• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe Targi Katowickie

  Przeczytaj także...
  Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka (WPKiW) również Park Śląski – park znajdujący się w całości w granicach administracyjnych Chorzowa, zajmujący obecnie powierzchnię 620 ha lub, według innego źródła, 520 ha. Jest to jeden z największych parków miejskich w Europie. Park nazywany jest zielonym płucami Górnego Śląska, stanowi także kulturalne centrum otaczającej go aglomeracji.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (potocznie nazywany katowicką szkołą filmową lub katowicką filmówką) powstał w 1978 roku przy ulicy Bytkowskiej, blisko TVP Katowice. Jednym z jego pierwszych wykładowców był obecny patron Wydziału RiTV, reżyser Krzysztof Kieślowski. W 2008 roku WRiTV UŚ obchodził jubileusz XXX lecia istnienia.

  Międzynarodowe Targi Katowickie (MTK) w Katowicachprzedsiębiorstwo, które zajmowało się organizacją wystaw.

  Informacje ogólne[]

  Międzynarodowe Targi Katowickie znajdowały się w Chorzowie na terenie przypisanym adresowo jest do najbliższej ulicy znajdującej się przy ulicy Bytkowskiej 1b w Katowicach (współrzędne to 50°17′25″N 19°00′08″E/50,290278 19,002222). Powstały na terenach wystawienniczych dawnego Ośrodka Postępu Technicznego (OPT) Organizowały każdego roku kilkadziesiąt imprez targowych o charakterze branżowym. W targach tych brało udział kilka tysięcy firm z całego świata. Międzynarodowe Targi Katowickie obejmowały kilkanaście pawilonów oraz ogromne otwarte powierzchnie ekspozycyjne usytuowane na terenach ówczesnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Przy terenie wystawienniczym zlokalizowany jest Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Best Western Premier Katowice Hotel (dawniej w budynku mieścił się Hotel Asystencki UŚ w Katowicach). Na terenie dawniej użytkowanym przez MTK swoją siedzibę ma kilka firm, a działalność wystawienniczą prowadziła spółka Śląskie Centrum Targowe (w kwietniu 2013 r. podpisała plan połączenia ze spółką Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa)

  Policja – umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Obecnie usługi wystawiennicze na tym terenie prowadzi Centrum Targowe FairExpo.

  Katastrofa budowlana[]

  Dnia 28 stycznia 2006 r. zawalił się dach największego z pawilonów handlowych. W momencie runięcia konstrukcji w hali odbywała się wystawa gołębi pocztowych i znajdowało się w niej od pięciuset do tysiąca osób. Wskutek tragedii zginęło 65 osób, w tym co najmniej dwoje dzieci i ośmioro obcokrajowców (2 Niemców, 2 Czechów, 2 Słowaków, Belg i Holender). Wśród zabitych był także funkcjonariusz Policji na służbie. Ten policjant był jednym z pierwszych, którzy poinformowali służby ratownicze o katastrofie i poległ w walącej się hali chcąc ratować / ratując ofiary katastrofy. Wedle źródeł informacyjnych około 170 osób zostało rannych, z czego większość powróciła do domu po kilku godzinach, a osoby mieszkające poza województwem śląskim zostały przewiezione do szpitali znajdujących się w miejscach zamieszkania rannych.

  Wystawiennictwo – architektura wystaw, termin z dziedziny architektury wnętrz i sztuk plastycznych, który określa sztukę prezentowania (eksponowania) dzieł sztuki, przedmiotów, towarów, dokumentów, zjawisk, idei.Funkcjonariusz publiczny – podmiot, który z uwagi na szczególną pozycję zawodową lub posiadane kompetencje związane ze sprawowaniem władzy publicznej korzysta na gruncie polskiego prawa karnego ze szczególnej ochrony prawnej, ale jednocześnie podlega szczególnej odpowiedzialności karnej.

  Zakończenie działalności[]

  Pod koniec roku 2011 MTK złożyły do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

  Przypisy

  Odsyłacze zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Centrum Targowe FairExpo
 • Witryna ŚCT [dostęp 29 kwietnia 2014 r.] • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gołąb pocztowy – jedna z odmian gołębia skalnego, odznaczająca się zdolnością powracania do gołębnika z dużych odległości.
  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
  Ulica Bytkowska w Katowicach − jedna z historycznych i ważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Swoją nazwę wzięła od dzielnicy Siemianowic Śląskich − Bytkowa, do którego prowadzi.
  Katastrofa budowlana na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich − 28 stycznia 2006 roku około godziny 17:15, podczas trwania wystawy gołębi pocztowych, zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK) położonej na granicy Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich (województwo śląskie).
  Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.