• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzypartyjne Koło Polityczne

  Przeczytaj także...
  Królestwo Polskie (niem. Königreich Polen) – fragmentaryczna państwowość, wyrażająca się w istnieniu instytucji państwowych (sądownictwa i szkolnictwa) pod egidą Rady Regencyjnej, wyposażonej formalnie przez mocarstwa okupujące terytorium Królestwa Polskiego, w atrybuty zwierzchnictwa.Komitet Narodowy Polski w Paryżu (KNP) – założona 15 sierpnia 1917 w Lozannie przez Romana Dmowskiego polska organizacja polityczna działająca w latach 1917–1919. Jako siedzibę obrała Paryż. Celem Komitetu była odbudowa państwa polskiego przy pomocy państw Ententy. KNP był uznany przez rządy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch za namiastkę rządu polskiego na emigracji i przedstawicielstwo interesów Polski.
  Stronnictwo Chrześcijańsko-Demokratyczne (SChD), Chrześcijańska Demokracja (ChD), Chadecja – organizacja powstała w 1905 roku w Królestwie Kongresowym, zbliżona programowo do Narodowej Demokracji i z nią współpracująca. W 1918 roku zmieniło nazwę, ostatecznie jako Polskie Stronnictwo Chrześcijańsko Demokratyczne.

  Międzypartyjne Koło Polityczne lub Koło Międzypartyjne – organizacja polityczna utworzona z inicjatywy zwolenników Komitetu Narodowego Polskiego w październiku 1915 roku. Koło działało do 1918 roku w Królestwie Polskim, luźno jednocząc ugrupowania burżuazyjne i stronnictwa pasywistyczne.

  Związek Niezależności Gospodarczej, Związek Samodzielności Gospodarczej, Związek Niezawisłości Gospodarczej – organizacja przemysłowców utworzona w 1916 roku przez zwolenników pasywizmu z Narodowej Demokracji, Stronnictwa Polityki Realnej, Polskiej Partii Postępowej i bezpartyjnych. Zgłosił akces do Międzypartyjnego Koła Politycznego. Powołana w celu obrony gospodarczej odradzającego się Państwa Polskiego. Delegatami Związku w Sekretariacie Koła byli: Andrzej Wierzbicki i Edmund Świda.Kurjer Warszawski – gazeta codzienna wydawana w Warszawie od roku 1821 do 1939. Związana ze Stronnictwem Chrześcijańsko-Narodowym, popularna wśród urzędników państwowych i warstwy inteligenckiej stolicy w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

  W 1918 roku koło nawiązało współpracę z Radą Regencyjną oraz z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. W różnym czasie w jego skład wchodziły m.in. Stronnictwo Polityki Realnej, Polska Partia Postępowa, Stronnictwo Chrześcijańsko-Demokratyczne.

  Akces do Międzypartyjnego Koła Politycznego zgłosił Związek Niezależności Gospodarczej.

  Główni działacze to m.in. Zygmunt Chrzanowski, Andrzej Wierzbicki, Józef Świeżyński, zaś organy prasowe: Wiadomości Polityczne i Kurier Warszawski.

  Rada Regencyjna Królestwa Polskiego – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada, zastępujący króla lub regenta. Rada Regencyjna została powołana reskryptami niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych, na podstawie nadanego przez te władze patentu w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim z 12 września 1917 roku. Objęła urząd 27 października tegoż roku.Józef Świeżyński (ur. 19 kwietnia 1868 we Wlonicach, zm. 12 lutego 1948 w Sandomierzu) − ziemianin, polityk, lekarz, premier Polski.

  Przypisy[]

  1. Międzypartyjne Koło Polityczne. encyklopedia.pwn.pl. [dostęp 2015-05-20].
  2. Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych, Warszawa 1987, s. 379.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Wierzbicki (ur. 7 czerwca 1877 w Chawie, zm. 11 lutego 1961 w Warszawie) – polski działacz gospodarczy, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I i IV kadencji w II Rzeczypospolitej.
  Komitet Narodowy Polski (KNP) – polska organizacja polityczna grupująca partie narodowe i część ludowych, działająca w latach 1914–1917 w Warszawie i Piotrogrodzie.
  Burżuazja (z fr. bourgeoisie – mieszkańcy miast) – pierwotnie synonim mieszczaństwa, następnie ogółu przedsiębiorców i osób zamożnych. Od końca XV wieku jest to określenie górnych, zamożnych warstw mieszczaństwa, odróżniających się od szlachty a także ludu żyjącego z pracy swoich rąk. Obecnie oznacza ogół ludzi posiadających kapitały i odpowiednio wysoką pozycję społeczną.
  Związek Postępowo-Demokratyczny, Postępowa Demokracja, Polska Partia Postępowa, (pedecja) – polska partia liberalno-demokratyczna założona w grudniu 1904 w Królestwie Polskim przez twórcę polskiego pozytywizmu Aleksandra Świętochowskiego. Zwalczała politycznie endecję.
  Stronnictwo Polityki Realnej – utworzone formalnie 18 października 1905 w Warszawie ugrupowanie klasyfikowane jako konserwatywne, chociaż sami działacze określali partię jako konserwatywno-liberalną. Uprawiała politykę gabinetową. Pismami wyrażającymi poglądy realistów były tygodnik "Kraj" oraz dziennik "Słowo".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.