• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy Dzień Astrologii

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Półkula północna – część kuli ziemskiej, półkula położona na północ od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°N.
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

  Międzynarodowy Dzień Astrologii (ang. International Astrology Day, IAD) – święto astrologii, która w wyniku postępującej ewolucji nauki została odłączona od astronomii, lecz od niepamiętnych czasów aż do końca XVII wieku odgrywała znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji i działań ludzi bez względu na ich przynależność klasową czy zajmowaną pozycję społeczną. Jest obchodzone w dniu równonocy marcowej, zazwyczaj 20 lub 21 marca (czasami 19 marca), ustanowione w 1993 roku przez amerykańskie stowarzyszenie Association for Astrological Networking (AFAN), zrzeszające astrologów z całego świata.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Półkula południowa – część kuli ziemskiej, półkula położona na południe od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°S.

  Pierwowzorem były astrologiczne weekendy Astrology Awareness Weekends, które AFAN sponsorował kilka lat wcześniej. Celem nowego święta było rozszerzenie możliwości współpracy między entuzjastami astrologii a mediami i zebranie funduszy dla lokalnych grup oraz AFAN. Stowarzyszenie zapewnia źródła finansowania dla różnych „projektów astrologicznych” (granty i stypendia).

  Baran – pierwszy znak astrologiczny zodiaku. Przypisuje się go urodzonym pomiędzy 21 marca, a 20 kwietnia. Przedstawiany przez głowę zwierzęcia, męskie przyrodzenie i pierwsze kiełki zboża.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Wyznaczony dzień obchodów związany jest z wejściem Słońca do znaku Barana, co w astrologii jest uważane za początek nowego roku astrologicznego.

  Święto obchodzą zarówno astrolodzy, jak i miłośnicy astrologii. W wielu krajach odbywają się w tym czasie spotkania, imprezy i wykłady z dziedziny astrologii, które koordynuje stowarzyszenie. W Polsce obchody organizuje Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne.

  Uwagi

  1. W tym czasie na półkuli północnej jest równonoc wiosenna a na półkuli południowejrównonoc jesienna.
  2. Pojęcia projekty astrologiczne, granty i stypendia, stosowane przez Stowarzyszenia Astrologiczne, nie mają związku z analogicznymi pojęciami, stosowanymi w środowisku naukowym, np. z projektami badawczymi finansowanymi w ramach grantów byłego Komitetu Badań Naukowych (obecnie Rada Nauki przy MNiSzW). Badania astrologiczne nie są badaniami naukowymi. W środowisku naukowym astrologia bywa nazywana „szkodliwym zabobonem” (zob. Astrologia > Krytyka).

  Przypisy

  1. Stockholm University Department of Astronomy Astronomy contra Astrology from a Scientific Point of View (ang.) [dostęp 2013-02-28]
  2. Staff. Science. Universiteit Utrecht Robert H. van Gent Isaac Newton and Astrology – Witness for the Defence or for the Prosecution? (ang.) [dostęp 2013-02-28]
  3. Международный день астрологии (ros.). www.calend.ru. [dostęp 2013-02-24].
  4. About AFAN (ang.). Oficjalna strona. [dostęp 2013-02-24].
  5. Światowy Dzień Astrologii - warsztat PSA. Astroportal.pl, 2012-03-21. [dostęp 2013-02-24].
  6. Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne (pol.). W: Strona internetowa PSA > O nas [on-line]. polskaastrologia.pl. [dostęp 2013-02-28].

  Bibliografia[]

 • History of International Astrology Day (ang.). National Center for Genome Resources (NCGR) - San Francisco. [dostęp 2013-02-24].
 • Linki zewnętrzne[]

 • International Astrology Day 2013 – NCGR San Francisco (ang.)
 • Równonoc wiosenna – na danej półkuli ziemskiej – północnej lub południowej – jest to równonoc, po nastąpieniu której Słońce przez pół roku będzie oświetlać mocniej tę półkulę a słabiej półkulę drugą. Moment równonocy wiosennej wyznacza na danej półkuli początek astronomicznej wiosny. Na półkuli północnej równonoc wiosenna następuje w okolicach 20/21 marca, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Barana. Na półkuli południowej, gdzie pory roku przesunięte są o sześć miesięcy, równonoc wiosenna ma miejsce 22/23 września. W chwili gdy na jednej półkuli zachodzi zjawisko równonocy wiosennej, na drugiej jest to moment równonocy jesiennej.Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Weekend (ang. week – tydzień + end – koniec, całość słowa znaczy koniec tygodnia ) – potoczne określenie dwóch dni wolnych od pracy (soboty i niedzieli), które kończą tydzień.
  Równonoc jesienna – na danej półkuli ziemskiej – północnej lub południowej – jest to równonoc, po nastąpieniu której Słońce przez pół roku będzie oświetlać słabiej tę półkulę a mocniej półkulę drugą. Moment równonocy jesiennej wyznacza na danej półkuli początek astronomicznej jesieni, która trwa do chwili przesilenia zimowego. Na półkuli północnej równonoc jesienna następuje w okolicach 22/23 września, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Wagi. Na półkuli południowej, gdzie pory roku przesunięte są o sześć miesięcy, równonoc jesienna ma miejsce 20/21 marca. W chwili gdy na jednej półkuli zachodzi zjawisko równonocy jesiennej, na drugiej jest to moment równonocy wiosennej.
  Równonoc, ekwinokcjum – moment, w którym Słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów, w których ekliptyka przecina równik niebieski, zdarza się dwa razy w roku: 20/21 marca (równonoc marcowa, Słońce przechodzi przez punkt Barana, na półkuli północnej jest to równonoc wiosenna) i 22/23 września (równonoc wrześniowa, Słońce przechodzi przez punkt Wagi, na półkuli północnej jest to równonoc jesienna). Następuje wtedy zrównanie dnia z nocą. Na skutek występowania precesji osi Ziemi, punkty równonocy przesuwają się po ekliptyce (pokonanie pełnego obiegu zajmuje 25 770 lat, zob. rok platoński).
  Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.
  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.