• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Bp dr Heinz Georg Lederleitner (ur. 13 kwietnia 1958 w Wiedniu) - biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Austrii. Członek Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, należy do austriackiej gałęzi Ewangelickiego Bractwa św. Michała.Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej (cz: Starokatolická církev v České republice) – kościół starokatolicki, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich (2,7 tys. wiernych). Kościół należy również do Krajowej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich. Organem prasowym wspólnoty jest "Communio." Zwierzchnikiem kościoła jest biskup Dušan Hejbal.
  Mateusz Ring, właśc. Johann Matthias Franz Ring (ur. 22 lutego 1963 w Wallenfels) – biskup Kościoła Starokatolickiego w Niemczech, publicysta i naukowiec. Redaktor naczelny miesięcznika niemieckich starokatolików „Christen heute” („Chrześcijanie dzisiaj”).

  Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich (MKBS) - zapoczątkowane w 1899 r., coroczne spotkanie Biskupów Kościołów Starokatolickich będących członkami Unii Utrechckiej. Obradom każdorazowo przewodniczy Arcybiskup Utrechtu Joris Vercammen. Sekretarzem MKBS jest bp Fritz René Müller, zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii.

  Wiktor Wysoczański (ur. 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, proboszcz misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie. W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor, a obecnie kierownik sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2011 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.Diecezja wrocławska – jedna z trzech diecezji Kościoła Polskokatolickiego w RP, ze stolicą we Wrocławiu (tymczasowa siedziba administratora znajduje się w Szczecinie). Od 2004 administratorem diecezji jest ks. infułat mgr Stanisław Bosy (ur. 17 lipca 1948 w Myślinowie). Na terenie diecezji rezyduje bp sen. mgr Wiesław Skołucki (ur. 24 grudnia 1937 w Żarnowcu).

  Statut Biskupów Starokatolickich Zjednoczonych w Unii Utrechckiej stwierdza, iż w skład Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich wchodzą biskupi poszczególnych kościołów członkowskich, którzy są obowiązani uzgadniać wszelkie posunięcia w sferze dogmatyki i dyscypliny kościelnej oraz informować się o praktyce duszpasterskiej. Biskupi kościołów Unii konsekrują się nawzajem, natomiast konsekracja biskupa kościoła spoza Unii wymaga zgody Konferencji. Konferencja zbiera się co najmniej raz do roku. Obecnymi członkami MKBS są:

  Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
 • bp Dušan Hejbal (Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej)
 • bp dr Heinz Lederleitner (Kościół Starokatolicki Austrii)
 • bp dr Harald Rein (Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii)
 • bp dr Mateusz Ring (Kościół Starokatolicki w Niemczech)
 • bp dr Dick Schoon (Kościół Starokatolicki w Holandii)
 • abp dr Joris Vercammen (Kościół Starokatolicki w Holandii)
 • bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki w RP)
 • W dniach 21-27 maja 2000 r. MKBS odbyła się we Wrocławiu. Konferencję przygotował zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, a jej gospodarzem był bp Wiesław Skołucki, ówczesny ordynariusz diecezji wrocławskiej.

  Kościół Starokatolicki Austrii (de: Altkatholische Kirche Österreichs) - kościół starokatolicki (14,5 tys. wiernych), będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Krajowej Rady Ekumenicznej (w Austrii) i Światowej Rady Kościołów. Organem prasowym kościoła jest "Altkatholische Kirchenzeitung". Zwierzchnikiem kościoła jest biskup dr Jan Ekemezie Okoro.Bp Dušan Hejbal (ur. 16 lipca 1951 w Pradze) – biskup (zwierzchnik) Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej. Od 2008 roku reprezentuje Kościół Starokatolicki w Szwecji i Danii na Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

  Od 2010 roku w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich biorą także udział przedstawiciele Kościoła Starokatolickiego Mariawitów - w statusie obserwatora. Od 2008 roku mariawici oraz Unia Utrechcka prowadzili rozmowy nt. ewentualnego odwieszenia członkostwa Kościoła Starokatolickiego Mariawitów lub innej formy powiązania obydwu wspólnot, które łączy interkomunia. W ich rezultacie 1 kwietnia 2014 zostało podpisane Porozumienie ws. ponownego przyjęcia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich.

  Bp sen. Wiesław Skołucki (ur. 24 grudnia 1937 w Żarnowcu) – biskup-senior diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP.Joris August Odilius Ludovicus Vercammen (ur. 1952 w Lier) – arcybiskup Utrechtu Kościoła Starokatolickiego w Holandii, doktor teologii, przewodniczący Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich i Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich (en) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii (de: Christkatholische Kirche der Schweiz) – kościół starokatolicki, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Kościół należy również do Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Rady Kościołów Chrześcijańskich w Szwajcarii. Organem prasowym wspólnoty jest "Christkatholisches Kirchenblatt." Zwierzchnikiem Kościoła jest bp dr Harald Rein.
  Unia Utrechcka (właściwie Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich) – związek samodzielnych krajowych kościołów starokatolickich, uznających te same podstawy wiary, te same porządki ustrojowe i liturgiczne, tworzących tym samym wspólnotę kościołów starokatolickich. Za kościoły te uznaje się zarówno pojedyncze diecezje, jak i krajowe zrzeszenia diecezji. Kościoły Unii Utrechckiej pozostają w pełnej wspólnocie sakramentalnej (interkomunii), co wymaga jedności dogmatycznej. W zasadzie kościoły Unii Utrechckiej powinny mieć również taką samą organizację kościelną, lecz tu wspólnota została zerwana na skutek sporu wokół ordynacji kobiet. Unia Utrechcka nie jest tworem prawnym, ani tym bardziej organizacją międzynarodową.
  Interkomunia, wspólnota eucharystyczna – uczestniczenie w jednej Eucharystii (Uczcie Eucharystycznej) chrześcijan różnych wyznań.
  Kościół Starokatolicki w Niemczech (de: Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deustchland) - kościół starokatolicki, będący najliczniejszym członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich (26 tys. wiernych). Kościół należy również do Światowej Rady Kościołów. Organem prasowym wspólnoty jest "Christen heute. Zeitung der Alt-Katholiken fur Christen heute" Zwierzchnikiem kościoła jest bp dr Mateusz Ring.
  Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – Kościół starokatolicki prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest „Rodzina”, przy kościele działa również Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.
  Ordynariusz – w Kościele katolickim są to wszyscy wyżsi przełożeni - oprócz biskupa rzymskiego, także biskupi diecezjalni oraz inni, którzy - choćby tylko czasowo - są przełożonymi Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej, jak również ci, którzy w nich posiadają ogólną wykonawczą władzę zwyczajną, mianowicie wikariusze generalni i wikariusz biskupi, a także - dla własnych członków - wyżsi przełożeni kleryckich instytutów zakonnych na prawie papieskim i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadają przynajmniej zwyczajną władzę wykonawczą.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.