• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy Rok Fizyki 2005

  Przeczytaj także...
  Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej został utworzony w 1999 r. z istniejącego Instytutu Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Znajduje się na terenie centralnym uczelni przy ul. Koszykowej 75.Stożek czasoprzestrzenny (stożek świetlny, stożek zerowy) danego punktu czasoprzestrzeni - w teorii względności zbiór punktów czasoprzestrzeni, których odległość czasoprzestrzenna (interwał) od tego punktu wynosi zero (stąd nazwa "stożek zerowy"), co oznacza, że zdarzenie czasoprzestrzenne zachodzące w danym punkcie czasoprzestrzeni można połączyć ze zdarzeniem zachodzącym w dowolnym punkcie jego stożka czasoprzestrzennego sygnałem przesłanym z prędkością graniczną, równą prędkości światła w próżni (stąd nazwa "stożek świetlny").
  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

  Międzynarodowy Rok Fizyki 2005 (ang. International Year of Physics 2005 (IYP 2005)) – rok 2005 uchwalony rezolucją przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, z końcowym statusem Światowego Roku Fizyki (ang. World Yar of Physics (WYP)).

  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.Międzynarodowe Dni i Tygodnie ONZ – grupa okolicznościowych dni i tygodni proklamowanych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i jej wyspecjalizowane organizacje oraz agendy, m.in. UNESCO, UNICEF, Światową Organizację Zdrowia (ang. WHO), ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), czy Międzynarodową Organizację Pracy (ang. ILO, pol. MOP), a także inne organizacje działające pod ich auspicjami.

  Geneza[]

  W 2000 na Światowym Kongresie Towarzystw Fizycznych w Berlinie ponad 40 towarzystw fizycznych z całego świata (w tym Polskie Towarzystwo Fizyczne) zaaprobowało propozycję, aby zadeklarować rok 2005 jako Światowy Rok Fizyki. Propozycję tę poparły także: Europejskie Towarzystwo Fizyczne, Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej, UNESCO oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ, które na swoim posiedzeniu z dnia 10 czerwca 2004 roku podjęło rezolucję proklamującą rok 2005 jako Światowy Rok Fizyki.

  Wojciech Artur Kilar (ur. 17 lipca 1932 we Lwowie) – polski pianista i kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki filmowej. Kawaler Orderu Orła Białego.Ruchy Browna − chaotyczne ruchy cząstek w płynie (cieczy lub gazie), wywołane zderzeniami zawiesiny z cząsteczkami płynu.

  W 2005 przypadała pięćdziesiąta rocznica śmierci Alberta Einsteina oraz setna rocznica napisania przez niego czterech artykułów, opublikowanych w Annale der Physik, które stworzyły podstawy do rozwoju współczesnej fizyki. Pierwsza praca przedstawiła nowe spojrzenie na procesy emisji i pochłaniania światła oraz zjawisko fotoelektryczne, druga dotyczyła ruchów Browna, trzecia – elektrodynamiki ciał w ruchu, a czwarta zawierała pierwszą postać słynnego wzoru:

  Elektrodynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem zachowania się ciał obdarzonych ładunkiem elektrycznym, w szczególności:IUPAP – Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Physics) – pozarządowa organizacja międzynarodowa dla popierania rozwoju fizyki z siedzibą w Szwajcarii, założona w roku 1922.

  Cele[]

  Celem ŚRF 2005 było upowszechnienie wiedzy o tym, że fizyka nie tylko odgrywa podstawową rolę w rozwoju nauki, ale również przez udział w rozwoju techniki wywiera niezwykle silny wpływ na warunki życia codziennego, rozwój społeczeństwa i jego świadomość.

  []

  Logo ŚRF 2005 związane jest z teorią względności Einsteina. Przedstawia ono stożek świetlny.

  Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) jest stowarzyszeniem, którego celami są: upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki a także reprezentowanie środowiska fizyków.Aleksander Kwaśniewski (ur. 15 listopada 1954 w Białogardzie) – polski polityk, z zawodu dziennikarz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005.

  Obchody[]

  W Polsce honorowy patronat nad ŚRF 2005 objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Patronat medialny objęła TVP1.

  W Polsce i na świecie zorganizowano wiele imprez i festiwali mających na celu promocję fizyki i jej roli w świecie współczesnym.

