• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mezja Dolna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Widyń (bułg. Видин, rum. Vidin) – miasto w północno-zachodniej Bułgarii, stolica obwodu Widyń i gminy Widyń, nad Dunajem, przy granicy z Rumunią i Serbią.Józef Władysław Wolski, (do 1938 roku: Józef Dzida) (ur. 19 marca 1910 w Tarnowie, zm. 2 października 2008 w Krakowie) – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.
  Mezja Dolna
  Mapa Dacji i Mezji Dolnej w II–III wieku. Widoczne twierdze rzymskie nad Dunajem
  Najazd Gotów na Mezję Dolną (250-251 r.)
  VI wiek – prowincje Mezja I (Moesia Prima), Mezja II (Moesia Secunda) oraz wydzielone z niej: Dacia Ripensis i Scythia Minor

  Mezja Dolna (łac. Moesia Inferior, znana także pod nazwą Ripa Thracia) – jedna z prowincji imperium rzymskiego.

  Domicjan (ur. 24 października 51, zm. 18 września 96), Domitianus, Titus Flavius Domitianus, Imperator Caesar Domitianus Augustus, urodzony w Rzymie syn Wespazjana i Domitilli Starszej. Brat Tytusa Flawiusza i Domitilli Młodszej. Cesarz rzymski z dynastii Flawiuszy panujący od 14 września 81 roku do 18 września 96 roku n.e. W początkach swojego panowania w roku 82 osobiście poprowadził siłami 9 legionów wyprawę wojenną przeciwko germańskim plemionom Chattów, których pokonał i odepchnął w głąb Germanii, rozszerzając Agri Decumates, odbył z tego tytułu uroczysty triumf i przyjął przydomek Germanicus w roku 85. Także w tym roku Dakowie najechali na prowincję Mezję. Po sprowadzeniu posiłków, w tym jednego legionu z Brytanii, Rzymianie ruszyli do kontrnatarcia zakończonego klęską (zniszczony cały legion V Alaude). Na teren wojny przybył osobiście Domicjan (rok 88), lecz wobec groźby najazdu plemion Jazygów, Markomanów, Kwadów oraz buntu, który wzniecił Saturninus, namiestnik Górnej Germanii, został zmuszony do zawarcia pokoju z władcą Daków w roku 89. Uznał go za króla, obiecał coroczne subsydia pieniężne, specjalistów od fortyfikacji obronnych, licząc na nich jako sojuszników przeciwko innym agresywnym plemionom. Decebal miał zwrócić jeńców wojennych oraz wydać część broni, czego nie uczynił. W roku 92 cesarz przeprowadził wyprawę przeciwko Jazygom, Kwadom i Markomanom. Przeprowadził reformy w administracji państwa, na wysokie stanowiska w kancelariach cesarskich powołując zamiast wyzwoleńców ekwitów, do pobierania podatków wyznaczył państwową służbę z prokuratorami do ich pilnowania (zakończył działalność prywatnych spółek publikanów pobierających podatki). Wyższe stanowiska w armii powierzał również ekwitom, pomijając senatorów. Dokończył budowę Koloseum.Dewnja (bułg.: Община Девня) − gmina w północno-wschodniej Bułgarii. Populacja wynosi 9600 mieszkańców.

  Prowincja utworzona została w 86 r. n.e. przez cesarza Domicjana w drodze podziału istniejącej wcześniej prowincji Mezja na Mezję Dolną oraz Mezję Górną (Moesia Superior).

  Granicę między nowo utworzonymi prowincjami ustalono na rzece Cibricy (łac. Ciabrus). Objęła terytoria na wschód od niej, na południe od Dunaju, do Morza Czarnego, stanowiące obecnie: północną Bułgarię (bez rejonu Widynia) oraz południowo-wschodnią część RumuniiDobrudżę wraz z Deltą Dunaju.

  Główne ośrodki[ | edytuj kod]

  Stolicą prowincji zostało Tomis (współcześnie Konstanca). Rzymskie ośrodki militarne i miejskie znajdowały się m.in. w następujących miejscach:

