• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mięczaki Polski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ślimakowate (Helicidae) – rodzina lądowych ślimaków płucodysznych z rzędu trzonkoocznych (Stylommatophora), obejmująca największe oskorupione ślimaki Europy. Zaliczono do niej ponad 30 rodzajów ślimaków o dużym zróżnicowaniu kształtu i ubarwienia muszli. Układ rozrodczy charakteryzuje się obecnością 2 gruczołów palczastych i woreczek strzałki miłosnej. Ślimakowate żyją kilka do kilkunastu lat. Niektóre gatunki są pozyskiwane lub hodowane w celach konsumpcyjnych. Na terenie Polski 5 gatunków podlega ochronie prawnej.Zagrzebkowate (Bithyniidae) – zróżnicowany rodzina ślimaków z podgromady przodoskrzelnych, grupująca małe gatunki słodkowodne, szeroko rozprzestrzeniona na świecie. Liczy około 150 gatunków.
  LocationPoland.svg
   Główny artykuł: Fauna Polski.

  Mięczaki (Mollusca) występujące w Polsce.

  Liczba gatunków mięczaków występujących w Polsce wynosi 282, w tym 17 morskich:

  Spis treści

 • 1 Ślimaki (Gastropoda)
 • 1.1 płucodyszne (Pulmonata)
 • 1.2 przodoskrzelne (Prosobranchia)
 • 2 Małże (Bivalvia)
 • 3 Zobacz też
 • 4 Przypisy
 • Przyczepka jeziorna (Acroloxus lacustris) – gatunek ślimaka słodkowodnego z rodziny przyczepkowatych (Acroloxidae), nazywany też przywierką.Przytulik strumieniowy (Ancylus fluviatilis) – gatunek ślimaka z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae), do niedawna zaliczany do rodziny przytulikowatych (Ancylidae).


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zatoczek wieloskrętny (Anisus calculiformis) – gatunek ślimaka wodnego z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae), opisywany też pod nazwą Anisus septemgyratus Rossmässler, 1835, lecz ta została uznana za synonim Anisus leucostoma.
  Pisidium tenuilineatum – zachodniopalearktyczny gatunek słodkowodnego małża z rodziny kulkówkowatych (Sphaeriidae).
  Zawójkowate (Valvatidae) – szeroko rozprzestrzeniona rodzina obejmująca drobne, słodkowodne ślimaki skrzelodyszne. Liczy około 70 gatunków. W Polsce w różnych typach wód śródlądowych występują przedstawiciele czterech gatunków należących do tej rodziny.
  Przyczepkowate (Acroloxidae) – rodzina słodkowodnych ślimaków płucodysznych (Pulmonata) z rzędu nasadoocznych (Basommatophora), obejmująca około 40 gatunków o czapeczkowatej muszli. Jej szczyt jest skręcony w lewo.
  Wałkówkowate (Enidae) – rodzina lądowych ślimaków trzonkoocznych (Stylommatophora) o zróżnicowanych wymaganiach siedliskowych. Ich muszla jest wydłużona, stożkowata lub prawie cylindryczna, wysokości 8–20 mm, z licznymi skrętami i wywiniętym, często zgrubiałym brzegiem otworu. Większość wałkówkowatych występuje w Palearktyce. W Polsce stwierdzono 3 gatunki: wałkówka pospolita, wałkówka górska i wałkówka trójzębna.
  Brzuchozębne (Gastrodontidae) – rodzina ślimaków trzonkoocznych (Stylommatophora), dawniej łączona z Zonitidae s. l. (w języku polskim określaną nazwą szklarkowate). Gastrodontidae obejmuje około 50 gatunków o holarktycznym zasięgu występowania. Ich muszla ma budowę podobną do muszli innych szklarek. Rodzina została wyodrębniona na podstawie różnic w budowie anatomicznej, m.in. obecności na końcu organu kopulacyjnego sarcobellum – wapiennej struktury podobnej do strzałki miłosnej ślimakowatych.
  Archaeogastropoda (Diotocardia), dwuprzedsionkowe – rząd ślimaków należący do podgromady przodoskrzelnych. Współcześnie stwierdzono, że jest to takson parafiletyczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.105 sek.