• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metylacja

  Przeczytaj także...
  Metylowanie – termin z dziedziny chemii organicznej oznaczający wprowadzanie do cząsteczki substratu grupy metylowej. Jest to jedna z najczęściej stosowanych reakcji alkilowania. W biochemii częściej używa się terminu "metylacja".Metylacja – reakcja biochemiczna, która prowadzi do powstawania pochodnych metylowych, jej końcowym produktem są betainy. Dawcą grupy metylowej jest aktywna metionina (S-adenozylometionina), z której po przekazaniu rodnika metylowego powstaje S-adenozylohomocysteina.
  Metylacja DNA – proces przyłączania grup alkilowych (metylowych) (-CH3) do zasad azotowych nukleotydów, w szczególności do cytozyny, rzadziej do adeniny (w pozycji 6). Produktem metylacji cytozyny jest zazwyczaj 5-metylocytozyna, czasem N-metylocytozyna. W proces ten zaangażowane są enzymy z grupy metylaz DNA.
 • Metylacja (chemia) - metylowanie związków organicznych
 • Metylacja (biochemia) - reakcja przeniesienia grupy metylowej z metioniny
 • Metylacja DNA - dodawanie grup metylowych do nukleotydów • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.