• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mezosom

  Przeczytaj także...
  Błona komórkowa, plazmolema, plazmolemma (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).Komórka prokariotyczna – komórka złożona z otaczającej ściany i błony komórkowej oraz cytoplazmy, Komórka prokariotyczna nie ma organelli.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Mezosomartefakt komórki prokariotycznej w formie wpuklenia błony komórkowej, będący efektem działań środków chemicznych używanych do mikroskopowania.

  Pierwszy raz mezosomy zostały zaobserwowane w latach pięćdziesiątych i od tego czasu przypisywano im różne funkcje, między innymi budowę ściany komórkowej podczas podziału mitotycznego i produkcji ATP, czy miejsca przyczepu genoforu.

  Pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. ustalono, że mezosomy są efektem działań chemikaliów, nie występowały bowiem u bakterii, do badania których ich nie używano. Dzięki nowoczesnym metodom mikroskopowania stwierdzono, że mezosomy nie występują w organizmach żywych.

  Adenozyno-5′-trifosforan (adenozynotrójfosforan, ATP) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z grupy trójfosforanowej przyłączonej w pozycji 5′ cząsteczki adenozyny, tworząc bezwodnik kwasu fosforowego. Odgrywa on ważną rolę w biologii komórki jako wielofunkcyjny koenzym i molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie energii. Stanowi nośnik energii chemicznej, używanej w metabolizmie komórki. Powstaje jako magazyn energii w procesach fotosyntezy i oddychania komórkowego. Zużywają go liczne enzymy, a zgromadzona w nim energia służy do przeprowadzania różnorodnych procesów, jak biosyntezy, ruchu i podziału komórki. Tworzy się z adenozyno-5′-difosforanu, a przekazując swą energię dalej, powraca do formy ADP lub adenozyno-5′-monofosforanu (AMP). Cykl ten zachodzi bezustannie w organizmach żywych. Człowiek każdego dnia przekształca ilość ATP porównywalną z masą swego ciała.Ryfampicyna, rifampicyna (INN: rifampicin, skrót: RMP, ATC J04 AB02) – półsyntetyczny antybiotyk ansamycynowy o działaniu bakteriobójczym, stosowany w leczeniu zakażeń wrażliwymi drobnoustrojami, w tym: prątkiem gruźlicy i prątkiem trądu.

  Wpuklenia uważane za mezosomy zaobserwowano u bakterii badanych przy użyciu defensyny, chloropromazyny, ryfampicyny oraz antybiotyków. Podobny efekt uzyskano podczas stosowania preparatu Zeylasterone .

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Hans Günter Schlegel: Mikrobiologia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 67. ISBN 83-01-13999-4.
  2. Hudson RG. Mesosomes and scientific methodology.. „Hist Philos Life Sci”. 2 (25), s. 167-91, 2004. PMID: 15295865. 
  3. Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1. Zakres rozszerzony.. Gdynia: Operon, 2004, s. 28.
  4. Silva MT, Sousa JC, Polónia JJ, Macedo MA, Parente AM. Bacterial mesosomes. Real structures or artifacts?. „Biochim. Biophys. Acta”. 1 (443), s. 92–105, 1976. DOI: 10.1016/0005-2736(76)90493-4. PMID: 821538. 
  5. Ebersold HR, Cordier JL, Lüthy P. Bacterial mesosomes: method dependent artifacts. „Arch. Microbiol.”. 1 (130), s. 19–22, 1981. DOI: 10.1007/BF00527066. PMID: 6796029. 
  6. Higgins ML, Tsien HC, Daneo-Moore L. Organization of mesosomes in fixed and unfixed cells. „J. Bacteriol.”. 3 (127), s. 1519–23, 1976. PMID: 821934. 
  7. Ryter A. Contribution of new cryomethods to a better knowledge of bacterial anatomy. „Ann. Inst. Pasteur Microbiol.”. 1 (139), s. 33–44, 1988. DOI: 10.1016/0769-2609(88)90095-6. PMID: 3289587. 
  8. Nanninga N, Brakenhoff GJ, Meijer M, Woldringh CL. Bacterial anatomy in retrospect and prospect. „Antonie Van Leeuwenhoek”. 5-6 (50), s. 433–60, 1984. DOI: 10.1007/BF02386219. PMID: 6442119. 
  9. Dubochet J, McDowall AW, Menge B, Schmid EN, Lickfeld KG. Electron microscopy of frozen-hydrated bacteria. „J. Bacteriol.”. 1 (155), s. 381–90, Jul 1983. PMID: 6408064. 
  10. Murata, K., Kawai, S.; Mikami, B.; Hashimoto, W.. Superchannel of Bacteria: Biological Significance and New Horizons. „Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry”, s. 801080710, 2008. DOI: 10.1271/bbb.70635. 
  11. Shimoda M., Ohki K., Shimamoto Y., Kohashi O. Morphology of defensin-treated Staphylococcus aureus. „Infect Immun”. Aug;63. 8, s. 2886-91, 1995. PMID: 7622209. 
  12. Kristiansen JE., Blom J. Effect of chlorpromazine on the ultrastructure of Staphylococcus aureus.. „Acta Pathol Microbiol Scand [B]”. Dec;89. 6, s. 399-405, 1982. PMID: 7336926. 
  13. de León L., Moujir L. Activity and mechanism of the action of zeylasterone against Bacillus subtilis.. „J Appl Microbiol”. May;104. 5, s. 1266-74, 2008. DOI: 10.1111/j.1365-2672.2007.03663.x. PMID: 18070038. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • The Epistemology of Error (pdf) (ang.)
 • The mesosome of bacillus subtilis as affected by chemical and physical fixation (pdf) (ang.)
 • Effects of penicillin G on mesosome-like structures in Agmenellum quadruplicatum (pdf) (ang.)
 • Evolving Scientific Epistemologies and the Artifacts of Empirical Philosophy of Science: A Reply Concerning Mesosomes (pdf) (ang.)
 • Chlorpromazyna (łac. Chlorpromazinum) – organiczny związek chemiczny, lek psychotropowy, pochodna fenotiazyny o działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwautystycznym i uspokajającym. W lecznictwie stosowana w postaci chlorowodorku. Budową chemiczną zbliżony do chlorprotiksenu.PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nukleoid (prokarion) – obszar cytoplazmy komórek prokariotycznych bakterii i sinic, w którym znajduje się kolista nić kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) w postaci genoforu. Jej odpowiednikiem u eukariontów jest jądro komórkowe, które dodatkowo otoczone jest błoną jądrową.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Defensyny (defenzyny) – grupa małych (15-20 aminokwasów), bogatych w cysteinę białek kationowych występujących w komórkach żernych kręgowców (szczególnie w ziarnistościach azurofilnych neutrofili), aktywnych wobec bakterii, grzybów i wirusów osłonkowych .
  Mitoza – proces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką macierzystą. Jest to najważniejsza z różnic między mitozą a mejozą. Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych zwierząt oraz w komórkach somatycznych i generatywnych roślin.
  Artefakt (łac. arte factum - "stworzone przez sztukę, technikę; wyrób rzemieślniczy" ) – struktura tkanki lub komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nieistniejąca faktycznie w żywym organizmie (biofakt).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.649 sek.