  Wojny Rzymian z Dakami toczyły się na przełomie I i II w. n.e. Mowa o dwóch wojnach: (85-89 r. wojna Domicjana) oraz (101-105 r. wojna Trajana).Dakowie (zwani także Getami, Dako-Getami lub Geto-Dakami) – starożytny lud pochodzenia trackiego zajmujący Dację - tereny lewobrzeżnego Dunaju, na obszarze mniej więcej obecnego państwa rumuńskiego i częściowo węgierskiego, znany starożytnym Grekom już od VI w. p.n.e.. Pierwszym greckim autorem, który wymienił Getów był Hekatajos z Miletu, a jego informacje w całej rozciągłości potwierdził w swoich "Dziejach" Herodot w drugiej poł. V w. p.n.e. Według Strabona Dakowie nazywali siebie Dáoi. Jak wynika z badań archeologicznych Dakowie (lub też ich bezpośredni przodkowie) pojawili się na tych terenach już ok. 1700 r. p.n.e. i zamieszkiwali je aż do schyłku starożytności, ale już w nieco zmienionym składzie etnicznym, z domieszką innych nacji, najpierw po wojnach z Rzymianami na przeł. I i II w. n.e. (zakończonych podbiciem tych terenów przez Rzym w roku 106 n.e.) i kolonizacji rzymskiej, a następnie w wyniku tzw. "Wędrówki ludów", który to ruch migracyjny spowodował perturbacje etniczne w niemal całej Europie kontynentalnej. Stopniowo resztki Daków rozpłynęły się w napływowej ludności gockiej, germańskiej i później słowiańskiej.

  Dawne kolonie greckie

 • Tomis (Konstanca)
 • Odesos (Warna)
 • Kallatis (Mangalia)
 • Histria
 • Municypia naddunajskie

 • Durostorum (Silistra)
 • Novae
 • Troesmis
 • Tropaeum Traiani
 • Miasta trackie

 • Marcjanopol (Dewnja)
 • Nicopolis ad Istrum
 • Inne

 • Oescus (Gigen) – kolonia rzymska
 • Abrittus (Razgrad)
 • Noviodunum (Isaccea)
 • W Noviodunum swoją główną bazę miała Classis Flavia Moesica – flota rzymska, kontrolująca dolny Dunaj od przełomu tej rzeki poniżej Mostu TrajanaŻelaznej Bramy – po wybrzeże Morza Czarnego oraz wody morskie aż po Krym.

  Wizygoci, Goci zachodni lub Terwingowie (dosł. "leśni ludzie") – lud germański, odłam Gotów. W IV wieku przyjęli arianizm (dzięki Biblii przetłumaczonej przez Wulfilę na język gocki).Elida, również Eleia, Elea, (nowogr. Ήλιδα a. Ηλεία, starogr. Ἤλις /dialekt attycki/ a. Ἄλις /dialekt dorycki/) inaczej Elis – nomos i górzysta kraina historyczna w starożytnej Grecji położona w zachodniej części Półwyspu Peloponeskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Histria (Istros) - miasto greckie nad Morzem Czarnym w pobliżu ujścia Dunaju, założone jako kolonia Miletu , którego pozostałości znajdują się niedaleko obecnego rumuńskiego miasteczka Istria.
  Iliria (łac. Illyria, Illyricum) – starożytna kraina nad Adriatykiem, obejmująca mniej więcej tereny obecnej Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Albanii i Macedonii. Appian ludy Ilirii umiejscawia powyżej Macedonii i Tracji, aż po Dunaj, Morze Jońskie i podnóże Alp. Kraj swoją nazwę wziął od Iliriusza, syna Polifema.
  Tracja (gr. Θρᾴκη, Thraki, łac. Thracia, bułg. Тракия, Trakija, tur. Trakya). Historycznie: starożytna kraina położona między dolnym Dunajem, Morzem Czarnym, Morzem Egejskim i rzeką Strymon (Struma). Obecnie region geograficzny na pograniczu Bułgarii (Tracja Północna), Grecji (Tracja Zachodnia) i Turcji (Tracja Wschodnia).
  Jerzy Władysław Kolendo (ur. 9 czerwca 1933 w Brześciu nad Bugiem) – polski historyk i archeolog, specjalizujący się w dziejach starożytnego Rzymu, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
  Oescus (łac. Colonia Ulpia Oescus) – starożytne rzymskie miasto oraz stolica historycznej diecezji (jednostki administracyjnej Cesarstwa) w Dacji Ripense istniejącej w czasach rzymskich (Dioecesis Oescensis).
  Most Trajana – niezachowany rzymski most spinający brzegi Dunaju koło współczesnych miejscowości Drobeta-Turnu Severin w Rumunii i Kladovo w Serbii, pierwszy most w dolnym biegu Dunaju.
  Maria Danuta Jaczynowska (ur. 17 lutego 1928 w Warszawie, zm. 21 lutego 2008 w Toruniu) – polska historyczka specjalizująca się w historii starożytnego Rzymu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.