• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa Organizacja Morska

  Przeczytaj także...
  SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) – międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu.Organizacje wyspecjalizowane ONZ (ang. UN Specialized Agencies, dlatego też w języku polskim niekiedy nazywa się je agencjami wyspecjalizowanymi ONZ) – organizacje międzynarodowe powiązane i blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych. ONZ wraz z jej organizacjami wyspecjalizowanymi nazywa się "rodziną ONZ".
  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

  Międzynarodowa Organizacja Morska, IMO (ang. International Maritime Organisation) jest organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.

  Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.Prawo morza – dział prawa międzynarodowego publicznego, określający status prawny obszarów morskich oraz statków morskich. Prawo morza opiera się na zwyczaju międzynarodowym oraz umowach międzynarodowych, spośród których najpowszechniej stosowaną jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona 10 grudnia 1982 w Montego Bay (tzw. Konwencja jamajska). W odniesieniu do Polski ważnym aktem prawnym jest również Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

  Historia[]

  Powstała 17 marca 1959 roku, początkowo pod nazwą IMCO (ang. Intergovernmental Maritime Consultative Organisation, Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej). Pierwsze posiedzenie odbyło się 22 maja 1959. Od 22 maja 1982 działa pod nazwą obecną. Siedzibą organizacji jest Londyn.

  Piraci somalijscy – zbrojne grupy rozbójnicze działające na wodach okalających tzw. "Róg Afryki" od momentu rozpoczęcia wojny domowej w Somalii na początku lat 90-tych.Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG (ang International Maritime Dangerous Goods Code)– wydany przez IMO przewodnik bezpiecznego transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską.. Jest realizacją przepisów części A rozdziału VII Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS). IMO dokonuje aktualizacji kodeksu co 2 lata.

  Według stanu na rok 2015 jej członkami jest 171 państw i trzy państwa w charakterze członków stowarzyszonych. 40 organizacji międzyrządowych posiada umowy o współpracy z IMO, zaś 61 organizacji pozarządowych ma przy niej status doradczy.

  Struktura[]

  Siedziba Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie nad Tamizą

  IMO działa poprzez następujące organy:

 • Zgromadzenie
 • Radę
 • 5 Komitetów
 • Sekretariat
 • Kadencja IMO trwa 2 lata, a urzędnicy nie podejmują decyzji. W skład Zgromadzenia wchodzą delegacje wszystkich krajów członkowskich.

  Zobacz też[]

 • Prawo morza
 • Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych
 • Piraci somalijscy
 • SOLAS
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • D.R. Bugajski, Międzynarodowe organizacje morskie, Gdynia 2009, ISBN 978-83-60278-28-4.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa IMO (ang.)
 • Międzynarodowa Organizacja Morska zadania struktura organizacyjna i metody pracy
 • ISAP: Międzyrządowa Morska Organizacja Doradcza
 • ISAP: Międzynarodowa Organizacja Morska
 • Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974
 • Poprawki do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974 uchwalone przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.