• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mięsień zginacz głęboki palców

  Przeczytaj także...
  Mięsień zginacz powierzchowny palców (łac. Musculus flexor digitorum superficialis) – mięsień leżący w drugiej warstwie grupy przedniej mięśni przedramienia.Kanał nadgarstka (łac. canalis carpi) – kostno-włóknisty kanał utworzony przez kości nadgarstka i część dalszą troczka zginaczy.
  Kość łokciowa (łac. ulna) – jest kością długą. Nasada bliższa (proksymalna) jest zaopatrzona w dwa wyrostki. Wyrostek tylny większy stanowi górne zakończenie kości i nazywa się wyrostkiem łokciowym (olecranon). Mniejszy, niżej położony i skierowany swym wierzchołkiem do przodu to wyrostek dziobiasty (processus coronoideus). Trzon kości łokciowej ma w przekroju poprzecznym kształt trójkątny. Wyróżnia się trzy brzegi ograniczające trzy powierzchnie: przednią, przyśrodkową i tylną. Nasadę dalszą (dystalną) stanowi głowa kości łokciowej, przedłużająca się po stronie przyśrodkowej w wyrostek rylcowaty (processus styloideus). Głowa kości łokciowej jest zakończona powierzchnią dla połączenia z trójkątną chrząstką, oddzielającą tę kość od nadgarstka.
  Flexor-digitorum-profundis.png

  Mięsień zginacz głęboki palców (łac. musculus flexor digitorum profundus) – mięsień trzeciej warstwy przedniej grupy mięśni przedramienia.

  Budowa[]

  Przyczep bliższy obejmuje górną i przyśrodkową część kości łokciowej i sąsiadujące fragmenty błony międzykostnej przedramienia. Poniżej połowy długości przedramienia brzusiec przechodzi w cztery płaskie ścięgna, wnikające do kanału nadgarstka. Dalej biegną one rozbieżnie do II-V palca, przebijając na wysokości paliczka bliższego, rozdzielone na dwie odnogi, ścięgno mięśnia zginacza powierzchownego palców.

  Tętnica łokciowa: - zaopatruje w krew tętniczą dłoń. - odchodzi od t. ramiennej w dół i przyśrodkowo, leży na m. ramiennym. W okolicach nadgarstka daje się wyczuć dotykiem. - tętnica promieniowa tworzy zespolenie z tętnicą łokciową w dwóch miejscach:Nerw pośrodkowy (łac. nervus medianus) powstaje z połączenia dwóch korzeni: przyśrodkowego i bocznego. Korzeń przyśrodkowy pochodzi z pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego, a korzeń boczny z jego pęczka bocznego. Nerw pośredni na ramieniu biegnie wspólnie z tętnicą ramienną, najpierw w bruździe przyśrodkowej mięśnia dwugłowego, a następnie w dole łokciowym, gdzie krzyżuje ją od przodu. Na przedramieniu biegnie pomiędzy warstwami mięśni zginaczy. Przechodzi przez kanał nadgarstka i dzieli się na nerwy dłoniowe wspólne palców, a następnie na nerwy dłoniowe właściwe palców.

  Funkcja[]

  Zginanie ręki oraz wszystkich stawów II-V palca. Przywodziciel ręki. Zbliża do siebie rozstawione palce. Ćwicząc można nabrać umiejętności selektywnego zginania paliczków dalszych.

  Unaczynienie[]

 • gałęzie od tętnicy łokciowej
 • gałęzie od tętnicy międzykostnej przedniej
 • Unerwienie[]

 • nerw łokciowy
 • nerw pośrodkowy
 • Unerwienie zespolone pozwala zachować częściowo funkcję po selektywnym uszkodzeniu jednego z nerwów.

  Bibliografia[]

  Anatomia człowieka, t. 1, Anatomia ogólna kości, stawy i więzadła, mięśnie; Michał Reicher; wyd. XI (VII), Warszawa 1999; ISBN 83-200-2375-0

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama