• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzyodrze-Wyspa Pucka

  Przeczytaj także...
  Port Szczecin – handlowy port morski i rzeczny w woj. zachodniopomorskim w Szczecinie, usytuowany na Odrze i jej prawym ramieniu Regalicy, w Dolinie Dolnej Odry, na Międzyodrzu.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Autostrada Poznańska – nazwa ulicy w Szczecinie, jednej z czterech arterii drogowych, łączących lewobrzeże Szczecina z resztą Polski, błędnie nazywana Szosą Poznańską. Jest ponad ośmiokilometrowym łącznikiem pomiędzy ul. Cukrową na Gumieńcach, a ul. Granitową w Podjuchach.

  Międzyodrze-Wyspa Puckaosiedle administracyjne Szczecina, położone w dzielnicy Śródmieście.

  Według danych z 26 kwietnia 2015 na pobyt stały w osiedlu zameldowanych było 1041 osób. Większość mieszkańców zamieszkuje głównie w północnej części Wyspy Puckiej.

  Położona jest pomiędzy Odrą, Regalicą i jeziorem Dąbie. Przez Międzyodrze prowadzą dwie drogi łączące lewo- i prawobrzeżną część miasta: północna – ul. Gdańska z ul. Energetyków (droga krajowa nr 10) i Trasą Zamkową im. Piotra Zaremby (droga wojewódzka nr 115) oraz południowa – Autostrada Poznańska (droga krajowa nr 31).

  Ostrów Mieleński – wyspa na Międzyodrzu, w Szczecinie, którą ograniczają 4 kanały: Duńczyca, Parnica, Przekop Mieleński, Kanał Wrocławski. Administracyjnie leży na osiedlu Międzyodrze-Wyspa Pucka.Wyspa Pucka (do 1945 niem. Vorbruch) – wyspa rzeczna w Szczecinie na Międzyodrzu. Administracyjnie leży w dzielnicy Śródmieście i daje nazwę osiedlu Międzyodrze-Wyspa Pucka.

  Położenie[]

  Administracyjnie składa się z Wyspy Puckiej (zabudowania, rodzinne ogrody działkowe, łąki), terenów dworca kolejowego i lokomotywowni "Szczecin Port Centralny", terenów portu szczecińskiego: Basenu Górniczego, Łasztowni i Kępy Parnickiej oraz wysp: Zaleskie Łęgi, Ostrów Grabowski, Ostrów Mieleński, Wielka Kępa, Mieleńska Łąka, Wyspa Grodzka, Wyspa Zielona i innych.

  Kąpielisko – oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Najczęściej znajdują się na brzegu jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają ratownicy.Podstawową jednostką pomocniczą Szczecina jest osiedle, choć mogą być tworzone inne jednostki jak dzielnice. Miasto jest podzielone na 37 osiedli administracyjnych. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód. Dzielnice nie spełniają funkcji samorządowych, lecz grupują osiedla i są wykorzystywane przez Urząd Miasta Szczecin na potrzeby organizacji pracy, gospodarki przestrzenią i zarządzania miastem. Dla przykładu dzielnice pełnią funkcje jednostek urbanistycznych w oparciu o które pracują 4 zespoły urbanistyczne w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Główną funkcję samorządową spełniają osiedla, posiadające organy uchwałodawcze i wykonawcze.

  Największą część Międzyodrza stanowią tereny portowe oraz lasy Nadleśnictwa Gryfino. Teren Portu Szczecin został przekazany władzom polskim przez Armię Czerwoną dopiero 17 września 1947.

  Na szczecińskim Międzyodrzu znajduje się Elektrownia Szczecin, urząd celny, Konsulat Meksyku oraz siedziba firmy żeglugowej Euroafrica. Funkcjonuje tu także kąpielisko miejskie "Dziewoklicz".

  Samorząd mieszkańców[]

  Rada Osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka liczy 15 członków. W wyborach do Rady Osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka 20 maja 2007 roku nie odbyło się głosowanie na kandydatów z powodu ich zbyt małej liczby, mimo że przedłużono zgłaszanie o 3 dni. Na podstawie ordynacji wyborczej za wybranych członków rady osiedla miejska komisja wyborcza uznała 15 zarejestrowanych kandydatów. W wyborach do rady osiedla 13 kwietnia 2003 udział wzięło 66 głosujących, co stanowiło frekwencję 6,69%.