  Główny organizatorem obchodów ŚRF 2005 w Polsce było Polskie Towarzystwo Fizyczne. Początek ŚRF 2005 został ogłoszony o północy 2004/2005 na Balu Fizyków na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Jednym z głównych wydarzeń ŚRF 2005 był m.in. Zjazd Fizyków w Warszawie w dniach 11-16 września 2005.

  Zgromadzenie Ogólne (ZO) – jeden z sześciu organów głównych ONZ, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku w USA.Gatunek muzyczny o nazwie symfonia (w klasycznym kształcie) to zazwyczaj trzy- lub czteroczęściowy utwór muzyczny na orkiestrę, popularny w XVIII, XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Symfonia jest orkiestrowym odpowiednikiem sonaty.

  Ważną akcją ŚRF 2005 była akcja Fizyka oświeca świat.

  Obchody ŚRF 2005 miały charakter międzynarodowy. Oprócz imprez organizowanych wewnętrznie przez każde z 63 państw zorganizowano wiele wspólnych przedsięwzięć (np. spotkania laureatów Nagrody Nobla, autorytetów z dziedziny fizyki, wybitnych naukowców).

  Wojciech Kilar dla uczczenia Światowego Roku Fizyki 2005 skomponował symfonię o ruchu (Sinfonia de motu).

  Europejskie Towarzystwo Fizyczne (ang. European Physical Society – EPS) – międzynarodowa organizacja, której celem jest promocja fizyki w Europie.Patronat mediowy – rodzaj sponsoringu, w którym firma lub firmy z sektora mediów (np. telewizja, radio, gazeta, portal internetowy) udostępniają przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele promocji podmiotu lub wydarzenia (kulturalnego, sportowego, społecznego). W zamian podmiot patronujący jest promowany w kontekście danego wydarzenia lub w danym podmiocie. Ma możliwość zamieszczania swoich reklam, logotypów itd. Patronat mediowy obok funkcji reklamowych buduje także pozytywny wizerunek firmy, będąc elementem jej strategii PR.

  Zobacz też[]

 • dziesięć najpiękniejszych eksperymentów z fizyki
 • EinStein würfelt nicht
 • Międzynarodowe Dni i Tygodnie ONZ
 • Międzynarodowy Rok ONZ
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Rok 2005 – Światowym Rokiem Fizyki.pdf (prof. Marta Kicińska-Habior).
 • Międzynarodowy Rok Fizyki – Ośrodek Informacji ONZ w W-wie.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna Światowego Roku Fizyki(ang.)
 • Strona polska Światowego Roku Fizyki
 • Strona lokalna – Katowice
 • PhysicsWorld (ang.)
 • Międzynarodowy Rok ONZ – międzynarodowe lata, dekady projektowane każdorazowo przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu przyciągnięcia uwagi do wybranych kwestii o międzynarodowym znaczeniu. Używając symboliki, zwłaszcza specjalnie zaprojektowanego logo, oraz infrastruktury Narodów Zjednoczonych, ONZ koordynuje przebieg obchodów na skalę światową, będąc katalizatorem zmian w istotnych dla świata kwestiach.Rezolucja (łac. resolutio – rozwiązanie) – zbiorowa uchwała, deklaracja powzięta przez jakieś zgromadzenie, komitet, zjazd, kongres, w wyniku obrad, nie posiadająca przymiotu wiążącego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  TVP1 (Program Pierwszy Telewizji Polskiej, potocznie Jedynka, do 23 marca 1992 oficjalny skrót TP1) – polska publiczna stacja telewizyjna i zarazem najstarsza polska stacja telewizyjna, utworzona 25 października 1952, która regularną emisję programu rozpoczęła 23 stycznia 1953 (rok po utworzeniu w Warszawie eksperymentalnego studia telewizyjnego).
  10 najpiękniejszych eksperymentów z fizyki (ang. The Prism and the Pendulum: The Ten Most Beautiful Experiments in Science) – książka autorstwa historyka nauki Roberta P. Crease wydana w 2003 roku. Została sporządzona na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród fizyków z całego świata. Prezentuje najsłynniejsze i najpiękniejsze eksperymenty z fizyki:
  Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.
  Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie).
  EinStein würfelt nicht! – gra planszowa wymyślona przez niemieckiego profesora matematyki Ingo Althöfera. Gra ta była oficjalną grą niemieckich obchodów roku Einsteina (Światowy Rok Fizyki) w 2005.
  Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
  Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.