• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  ISO 639 – zestaw standardów międzynarodowych dotyczących jednoznacznego reprezentowania nazw języków za pomocą krótkich, 2-, 3- lub 4-literowych identyfikatorów.OpenDocument (znany również jako ODF oraz ISO/IEC 26300, pełna nazwa: Open Document Format for Office Applications) to otwarty standard ISO formatu plików pakietów biurowych. Obejmuje dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, wykresy i prezentacje multimedialne. Pierwsza wersja formatu bazowała na XML-owym formacie pakietu OpenOffice.org. Obecnie OpenDocument jest rozwijany przez niezależną organizację OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).
  Normy ISO[]

  ISO ustanawia normy we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia. Od chwili powstania do chwili obecnej (kwiecień 2013 r.) ISO opublikowała ponad 19 500 norm. Przykładowe normy ISO

 • ISO 3 – norma ujednolicająca szeregi wartości
 • ISO 9 – norma transliteracji cyrylicy na znaki alfabetu łacińskiego
 • ISO 216 – norma rozmiarów arkusza papieru
 • ISO 233 – norma transliteracji znaków arabskich na znaki alfabetu łacińskiego
 • ISO 639 – norma kodowania języków
 • ISO 646 – norma definiująca modyfikację 7-bitowego kodowania ASCII
 • ISO 690 – norma tworzenia cytowań i bibliografii załącznikowej w dokumentach
 • ISO 843 – norma transliteracji znaków greckich na znaki alfabetu łacińskiego
 • ISO 2108 – International Standard Book Number (ISBN)
 • ISO 3166 – norma kodowania państw, terytoriów oraz ich jednostek administracyjnych
 • ISO 3297 – International Standard Serial Number ISSN
 • ISO 3602, zwana Kunrei-shiki Rōmaji – norma transliteracji znaków japońskich na znaki alfabetu łacińskiego
 • ISO 3901 – International Standard Recording Code (ISRC)
 • ISO 4217 – norma kodowania walut i metali szlachetnych
 • ISO 5800 – norma czułości filmów fotograficznych
 • ISO 6709 – norma reprezentacji szerokości, długości i wysokości dla geograficznych punktów lokalizacjach.
 • ISO/IEC 7812-1 – norma numeracji wydawców kart
 • ISO 8601 – norma zapisu daty i czasu
 • ISO 8859 – rodzina norm kodowania znaków w zapisie 8. bitowym
 • ISO 8879 – norma języka SGML
 • ISO 9000 – rodzina norm zarządzania jakością
 • ISO 9362 – norma standaryzująca kod SWIFT/BIC w bankowości
 • ISO 9407 – norma definiująca rozmiary obuwia
 • ISO 9660 – norma zapisu plików na nośnikach CD i DVD
 • ISO 9899 – norma języka C
 • ISO 9984 – norma transliteracji alfabetu gruzińskiego na znaki alfabetu łacińskiego
 • ISO 9985 – norma transliteracji alfabetu ormiańskiego na znaki alfabetu łacińskiego
 • ISO 10206 – norma języka Pascal
 • ISO 10646 – uniwersalny zestaw znaków UCS (zaimplementowany jako Unicode)
 • ISO 10957 – International Standard Music Number (ISMN)
 • ISO 13616 – International Bank Account Number (IBAN)
 • ISO 14001 – norma zarządzania środowiskowego
 • ISO 15706 International Standard Audiovisual Number (ISAN)
 • ISO 15707 International Standard Musical Work Code (ISWC)
 • ISO 15836 – norma zestawiająca metadane Dublin Core
 • ISO 15930 – Portable Document Format
 • ISO 17025 – norma kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 • ISO 18000 – Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • ISO 19115 – norma metadanych dla informacji geoprzestrzennej (Geographic Information Metadata)
 • ISO/IEC 20000 – norma dotycząca zarządzania usługami IT
 • ISO 22000 – HACCP
 • ISO 26300 – norma OpenDocument Format
 • ISO 27001 – norma dotycząca bezpieczeństwa informacji
 • ISO 29500 – Office Open XML
 • ISO/IEC 80000 – norma opisująca i określająca nazwy, symbole i definicje jednostek miar
 • Zobacz też[]

 • American National Standards Institute (ANSI)
 • ECMA International
 • Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
 • Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna ([IEC)
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU])
 • Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
 • Polska Norma (PN)
 • Ecma International (ang. European association for standardizing information and communication systems - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Standaryzacji Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych; dawniej ang. European Computer Manufacturers Association – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerów) – powstało w 1961 roku, by ustandaryzować systemy informatyczne w Europie. Członkowie ECMA to firmy produkujące, sprzedające lub rozwijające systemy informatyczne i telekomunikacyjne w Europie.Alfabet gruziński – rodzaj pisma głoskowego, służący do zapisywania języka gruzińskiego oraz kilku innych języków z rodziny kartwelskiej.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.
  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission, skrót IEC) to globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. Służy to za podstawę norm krajowych oraz jako odniesienie dla przetargów i kontraktów międzynarodowych.
  ISO 17025 – system zarządzania jakością opracowany w 1999 roku w celu ujednolicenia wymagań technicznych i wymagań z zakresu zarządzania jakością, przeznaczonych dla laboratoriów badawczych.
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  ISO 14001 – jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu środowiskowym. Konkretnie jest to norma zarządzania środowiskowego.
  ISO 3166 standard opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), regulujący kody krajów, terytoriów zależnych i ich jednostek administracyjnych (np. województw, krajów związkowych). Standard nosi oficjalną nazwę Kody nazw krajów i ich podział.
  ISAN (ang. International Standard Audiovisual Number) – uniwersalny, uznawany międzynarodowo system numeracji służący do identyfikacji dzieł audiowizualnych, podobnie jak ISBN dla książek. Został opracowany przez organizację ISO (International Organization for Standardization), a dokładnie przez jej Komitet Techniczny TC46/SC9 w maju 1997 roku. Za promowanie kodu na świecie, wyznaczanie Regionalnych Agencji Rejestracyjnych oraz prowadzenie i zarządzanie systemem ISAN odpowiada ISAN-IA (ang. ISAN – International Agency) ISAN-IA.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.