  Szczecin Port Centralny – kolejowa stacja węzłowa i rozrządowa w północnej części szczecińskiego Międzyodrza. Położony jest nieopodal ul. Gdańskiej (droga krajowa nr 10). W skład stacji wchodzi największa szczecińska lokomotywownia Szczecin Port Centralny formalnie stanowiąca bocznicę szlakową; okręgi Szczecin Port Centralny SPA, Szczecin Port Centralny SPB i Szczecin Port Centralny SPC stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze; grupa torów Szczecin Port Centralny SPB Rozrządowy; przystanek służbowy Szczecin Port Centralny SPC21 oraz pasażerska stacja postojowa Szczecin Zaleskie Łęgi.Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o.o. (ang. ESL od Euroafrica Shipping Lines) – drugi, co do wielkości polski armator.

  Samorząd osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka został ustanowiony w 1990 roku.

  25 maja 1998 zmieniono nazwę osiedla z Wyspa Pucka na Międzyodrze-Wyspa Pucka.

  Galeria[]

 • Ulica Marynarska

 • Nieużywany tor kolejowy w okolicach lokomotywowni

 • Budynek PKP Cargo Szczecin, ul. Kanał Parnicki

 • Lokomotywownia Szczecin Port Centralny

  Meksyk (Meksykańskie Stany Zjednoczone, hiszp. México, Estados Unidos Mexicanos, Méjico, nah. Mēxihco) – kraj w Ameryce Północnej. Sąsiaduje ze Stanami Zjednoczonymi (na północy), z Oceanem Spokojnym (na zachodzie i południu), Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim (na wschodzie) oraz z Gwatemalą i Belize (na południu i południowym wschodzie).Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).
 • Autobus linii nr 52 na ulicy Marynarskiej

 • Zobacz też[]

 • Międzyodrze
 • Wyspa Pucka
 • Parnica
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Mapa osiedla na stronie Urzędu Miasta Szczecin
 • Wyspa Grodzka, Grodzka Kępa (do 1945 roku niem. Schlächterwiese) – niezamieszkana wyspa rzeczna na Odrze w Szczecinie, naprzeciwko Wałów Chrobrego. Od południa ograniczona jest Duńczycą, a od wschodu Kanałem Grodzkim, które oddzielają ją od Łasztowni i półwyspu Ewa. Połączona jest mostem zwodzonym z Łasztownią. Zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Niegdyś stanowiła zachodni fragment Ostrowa Grabowskiego.Dworzec kolejowy – budynek z rozbudowaną infrastrukturą służącą do obsługi kolejowego ruchu pasażerskiego lub towarowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziewoklicz (do 1945 niem. Jungfernberg) – kąpielisko w Szczecinie położone na prawym brzegu Odry, nad Kanałem Leśnym, nad Zatoką Śpiącego Suma, na południe od Autostrady Poznańskiej i mostu im. Karola Świerczewskiego. Należy do osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka.
  Elektrownia Szczecin – elektrownia wchodząca w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
  Kanał Parnicki - ulica w Szczecinie, położona w całości na obszarze osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka. Administracyjnie należy do dzielnicy Śródmieście. Została wytyczona w okresie powojennym. Przed II wojną światową nie istniało bezpośrednie połączenie drogowe - wyspa Zaleskie Łęgi była połączona ze stałym lądem jedynie poprzez przeprawę promową.
  Łasztownia (do 1945 niem. Lastadie, po 1945 także Lasztownia) – wyspa rzeczna w Szczecinie – aktualnie jej wschodnie, południowe i północne krańce obramowane są wodami Parnicy, Kanału Zielonego, Odry Zachodniej, Duńczycy i Kanału Wrocławskiego.
  Śródmieście – dzielnica obejmująca centralną część miasta Szczecina, która grupuje 10 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 128 265 osób.
  Rodzinny ogród działkowy (ROD) – w myśl polskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, obszar stanowiący w rozumieniu innych ustaw miejską przestrzeń zieloną, której funkcja polega w szczególności na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich, jednak obszar ten musi znajdować się jednocześnie we władaniu Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z ustawą jest on urządzeniem użyteczności publicznej, służącym zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych. Rodzinne ogrody działkowe powstały wprost z przekształcenia Pracowniczych Ogrodów Działkowych z mocy wspomnianej ustawy. Pierwsze w Polsce ogródki działkowe ("ROD Kąpiele Słoneczne") założone zostały w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego w 1897 roku.
  Droga krajowa nr 10 – droga krajowa łącząca aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską. Trasa przebiega przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.