• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mięsień prosty brzucha

  Przeczytaj także...
  Krocze (łac. perineum) to region pomiędzy obszarem genitalnym a odbytem u obu płci. Uważane za jedną z intymnych części ciała.Więzadło wieszadłowe prącia (łac. ligamentum suspensorium penis) – występujące u mężczyzn więzadło, którego punktem przyczepu jest spojenie łonowe, zadaniem zaś przytrzymywanie prącia blisko kości łonowej oraz podtrzymywanie go w trakcie erekcji. Jego włókna pochodzą z powięzi pokrywającej powierzchownej brzucha. Zawiera również włókna kresy białej. Sięga od spojenia łonowego do błony białawej pokrywającej ciała jamiste. Na podstawie badań MRI wyodrębniono w więzadle dwa boczne, okrężne i jedno podłużne pasmo, które obejmowało żyłę grzbietową prącia.
  Tętnica nabrzuszna górna (łac. arteria epigastrica superior) − przyśrodkowa gałąź końcowa tętnicy piersiowej wewnętrznej, biegnąca w jej przedłużeniu ku dołowi. Unaczynia mięsień prosty brzucha, inne pobliskie mięśnie przednie brzucha oraz skórę przedniej ściany brzucha ponad nimi, ponadto drobne gałęzie kierują się do przepony.
  Mięsień prosty brzucha u człowieka
  Mężczyzna z dobrze rozwiniętymi mięśniami brzucha.

  Mięsień prosty brzucha (łac. musculus rectus abdominis) – mięsień współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha, przeponą i mięśniami krocza w wytwarzaniu tłoczni brzusznej (prelum abdominale). Jego przyczepami początkowymi są chrząstki żeber V-VII, wyrostek mieczykowaty mostka oraz więzadło żebrowo-mieczykowe, zaś końcowymi - spojenie łonowe i grzebień łonowy kości miednicznej. Przedłuża się u mężczyzn w więzadło wieszadłowe prącia (ligamentum suspensorium penis) i w więzadło wieszadłowe łechtaczki (ligamentum suspensorium clitoridis) u kobiet. Objęty jest pochewką mięśnia prostego brzucha (vagina musculi recti abdominis). Posiada tzw. smugi ścięgniste (intersectiones tendineae). Unerwiony jest przez nerwy międzyżebrowe (Th6-Th12) oraz często przez pierwszy nerw lędźwiowy (L1). Za unaczynienie odpowiadają tętnice nabrzuszne: dolna i górna.

  Tętnica nabrzuszna dolna - (łac. arteria epigastrica inferior) tętnica o średnicy ok 3 mm, będąca gałęzią tętnicy biodrowej zewnętrznej, od której odchodzi przyśrodkowo, w pobliżu jej końca, zwykle powyżej więzadła pachwinowego.Przepona (łac. diaphragma) - główny mięsień oddechowy występujący u ssaków, należy do mięśni poprzecznie prążkowanych płaskich. Oddziela jamę brzuszną od jamy klatki piersiowej i stanowi jej ścianę dolną. Przepona jest uwypuklona w stronę klatki piersiowej w formie dwóch kopuł - prawej i lewej, przy czym na ludzkich zwłokach prawa kopuła jest ustawiona na wysokości czwartej chrząstki żebrowej, a po stronie lewej lewa kopuła przyjmuje położenie na poziomie piątej chrząstki żebrowej. U osoby żywej podczas wydechu prawa kopuła przepony położona jest na wysokości górnego brzegu piątej chrząstki żebrowej, a po stronie lewej lewa kopuła układa się na poziomie dolnego brzegu piątej chrząstki żebrowej. Ruchy przepony są niezależne od woli człowieka, mogą być jednak modyfikowane pośrednio przez inne grupy mięśni (na przykład podczas śpiewu czy wstrzymywania oddechu).

  Funkcje mięśnia prostego:

 • zgina tułów,
 • obniża klatkę piersiową do miednicy (mięsień wydechowy),
 • wzmacnia tłocznię brzuszną,
 • obniża żebra,
 • unosi miednicę
 • Bibliografia[]

 • Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka T.I. Warszawa: PZWL, 1968, s. 676- 678.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Mostek (łac. sternum) – nieparzysta płaska kość stanowiąca środkową część przedniej ściany klatki piersiowej człowieka. U dzieci w miejscu złączenia trzech części mostka występuje chrząstkozrost (łac. synchondrosis), który z wiekiem ulega kostnieniu, zamieniając się w kościozrost. Rzutując mostek na kręgosłup leży na wysokości od 2.-3. do 9.-10. kręgu piersiowego. Dodatkowo mostek wzmocniony jest silną i bardzo elastyczną błoną (łac. membranum sterni), która ściśle do niego przylegając zapobiega zapadaniu się mostka podczas złamania, a także zapobiega przebiciu płuca przez złamany mostek.Więzadło wieszadłowe łechtaczki (łac. ligamentum suspensorium clitoridis) – cienkie nieparzyste pasmo tkanki łącznej, które prowadzi od powięzi powierzchownej brzucha, przez przednią powierzchnię spojenia łonowego do błony białawej łechtaczki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Kość miedniczna (łac. os coxae) – kość wchodząca w skład obręczy kończyny tylnej (dolnej) (łac. cingulum extremitatis posterioris), jest kością parzystą. Kości miedniczne łączą się ze sobą w części przedniej za pomocą spojenia łonowego (łac. symphysis pubica), w części tylnej łączą się z kością krzyżową kręgosłupa. Dwie kości miednicze i kość krzyżowa (łac. os sacrum) tworzą miednicę (łac. pelvis).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.