• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metropolia katowicka

  Przeczytaj także...
  Diecezja opolska (łac.: Dioecesis Opoliensis, niem. Bistum Oppeln) - jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii katowickiej w Polsce ustanowiona Administraturą Apostolską zachodniej części Górnego Śląska w okresie 1945-1972, którą kierował m.in. kard. Bolesław Kominek, ustanowiona diecezją w 1972 przez papieża Pawła VI bullą Episcoporum Poloniae coetus.Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.
  Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 w Poczdamie w pałacu Cecilienhof) – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. wielkiej trójki.

  Metropolia katowicka – jedna z 14 metropolii obrządku łacińskiego w Kościele katolickim w Polsce.

  Diecezje wchodzące w skład metropolii[]

  1. Archidiecezja katowicka
  2. Diecezja gliwicka
  3. Diecezja opolska

  Historia[]

  Organizacja terytorialna Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej, biorąc pod uwagę zmiany granic politycznych, nie była możliwa, zwłaszcza jeśli chodzi o Ziemie Zachodnie i Północne oraz te części diecezji, które na mocy układu poczdamskiego zostały wcielone do Związku Radzieckiego. Po 1989 nastąpiły w Polsce warunki, które ułatwiły taką reorganizację. Okolicznością sprzyjającą było uregulowanie w 1970 kwestii związanych z sytuacją diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz ustawa z 17 maja 1989 regulująca status Kościoła w Polsce, w tym także przywrócenie hierarchii kościelnej w dawnych republikach radzieckich oraz powstanie diecezji w Białymstoku. Oficjalnie proces reorganizacji rozpoczął się pod koniec 1991. Papież Jan Paweł II w liście do prymasa kard. Józefa Glempa (4 października 1991) postulował tworzenie nowych diecezji; w mniejszym stopniu brano pod uwagę granice historyczne, a w większym kryterium ilościowe. 10 października 1991 powołano Komisję do Spraw Podziału Administracyjnego Kościoła w Polsce pod przewodnictwem kardynała Franciszka Macharskiego. 30 października 1991 w czasie rozmów na temat reorganizacji padła propozycja, aby Górny Śląsk otrzymał metropolię. W kurii katowickiej opracowano założenia nowej organizacji terytorialnej Kościoła na Górnym Śląsku, zakładające podział diecezji katowickiej i powstanie dwóch nowych: gliwickiej i bielskiej. Projektowane zmiany były zbieżne z programem regionalizacji opracowanym w odniesieniu do Górnego Śląska przez Urząd Wojewódzki w Katowicach, a także konsultowane z władzami państwowymi. Ludność – ok. 4 mln. 29 października 2011 roku papież Benedykt XVI przyjął rezygnację abp. Damiana Zimonia z pełnienia funkcji Metropolity Katowickiego. Jednocześnie mianował nowym Metropolitą Katowickim Biskupa Ordynariusza Tarnowskiego Wiktora Skworca.

  Biskupi opolscy – biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji opolskiej, a także ordynariusze i biskupi pomocniczy Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego ze stolicą w Opolu.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Bulla Totus Tuus Poloniae Populus[]

  Papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 zreorganizował dotychczas istniejącą strukturę metropolitalną, do 5 istniejących metropolii doszło 9 nowych, w tym katowicka. W skład metropolii katowickiej jako sufraganie weszły diecezje: opolska i gliwicka. Podniósł jednocześnie do godności arcybiskupa metropolity katowickiego biskupa Damiana Zimonia.

  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.Józef Glemp (ur. 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu, zm. 23 stycznia 2013 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup diecezjalny warmiński w latach 1979–1981, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1981–1992, arcybiskup metropolita warszawski w latach 1981–2006, prymas Polski w latach 1981–2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981–2004, kardynał prezbiter od 1983, od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Biskupi metropolii[]

 • Metropolita: dr Wiktor Skworc (od 2011) (Katowice)
 • Sufragan: prof. dr hab. Jan Kopiec (od 2012) (Gliwice)
 • Sufragan: dr hab. Andrzej Czaja (od 2009) (Opole)
 • Główne świątynie metropolii[]

 • Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach
 • Katedra w Gliwicach
 • Katedra w Opolu
 • Zobacz też[]

 • Biskupi katowiccy
 • Biskupi gliwiccy
 • Biskupi opolscy
 • Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce
 • Nuncjatura Stolicy Apostolskiej w Polsce
 • Jan Marian Kopiec (ur. 18 grudnia 1947 w Zabrzu) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła, biskup pomocniczy opolski w latach 1993–2011, biskup diecezjalny gliwicki od 2012.Archidiecezja katowicka − jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w Kościele katolickim w Polsce ustanowiona w 1925 roku. Od 25 marca 1992 archidiecezja tworzy metropolię katowicką wraz z sufraganiami: diecezją gliwicką i diecezją opolską.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Kościół katedralny Świętego Krzyża w Opolu – rzymskokatolicki kościół parafialny, a także katedralny, zlokalizowany w Opolu.
  Nuncjatura Stolicy Apostolskiej w Polsce – watykańska placówka dyplomatyczna mieszcząca się w Warszawie przy al. Szucha 12.
  Totus Tuus Poloniae populus (łac., Cały Twój lud w Polsce) – bulla papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 reorganizująca podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce, największa reorganizacja Kościoła katolickiego w Polsce od 1945; zmianę organizacji przeprowadzono w 2004.
  Andrzej Konrad Czaja (ur. 12 grudnia 1963 w Oleśnie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup diecezjalny opolski od 2009.
  Kościół katolicki w Polsce – najliczebniejsza katolicka wspólnota wyznaniowa w Polsce, będąca obecnie pod zwierzchnictwem biskupów należących do Konferencji Episkopatu Polski.
  Metropolia kościelna – prowincja kościelna obejmująca kilka diecezji (sufraganii) oraz archidiecezję, od której najczęściej przejmuje nazwę. Stolicą metropolii jest równocześnie stolica archidiecezji. Zwierzchnikiem metropolii jest metropolita, który jest jednocześnie arcybiskupem ordynariuszem archidiecezji leżącej w granicach metropolii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.