• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.
  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

  Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (ang. International Literacy Day) – święto obchodzone corocznie 8 września przez państwa ONZ w ramach programów walki z analfabetyzmem.

  Jest on obchodzony od 1966 r. dzięki decyzji Konferencji Generalnej UNESCO w 1966 r. w wyniku postanowień Kongresu Ministrów Edukacji w Teheranie w 1965 r. Na tym Kongresie pierwszy raz zostało przedstawione pojęcie analfabetyzmu funkcjonalnego.

  Głównym koordynatorem działań programu edukacyjnego ONZ „Edukacja dla Wszystkich” przyjętego przez ONZ w 2000 roku jest UNESCO.

  Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals, skrót MDG), to osiem celów, które 189 członków ONZ zobowiązało się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ.Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.

  19 grudnia 2001 Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło Dekadę Edukacji na lata 2003–2014 (rezolucją 56/116), która ma na celu upowszechnienie alfabetyzacji i podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Program zwiększa szanse rozwojowe ludzi zamieszkujących najbardziej zaniedbane regiony świata, gdzie większość z nich jest niepiśmienna. Z inicjatywy UNESCO powstał w 2005 roku ramowy program działań Literacy Initiative for Empowerment (LIFE) służący do osiągnięcia celów Dekady.

  Międzynarodowe Dni i Tygodnie ONZ – grupa okolicznościowych dni i tygodni proklamowanych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i jej wyspecjalizowane organizacje oraz agendy, m.in. UNESCO, UNICEF, Światową Organizację Zdrowia (ang. WHO), ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), czy Międzynarodową Organizację Pracy (ang. ILO, pol. MOP), a także inne organizacje działające pod ich auspicjami.Analfabetyzm (gr. αναλφαβετος nieznający liter) – w rozumieniu potocznym, brak umiejętności pisania i czytania oraz wykonywania czterech podstawowych działań matematycznych u osób dorosłych, tj. według kryteriów UNESCO – powyżej 15. roku życia. Osoby nie posiadające takiej umiejętności nazywane są "analfabetami". Procesem zmniejszającym analfabetyzm jest alfabetyzacja.

  Obchody Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji mają na celu rozpowszechnienie projektu ONZ. Są również okazją uhonorowania osób i instytucji mających szczególne zasługi dla upowszechnienia dostępu do edukacji na świecie.

  Zobacz też[]

 • Międzynarodowe Dni i Tygodnie ONZ
 • Milenijne Cele Rozwoju
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji – kopia strony UNESCO [dostęp: 2011-09-06]
 • International Literacy Day na oficjalnej stronie ONZ (ang.)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji w Indiach na DEON.pl z inicjatywy SJ i Wydawnictwa WAM [dostęp: 2011-09-06]
 • Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacjionet.pl [opublikowano: 2010-09-08]
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.Lista państw ONZ – lista państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie UN Press Release ORG/1360/Rev.1 (28 czerwca 2006).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:
  Analfabetyzm funkcjonalny – sytuacja, w której osoby nieposiadające wykształcenia lub posiadające formalne wykształcenie nie potrafią wykorzystać wiedzy do tego, by sprawnie funkcjonować w codziennym życiu w nowoczesnym społeczeństwie.
  Onet.pl – jeden z największych polskich mediów internetowych, od listopada 2012 kontrolowany przez Ringier Axel Springer Media AG (75% udziałów). Dotychczasowy właściciel – Grupa TVN – posiada 25% udziałów.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Zgromadzenie Ogólne (ZO) – jeden z sześciu organów głównych ONZ, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku w USA.
  Rezolucja (łac. resolutio – rozwiązanie) – zbiorowa uchwała, deklaracja powzięta przez jakieś zgromadzenie, komitet, zjazd, kongres, w wyniku obrad, nie posiadająca przymiotu wiążącego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.