Bibcode – identyfikator używany w wielu astronomicznych systemach danych do oznaczania publikacji wymienianych w bibliografii.

Reklama