• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

  Przeczytaj także...
  Grupa Wyszehradzka (V4, potocznie także Czworokąt Wyszehradzki) – nieformalne zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej – Czech, Polski, Słowacji i Węgier, którego celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami, w początkowej fazie w szczególności w kwestiach przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO. Powołane w 1991 roku przez trzy państwa (Polskę, Węgry i Czechosłowację) tworzące tzw. Trójkąt Wyszehradzki. W późniejszym czasie, wskutek rozpadu Czechosłowacji (1 stycznia 1993 r.), członkami grupy stały się Czechy i Słowacja. Jedyną instytucją grupy jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund).Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Siedziba Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Bratysławie

  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (ang. International Visegrad Fund) – utworzony na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką projekt mający na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Umowa zawarta została pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką. Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie. Oficjalny język Funduszu to język angielski.

  Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć.Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.

  Budżet Funduszu w 2005 roku wynosił 3 mln euro i systematycznie wzrastał do 7,531 mln euro (w 2012 roku). Składa się on z równych składek państw członkowskich (po 1,75 mln.€) i nadwyżki (równiej 531 tys.€).

  Główne zadania i cele Funduszu[]

  Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.

  Budżet (z ang. budget, ze stfr. bougette) – zestawienie planowanych wpływów (cash flow in +) i wydatków (cash flow in -). Pojęć wpływy i wydatki, które są pojęciami finansowymi nie należy mylić z pojęciami przychody i koszty, które są pojęciami księgowymi, bowiem pojęcia finansowe oznaczają rzeczywiste przepływy pieniężne, które odbywają się przez kasę i rachunek bankowy, a pojęcia księgowe oznaczają tylko zapisy na kontach księgowych, które niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistymi przepływami pieniężnymi np. odpisy amortyzacyjne itp.Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.

  Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju:

 • współpracy kulturalnej;
 • wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji;
 • wymiany młodzieży;
 • współpracy przygranicznej;
 • turystyki.
 • Struktura organizacji[]

  Fundusz posiada osobowość prawną. Do jego organów należą:

 • Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych i Rada Ambasadorów
 • Dyrektor wykonawczy – Beata Jaczewska (zastępca - György Varga)
 • Sekretariat
 • Do marca 2006 roku dyrektorem wykonawczym był Andrzej Jagodziński.

  Andrzej Sławomir Jagodziński (ur. 16 stycznia 1954 we Włocławku) – absolwent filologii czeskiej i słowackiej, dyplomata, tłumacz literacki, publicysta, redaktor, dziennikarz "Radia Wolna Europa" i "Gazety Wyborczej", korespondent "Gazety Wyborczej" w Pradze i Bratysławie, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika "Gazeta Środkowoeuropejska", dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, od 2010 roku dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie, radca kulturalny Ambasady RP w Pradze, dyrektor Festiwalu Wyszehradzkiego, do marca 2006 r. dyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, ekspert ds. promocji Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, ekspert ds. ekspansji mBanku na rynek czeski i słowacki, redaktor Literatury na Świecie, I radca Ambasady RP w Bratysławie i dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie.Grant – wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCO, ONZ, Unia Europejska), instytucje organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, rozmaite fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez poszczególne firmy (np. Apple, Nokia, Deloitte, Sony Ericsson, Volkswagen) najczęściej na realizację projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm. Znacznie rzadziej granty są udzielane przez osoby prywatne.

  Cztery razy do roku (1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia) rozpatrywana jest pomoc w postaci tzw. „małych” grantów, ich wysokość sięga 6000 euro. Zaś dwa razy w roku (15 marca i 15 września) Fundusz udziela dotacji w postaci „standardowych” grantów, wysokość ich zaczyna się od 6001 euro i z reguły nie przekracza 20 000–30 000 euro.

  Węgry (węg. Magyarország) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 członek ONZ, od 1999 członek NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej.

  O wyborze wniosków decyduje Rada Ambasadorów, kieruje się ona, przyjmując następujące kryteria:

 • projekt musi być powiązany z działaniami Grupy Wyszehradzkiej i być efektem współpracy partnerów Grupy;
 • projekt musi mieć aspekt promocyjny i być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców;
 • projekt ma wspierać integrację państw Grupy Wyszehradzkiej z UE oraz wewnątrz Grupy;
 • projekt powinien wspierać inicjatywy lokalne.
 • Wraz ze wzrostem spełnianych przez projekt kryteriów, wzrastają jednocześnie szanse na otrzymanie środków w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

  O dofinansowanie badań naukowych ze środków funduszu mogą starać się m.in. uniwersytety, uczelnie prywatne, ośrodki naukowe, osoby prywatne i przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe.

  Przypisy

  1. Visegrad Fund Budget. [dostęp 2013-07-08]
  2. People | International Visegrad Fund: official website, visegradfund.org [dostęp 2015-11-26].
  3. Small Grants. [dostęp 2013-07-08]
  4. Standard Grants. [dostęp 2013-07-08]
  5. Approved Grant Projects. [dostęp 2013-07-08]

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna Strona Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (ang.). [dostęp 2011-02-07]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.